Kære VISL-interesserede,

Jeg vil gerne puste lidt liv i denne mailing-liste med et par VISL-nyheder:

1. Jeg vil gerne oplyse, at der er introduceret en ny, længe efterlyst
mulighed i forbindelse med korpus-søgning på VISL's korpus-server
http://corp.hum.sdu.dk (runde flag). Hvor det tidligere var besværligt
og langsommeligt at samle og udskrive eksempler fra en given
tekstsamling, er det nu muligt vha. en *export*-knap at flytte de valgte
sætninger over i et separat vindue som ren tekst, hvorfra eksemplerne
kan kopieres og udskrives.

2. En anden nyhed er, at listen over nordiske sprog i VISL er vokset, og
nu også omfatter de fleste mindre sprog, herunder *islandsk, færøisk og
samisk*.

3. VISL kan nu definitivt fås på *cd-rom til Windows*, ved henvendelse
til Anette Wulff (wulff@language.sdu.dk, 65503362). Standard-versionen
(400 kr. for en enkeltbrugerlicens) indeholder spillene,
træanalyseprogrammet og sætningssamlingerne for samtlige sprog.
Maskinanalyse (live analyse) er et tillægsmodul for de enkelte sprog.

4. Det er nu muligt at lagre automatisk analyserede træanalyser for
dansk, engelsk, spansk, fransk og portugisisk, på udviklingsserveren
https://edu.visl.dk. Vælg 'Machine Analysis' -> 'Tree Structure' og
click så på 'Printer Friendly Version', nederst i den lyseblå
navigationskasse til venstre (svarer fx for dansk til
https://edu.visl.dk/visl/da/parsing/automatic/trees.php?&print=1).
Her kan man først se, om ens sætning bliver analyseret korrekt, og
herefter gemme den på ens *egen* computer som fx. example145.html. En
sådan liste af html-eksempel-links kan man så fx lægge ud til eleverne
på sin egen eller skolens webside (og så vil VISL-serveren selvfølgelig
gerne have en kopi, så andre kan få glæde af den).

5. Til dem, der vil analysere deres egne *håndanalyserede* eller
håndkorrigerede analyserede sætningssamlinger* for at få dem lagt ud på
VISL-serveren, er der programmeret en konsistens-checker
(https://edu.visl.dk/check/), hvor man kan på checket, om ens
analyser er formelt korrekte (indrykninger, kategorier, tabs, tomlinjer
m.m.)

Mange hilsner,
Eckhard Bick