LABYRINTH

Start spillet

Når java-appletten er færdig med at indlæse, klikkes med venstre musetast i det nye vindue eller i nærheden af den blinkede musetast. Spillet starter med, at 'Grammar Man' svæver ned i labyrinten.

Målet med spillet

Computeren finder en vilkårlig præanalyseret sætning og deler den op i enkelte ord. Sætningen dukker op i toppen af skærmen. Målet med spillet er at guide 'Grammar Man' igennem labyrinten ved at vælge den korrekte ordklasse for det fremhævede ord. Når man er færdig med den første sætning, kommer man videre til en ny labyrint og den næste sætning ved igen at klikke på den blinkende musetast. Tøv ikke for længe. Hvis man gør det, vil et spøgelse dukke op og jage 'Grammar Man'. Bliver man fanget, mister man et liv.

Spillet

Brug piletasterne til at føre 'Grammar Man' igennem labyrinten. Ved hver farvet figur skal man vælge en ordklasse. Hvis det ikke er muligt at vælge den korrekte ordklasse, bliver man nødt til at gå igennem en af væggene, indtil man finder den korrekte ordklasse. Når man går gennem labyrinten, efterlader man et spor af små hvide prikker, så man kan se, hvilken vej man er gået. Man kan ikke gå baglæns.

Der er flere sværhedsniveauer. I højre side af skærmen kan man se, hvilket 'spøgelsesniveau' man er på. Efter hver femte sætning vil spøgelset dukke lidt hurtigere op og bevæge sig hurtigere. Det vil sige, at jo bedre man bliver, jo sværrere bliver spillet. Antallet af opnåede point ses øverst på skærmen til højre.

Point

Man får 5 point hver gang, man tager et korrekt trin. Man mister 5 point og et liv hver gang, man går forkert (se under “Spillet slutter”). Hvis man færdiggør en sætning korrekt, fordobler man sit pointtal for den pågældende sætning.

Spillet slutter

Hver gang man mister et liv, bliver en 'Grammar Man' krydset over. Man har seks liv i alt: Det, man starter med og fem ekstra. Man mister et liv ved enten at vælge en forkert ordklasse eller ved at forsøge at gå igennem en væg, hvis den korrekte ordklasse kan vælges.VALGMULIGHEDER

High Scores

Hvis man opnår at komme blandt de 10 bedste for den pågældende dag eller inden for de foregående top 100 scores, får man mulighed for at skrive sit navn og land. Man kommer til high scores via “Spil” > “Highscore”. Man kan også se high scores fra de sidste 24 timer, 30 dage og 365 dage.

Sprog

Man kan ikke vælge nyt sprog, efter at spillet er påbegyndt. Det valg skal foretages på VISL’s startside.

Stop Spillet

Spillet kan standses på et hvilket som helst tidspunkt via “Spil” > “Stop spillet” eller “Spil” > “Afslut”. I førstnævnte tilfælde bibeholder man muligheden for at skrive sit navn og land, hvis ens pointtal er højt nok.

Størrelse

Man kan ændre størrelsen på vinduet, spillet kører i. Vælg “Størrelse” > “Lille”, “Medium”, “Stor”, eller “Tilpas skærmen”. Standard er “Tilpas skærmen”.

Lidt grammatisk hjælp

Her er nogle danske eksempler på de enkelte ordklasser. Ordene er farvet med VISL’s standard farver.

n = navneord (cykel, hat, bog, Sofus, København, osv.)

pron = pronomen (jeg, du, den, hans, nogle, osv.)

art = artikel (en, et, den, osv.)

num = numerale (en, to, tre, etc.; første, anden, tredie, osv.)

adj = adjektiv (ny, god, tosset, mindste, osv.)

prp = præposition (fra, i, hos, ved, om, osv.)

conj = konjunktion (og, men, eller, fordi, hvis, osv.)

intj = interjektion (av, åh, hov, hm, osv.)

adv = adverbium (ikke, altid, langsomt, aldrig, osv.)

infm = infinitivsmærke (at)

v = verbum (er, løb, spise, hoppede, spurgt, osv.)