Sprogbogen

(af Hans Arndt)

Forord

Følgende kapitler om almen sprogforståelse er til brug for undervisningen i gymnasiet. De rummer forklaringer, eksempler og opgaver.

Jeg kan lige så godt indrømme at jeg ikke har megen erfaring med undervisning i gymnasiet. Men jeg har bestræbt mig på at skrive ud fra de forudsætninger jeg forventer eleverne har i 1G.

Latinske betegnelser er oversat til danske første gang de forekommer, og også ofte senere. Og jeg har i det hele taget ikke afholdt mig fra gentagelser. Men først og fremmest har jeg skrevet ud fra den overbevisning at sprog er både sjovt og spændende.

Kapitlerne danner en progression, men der skulle ikke være noget i vejen for at de kan anvendes i en anden rækkefølge end den jeg har forstillet mig.

Jeg har bestræbt mig på at holde kapitlerne inden for en størrelse på 5-9 dobbeltsider (skærmsider) pr kapitel, og på at holde en stil der kan virke som en munter indgang til det sproglige arbejde.

Kapitlerne falder i forskellige dele. Første del omfatter tre kapitler:

1 Hvad er sprog (en generel indledning)
2 Sprog og samfund
3 Sprogets udvikling (om sprogets historie)

Anden del handler om ord og lyde og omfatter fire kapitler:

4 Ordforrådet
5 Ordenes indhold
6 Lyde og bogstaver
7 Bøjning og ordklasser

Tredje del handler dels om syntaks og sætninger, dels om tekster og talehandlinger.

8 Benævnelser
9 Udsagn og sætninger
10 Ledstilling
11 Sætninger i tekster

Fjerde del handler om tekster og talehandlinger.

12 Tale og samtale
13: Politiske tekster
14: Tekst og tekstur
15: Skønlitteratur

Herudover har jeg planlagt en liste over ordforklaringer, samt evt tekst-ekstramateriale, hvis der viser sig interesse for det.

Kommentarer eller forslag til materialet er velkomne og kan sendes til min e-mail: LINHA@HUM.AU.DK

26. juni 2005, Hans Arndt