Sprogets byggeklodser

Forslag til et grammatikforløb på ca. 8 timer


Til læreren: Her følger forslag til et grammatikforløb på ca. 8 timer med dansk som modelsprog og med udgangspunkt i ordklasser og sætningsled (funktioner).

1. time: Her introduceres eleverne til begrebet ordklasser - først med brug af tavle og en dansk grammatik. De henvises evt. til Fundamentals – ORDKLASSER side 3 afsnit P3 og Word classes (da).
Herefter arbejder eleverne individuelt med træning af dansk og latinsk terminologi ved hjælp af Match Form .
Derefter fortsættes med individuel træning ved hjælp af Paintbox Game. Vær opmærksom på, at det er muligt at begrænse antallet af ordklasser.

2. time: Her træner eleverne individuelt med WordFall og Shooting Gallery. Vær opmærksom på, at det er muligt at begrænse antallet af ordklasser og vælge niveau.

3. time: Nu skulle eleverne være parat til at arbejde med Labyrinth.
Her har computeren fuld kontrol over spillet. Der kan hverken vælges antal ordklasser eller niveau.
Nogle elever har måske brug for at arbejde mere med de foregående spil, mens de elever, der nu er fortrolige med ordklasserne, kan konkurrere om at komme øverst på top score listen.

4.time: Her introduceres eleverne til begrebet sætningsfunktioner (sætningsled) - først med brug af tavle og en dansk grammatik. De henvises evt. til Fundamentals (Danish) P1 og Word classes (da). Herefter arbejder eleverne individuelt med træning af dansk og latinsk terminologi ved hjælp af Match Function.
Derefter fortsættes med individuel træning ved hjælp af Syntris. Vær opmærksom på, at "single level" er valgt som "default. Det vil sige, at man kun arbejder med de overordnede sætningsfunktioner.

5.time: Her træner eleverne individuelt med SpaceRescue eller med Post Office.

6.time: Nu skulle eleverne være parat til at arbejde med sætningsanalyse (helsætninger) ved hjælp af trædiagrammer. Fra edu.visl.dk klikkes på "VISL-GYM". Derefter på "Sentence Lab" og endelig på det danske flag. De "Danske sætninger til gymnasiebrug" er sorteret efter sværhedsgrad. Det foreslås, at eleverne i denne time analyserer sætningerne GYM 1-20.
Vejledning til brug af analyseværktøjerne følger her:
1) Yderst til venstre for sætningen GYM1 klikkes på træ-ikonet.
2) Når sætningen kommer frem på skærmen, klikkes på "værktøjer". Herunder vælges "Opbyg trædiagram".
3) Derefter klikkes på "Symboler". Herunder vælges "Graphical Symbols".
4) Klik nu på "Træbillede" og vælg "Funktion alene".
Disse valg giver mulighed for at analysere sætninger ved hjælp af "kryds-og bollesystemet".
Ny sætning fås ved at klikke på "Fil" og vælge "Exit". I søgefeltet skrives GYM2. Computeren husker de tidligere valg.

7.time: I denne time arbejder eleverne videre med sætningerne GYM 21-34 og GYM 44-53.

8.time: Her foreslås det, at eleverne fortsætter træningen i sætningsanalyse med valgfrie GYM sætninger eller med egne sætninger med mulighed for gruppe/klassediskussion af computerens forslag til analyse.


FORM-SPIL

 

Match Form

Paintbox Game

WordFall

Shooting Gallery

Labyrinth


1. ”Match Forms”

Under Quizzes vælges ”Match forms”.

I denne quiz kan man afprøve sin viden om ordklasser på både dansk og engelsk. Man kan også lære om VISL's symbolsæt og farvekoder for de forskellige ordklasser. I alle tilfælde består quizzen i at matche indholdet af en kolonne med indholdet i en anden kolonne. Indholdet i hver af kolonnerne kan vælges af brugeren. En nyttig øvelse er matching af danske betegnelser (Dansk 2) med tilsvarende latinske betegnelser (Dansk 1). Øvelsen vælges under ”Ny quiz”.

Fundamentals – ORDKLASSER side 3 afsnit P3

Word classes (da) - ordklasser2. ”Paintbox Game”
Sådan spilles spillet:
Klik først på ”Paintbox game” under ”Games”. Bestem dernæst, om du vil spille med “Pre-analyzed sentence” eller "Automatic parse" (NB: ”Automatic parse” = ”Machine analysis”).
“Pre-analyzed sentence”: Marker "Pre-analyzed sentence". Derefter har man to muligheder. Prøv dem begge:
  • Skriv ikke noget i analysevinduet (klik på "Reset", hvis det er nødvendigt at slette tekst i vinduet), klik på "Go" for at få en tilfældig sætning fra samlingen af præanalyserede sætninger.

ELLER
  • Vælg en af de præanalyserede sætninger. Det gør man ved at klikke på en af de ikoner, der repræsenterer forskellige samlinger af sætninger og rulle ned, til man finder den sætning, man ønsker. Klik derefter på det lille ”Paintbox” ikon til venstre for sætningen.

Når sætningen kommer frem i Paintbox, spiller man ved at klikke på en af farverne og derefter klikke på det ønskede ord i sætningen. Man kan få at vide, hvad hvert farvet symbol betyder ved at røre symbolet med cursoren. Har man brug for hjælp, kan man klikke på ”VIS”. Der spilles på tid: når man er færdig med ordklassebestemmelsen for hele sætningen, standser uret og viser, hvor mange sekunder man har brugt. Klik på ”Gentag” for at prøve samme sætning igen eller på ”Ny sætning” for at få en ny sætning. Bemærk: Når man er i ”Paintbox”, kan man formindske antallet af ordklasser, som man ønsker at bruge i spillet, ved at klikke på "Start valg". Derefter klikker man på de grå cirkler for de ordklasser, man ønsker, og til sidst klikker man på "Stop valg". Spillet kan nu spilles med et mindre antal ordklasser.
”Automatic parse”: Klik på "Automatic parse" lige over analysevinduet. Skriv en sætning i analysevinduet. Tryk derefter på "Return/Enter" eller klik på "Go". Vent, mens computeren finder frem til de relevante ordklasser i sætningen. Så går spillet i gang som ovenfor, men med ens egen sætning. Pas på: computeren er ikke altid fejlfri med hensyn til analyse af brugerindtastede sætninger.

Fundamentals – ORDKLASSER side 3 afsnit P3
Word classes (da) - ordklasser

3. ”WordFall”
Klik først på "WordFall" under "Games". Klik så på ”Play”-knappen (eller indtast en kode for en sætningssamling – e.g. GYM, og klik derefter på ”Play”).
Læs hjælpemenuen inden spillet startes.
For at lære om nogle af valgmulighederne i dette spil, foreslås det, at man spiller WordFall to gange med følgende valg:

  • Spil 1: Klik på "Game"-menuen. Under "Level" vælges "Beginner". Under "Word Classes" i samme menu vælges "Custom", hvor man så markerer "n" (for ”substantiv”) og "adj" (for ”adjektiv”). Klik derefter på ”OK”. Tryk nu på F2 (eller vælg "Start Game" i ”Game”-menuen).
  • Spil 2: Ønskes et mere udfordrende spil, vælges "Expert" niveau og "All" ordklasser.

Computeren vælger nu en sætning og lader på vilkårlig vis enkelte ord falde ned imod rækken af ordklassekategorier ved bunden af skærmen. I Spil 1 vises kun ”n” og ”adj” (i Spil 2 vises samtlige ordklasser). Målet er at bringe de enkelte ord ind i den rigtige klasse ved hjælp af piletasterne (ikke med musen). Venstre og højre piletaster flytter de nedfaldende ord henholdsvis til venstre og højre, og den nedadgående piletast får ordet til hurtigt at falde ned i den valgte kategori. Der gives 10 point for hver rigtig placering, og der mistes 5 point for hver forkert placering. Hvis alle ord i en given sætning klassificeres rigtigt, gives bonuspoint. Hver gang der laves en fejl, bliver dette markeret i ”Penalty box”. Efter fem ”strafpoint” formindskes spillerummet, idet der dannes en mur øverst på skærmen. Spillet er færdigt, når hele skærmen er dækket af en mur. Spillet kan til enhver tid afsluttes ved, at man under ”Game” vælger ”Stop game” eller ”Quit”.

Ved afslutning af spillet kommer ”Statistics” frem. Her kan man se, hvilke ordklasser man er god til (grøn farve), og hvilke man har problemer med (rød farve). Computeren tilbyder nu et ”skræddersyet” spil (”Do you want a custom-made game, to improve your score”). Accepteres tilbuddet (ved et klik på "Yes"), fortsætter spillet, men kun med de ordklasser, som har givet problemer.

Til allersidst får man mulighed for at indtaste ens eget navn (eller alias) og land, hvis man er interesseret i at komme med på verdens ”high score” liste for netop den kombination af niveau- og ordklassevalg. (Læg mærke til, at der ikke findes en ”high score” liste for de spil, hvor man selv har bestemt ordklasserne – dvs. hvor man har valgt ”Custom” under ”Word Classes” i ”Game”-menuen.)

Word classes (da) - ordklasser

4. ”Shooting Gallery”
Klik først på "Shooting Gallery" under "Games". Klik så på ”Play”-knappen (eller indtast en kode for en sætningssamling – e.g. GYM, og klik derefter på ”Play”).
For at lære om nogle af valgmulighederne i dette spil foreslås det, at man spiller ”Shooting Gallery” to gange med følgende valg:
  • Spil 1: Under "Level" i ”Game” menuen vælges "Beginner" og under "Word classes" vælges "Nouns & verbs".
  • Spil 2: Under "Level" vælges "Intermediate" og under "Word classes" vælges "major". (”Major” betyder ”major word classes” = substantiver, verber, adjektiver og adverbier.)


Målet med dette spil er at nedskyde ord, der tilhører den ordklasse, som computeren udpeger. Spillet startes ved at trykke på F2 (eller ved at vælge ”Start game” under ”Game”-menuen). Musen bruges til at skyde på de ord, man mener tilhører kategorien. Rammer man rigtigt, bliver ordet farvet grønt, mens det falder ned, og scoren øges med 10 point. En forkert nedskydning farves rødt, og den rigtige ordklasse vises, mens ordet falder ned – man mister 5 point.
Der er 10 afdelinger (”Parts”) i spillet. Hver afdeling indeholder 10 sætninger. Er man en rigtig dygtig spiller, så kommer man gennem 100 sætninger. Spillet afsluttes undervejs, hvis man rammer forkert 5 gange (”Innocents shot”), eller hvis mindst 5 af de ord, man skulle have nedskudt, når at komme over skærmen uden at blive ramt (”Escapees”). Er man tilfreds med sin score, kan den tilføjes ”high score”-listen.
NB: Under ”Word classes” findes der, udover ”Nouns & verbs” og ”Major”, også ”Minor” (= ”minor word classes” = præpositioner, konjunktioner, pronominer og artikler) samt ”All” (= alle ordklasser).
Word classes (da) - ordklasser

5. ”Labyrinth"
Klik først på "Labyrinth" under "Games". Klik så på ”Play”-knappen (eller indtast en kode for en sætningssamling – e.g. GYM, og klik derefter på ”Play”).

I dette spil har man ikke mulighed for at vælge niveau. Computeren bestemmer hvilke sætninger, der anvendes, og spillet anvender samtlige relevante ordklasser. Computeren vælger en tilfældig sætning fra samlingen af præanalyserede sætninger, og brugeren skal komme gennem en labyrint ved at vælge den korrekte ordklasse for det ord, der er fremhævet af computeren i den givne sætning. Forløbet gennem labyrinten er forskellig fra sætning til sætning. Korrekt valg af det sidste ord i sætningen er labyrintens udgang.

Spillet startes ved at klikke med musen inden for spillepladen. Derefter kommer "Grammar man" flyvende ind med faldskærm og lander i en af firkanterne. Brugeren flytter ham ved hjælp af piletasterne (musen bruges kun til at starte dette spil) og forsøger at vælge den rette ordklasse ved hver ”korsvej". Hvis alle muligheder ved et givent punkt er forkerte, har brugeren lov til at bryde gennem en grå firkant for at finde den korrekte ordklasse. Man har ikke lov at bryde gennem de grå firkanter, hvis det er muligt at vælge den korrekte ordklasse. Det er ikke muligt at gå tilbage.

På et vist tidspunkt i spillet begynder et spøgelse (der lydligt gør sin entré) at forfølge ”Grammar man”. ”Grammar man” skal nu haste sig gennem labyrinten, før han blive slugt af spøgelset.

Hver gang brugeren er kommet igennem en labyrint, bliver han belønnet med et antal ædelstene, der falder ned i en skattekiste. Jo mere kompliceret labyrinten er, jo større er belønningen. Efterhånden som skattekisten fyldes, bevæger spøgelset sig hurtigere og hurtigere.

Man får 5 point hver gang, ”Grammar man” kommer godt igennem en ”korsvej”, og man mister 5 point hver gang, man foretager et forkert valg. Man har seks ”liv” i spillet – det, man starter med, plus de fem kopier af ”Grammar man”, som vises oven over scoren. Hver gang man mister et liv, bliver en af disse fem krydset ud.

Spillere kan sammenligne deres resultater med andre spilleres resultater rundt om i verden og tilføje eventuelle ”high scores”.

Word classes (da) - ordklasser

 

Sætningsled

(Link)

FUNKTIONSSPIL

Match Function

Syntris

SpaceRescue

Post Office

1. ”Match Functions”

Under Quizzes vælges ”Match functions”.

I denne quiz kan brugeren afprøve sin viden om funktionsbetegnelser på både engelsk og dansk. Man kan også lære om VISL's symbolsæt i to versioner: a) bogstaver (f.eks. Od for direkte objekt) og b) et udvidet sæt af grafiske tegn, der bygger på det danske ”kryds-og-bolle”-system (f.eks. trekant for direkte objekt). Testen består i at matche indholdet af en kolonne med indholdet i en anden kolonne. Indholdet i hver af kolonnerne kan vælges af brugeren. En nyttig øvelse er matching af danske betegnelser (Dansk 2) med tilsvarende latinske betegnelser (Dansk 1). Øvelsen vælges under ”Ny quiz”.

Fundamentals (Danish) P1

 

2.”Syntris”

Klik først på "Syntris" under "Games". Klik så på ”Play”-knappen (eller indtast en kode for en sætningssamling – e.g. GYM, og klik derefter på ”Play”).

”Syntris” et funktionsspil. Computeren vælger en sætning, deler den op i led og placerer den i bunden af skærmen. En ”kasse” med fire funktionssymboler falder langsomt ned, og man bruger venstre og højre piletaster (ikke musen) til at flytte symbolerne hen over det led, som passer til et af sætningsleddene. Derefter bruges op og ned piletaster, indtil det relevante symbol ligger på bunden af kassen lige oven over det tilsvarende led (der vil altid være mindst et symbol, der passer til et af leddene).

Vælger man rigtigt, farves leddet gråt, og den valgte funktion (sammen med det tilsvarende grafisk tegn fra kryds-og-bolle samlingen) vises i et grønt felt under leddet. Så falder en ny kasse med fire andre symboler ned. Så længe der ikke laves fejl, kan man fortsætte med at analysere den pågældende sætning. Hvis der laves en fejl, kommer en ny sætning på skærmen. Efterhånden hobes sætningerne op oven på hinanden, hvis ikke man vælger rigtigt.

Man har altid mulighed for at komme tilbage til de ”begravede” sætninger ved at foretage en rigtig analyse af de sætninger, der ligger ovenpå.

Spillet er slut, når 10 sætninger har hobet sig op i bunken. Der gives 10 point for hvert korrekt valg, og der trækkes 5 point fra for hvert forkert valg. "High scores" kan tilføjes verdens rangliste.

NB 1: Øget hastighed – Når man har placeret kassen der, hvor man vil have den, med det ønskede symbol nederst, kan man få kassen til at falde hurtigere ved et let tryk på mellemrumstasten – hold ikke tasten ned, for så får man mange sætninger oven i hinanden.

NB 2: Pause – Vil man holde pause, kan man på et hvilket som helst tidspunkt trykke på bogstavet ”p”. Tryk på ”p” igen for at fortsætte.

Fundamentals (Danish) P1

 

3. ”SpaceRescue”

Klik først på "Space Rescue" under "Games". Klik så på ”Play”-knappen (eller indtast en kode for en sætningssamling – e.g. GYM, og klik derefter på ”Play”).

Dette funktionsspil begynder med, at computeren sender en sætning ud i ”rummet”. Fjendtlige rumvæsener vogter over hvert ord i sætningen. Spillets gang kan opdeles i tre faser:

Fase 1: ”Fighter planes” – Man starter med 6 ”fighter planes” (kampfly). Piletasterne bruges til at manøvrere et af disse kampfly under et af ordene, for derefter at skyde mod rumvæsenet med laserstrålen (under ”Key” i kolonnerne til højre på skærmen er det oplyst, at man skal bruge ”space bar” (SPC), dvs. mellemrumstast for at affyre laserstrålen). Det er lettest at ramme et rumvæsen, hvis man kører sin ”fighter plane” op i højeste stilling. Man fortsætter med at skyde, indtil alle de ord er samlet, som man mener tilhører det valgte led. Skulle man fejlagtigt prøve at befri et ord, der ikke tilhører det led, man er ved at opbygge, vil rumvæsener prøve at nedskyde kampflyet. Er man dygtig til at manøvrere sit kampfly med piletasterne, kan man undgå at blive ramt.

Fase 2: ”Rescue” – Når man har opbygget, hvad man mener er et sætningsled, bruges R-tast til at sende et "Rescue ship" (redningsfly) af sted. (Man er ved starten forsynet med 10 redningsfly.) Hvis de ord, man har samlet, faktisk udgør et sætningsled, lykkes redningen, og leddet er nu beskyttet med to røde streger. Udgør ordsamlingen ikke et led, vil rumvæsener forsøge at skyde redningsflyet ned. Er man dygtig til at manøvrere sit kampfly med piletasterne, kan man undgå at blive ramt.

Fase 3: ”Funktionsangivelse” – Når man både har samlet og beskyttet et led, skal man navngive det. Det gøres ved at vælge den rigtige funktionskode (brug A-tasten (”Ascend”) og D-tasten (”Descend”) til at flytte op og ned) i listen over funktionerne (brug ikke piletasterne her, da de kun bruges til at flytte kampflyene med). Når man mener at have fundet den funktion, som tilhører det pågældende led, sender man koden af sted ved at trykke på S-tasten ("Send"). Har man valgt rigtigt, er leddet nu helt i sikkerhed. Leddet flyver op til sin stilling i den oprindelige sætning, det farves grønt, og leddets funktion (fra kryds- og bollesystemet) angives. Vælger man forkert, vil det ene af redningsflyets to skjolde blive ødelagt, og rumvæsener vil prøve at skyde kampflyet ned. Er man dygtig, kan dette undgås ved anvendelse af piletasterne. Man får nu en sidste mulighed for at vælge og sende den rigtige funktionskode. Laver man fejl en gang til, ødelægges det andet skjold (og dermed redningsflyet). Sætningsleddet flyver tilbage til sit plads i sætningen, det farves rødt, og leddets funktion angives.

Ny sætning: Man fortsætter derefter til næste led. Når alle led er korrekt behandlet, trykker man på R-tasten en gang til, og en ny sætning kommer ind på skærmen. Når man har mistet alle sine kampfly eller alle redningsfly, er spillet slut. Man vil måske ønske at tilføje flotte præstationer på "High scores".

Fundamentals (Danish) P1

 

4. ”Post Office”

Klik på "Post Office" under "Games". Spillet findes på dansk, engelsk, fransk, spansk og tysk.

Man har nu to muligheder for sætningsvalg. Det foreslås, at man prøver dem begge:

  • Spil 1) Brug de præanalyserede sætninger (vælg ”Pre-analyzed sentences” – de er sikkert valgt i forvejen, som ”default”)
  • Spil 2) Skriv egen sætning. Pas på: computeren er ikke altid fejlfri med hensyn til analyse af brugerindtastede sætninger.

”Post Office” bygger på det danske "kryds-og-bolle"-system. Her skal man "stemple" hvert led i sætningen med det rigtige stempel fra den samling, der tilbydes af computeren.

Har man valgt at spille med præanalyserede sætninger, kan man bare taste en kode i vinduet (DA = dansk, DE = tysk, EN = engelsk, ES = spansk, FR = fransk, ALL = alle fem sprog) og så klikke på ”Go”. Taster man f. eks. DA, får man en vilkårlig dansk sætning fra samlingen. Taster man ALL, får man en vilkårlig sætning fra et af de fem sprog. (Man kan også vælge en bestemt sætning fra hele samlingen ved at klikke på ”Browse the sentences” og derefter klikke på træ-ikonnet til venstre for den ønskede sætning, eller ved at taste den relevante kode (f. eks. DA1g) i vinduet og klikke på ”Go”. Spillet er simplest, hvis man vælger sætninger, hvor de enkelte funktioner består af ét ord.

Når sætningen kommer frem på skærmen, skal man ”stemple” hvert ord med det rigtige stempel.

Computeren starter med at tilbyde stempler for a) subjekt, b) forskellige dele af verballeddet (infinitivmærke, hjælpeverbum, hovedverbum), c) to former for objekt (direkte og indirekte), d) adverbial, e) subordinator, f) koordinator og g) dependent (adled). Man kan få at vide, hvad hvert stempel står for ved at røre stemplet med cursoren.

Ønskes en mere kompleks analyse med flere stempler, kan man klikke på "more clause level" og "more group level". Derved tilbydes flere stempler ud over dem, der allerede findes. Disse knapper er ”toggle-switches”, idet de skifter frem og tilbage mellem ”more” og ”less” med hvert klik.

Latin

Balloon Ride

Dette er et morfologi-spil, der er særlig velegnet til at træne grammatisk viden på latin.

For at starte spiller vælges "Spil" > "Start spillet", eller tast F2

Målet med spillet

Computeren finder en vilkårlig præanalyseret sætning og deler den op i enkelte ord. Målet med spillet er at få ballonerne ned til jorden ved at lægge tunge grammatiske elementer i kurvene. Jo højere oppe en given ballon er, desto flere elementer skal der i kurven for at få ballonen ned til jorden.

De forskellige morfologiske kategorier og dertil hørende grammatiske elementer findes i listen til højre på skærmen. Kategorierne er delt ind i følgende overskrifter: Køn, tal, person, tid, modus, kasus og grad. De grammatiske elementerne er forkortet (på engelsk), men hvis musen placeres på en forkortelse, kan man se hele betegnelsen for funktionen. Det ønskede element vælges ved at venstre-klikke på det med musen, og pilen ændres da til den valgte forkortelse. Placér elementet på den ønskede ballon og venstre-klik for at lægge det i kurven. Hvis man har valgt det korrekte element, falder det ned i kurven, og ballonen begynder sin nedstigning – et niveau ad gangen. Hvis det derimod ikke er det korrekte element, flytter ballonen sig ikke, og man mister et liv. Hvis man ved et uheld skulle komme til at vælge et grammatisk element, man ikke vil bruge, kan man bare klikke på himlen, og elementforkortelsen bliver til en pil igen. Når alle ballonerne er kommet ned til jorden, er den pågældende sætning færdiganalyseret, og en ny præanalyseret sætning kommer automatisk frem på skærmen.

Niveauer
Der er tre niveauer: For begyndere, for øvede og for eksperter (Easy, Intermediate og Expert). På expertniveauet spiller man med alle morfologiske kategorier og alle grammatiske elementer, mens man på niveauet for øvede kun spiller med de kategorier, som er relevante for den sætning, man er i færd med at analysere. Hvis man vælger at spille på begynderniveauet, reduceres antallet af kategorier og grammatiske elementer, så der kun er den relevante information tilbage. Niveauet er forvalgt til øvede. Dette kan ændres via ”Spil” > ”Niveau”.

 

Labyrinth

Med dette spil kan man træne sin forståelse af de latinske ordklasser og øve sig i kvalificerede gæt ud fra ordenes endelser.

Beskrivelse af Labyrinth