Kære VISL-interesserede,

Det er igen på tide med et nyhedsbrev. og vi er selvfølgelig altid
interesserede i at høre din mening om og dine erfaringer med gamle og
nyer VISL-redskaber.

1. Adgangen til at gemme træ-analyser af egne sætninger under "machine
analysis" er blevet forenklet: For de relevante sprog (dansk, engelsk,
fransk, spansk, portugisisk) findes der nu 3 knapper ved siden af
tekst-ruden i "tree-analysis":
- Parse and Show (den normale)
- Parse and Export (den nye, til at gemme sætninger på ens egen
computer, hvorfra de kan bruges i en browser)
- Reset

2. Udbuddet af Korpora til undervisningsbrug på http://corp.hum.sdu.dk
er blevet voldsomt forøget. Der er nu 1.038.000.000 ord i alt. Nyt er
bl.a. hele Wikipedia-leksikonmaterialet for 8 sprog og
Europarl-parlamentsudskrifter for 7 sprog. Det er også blevet til en
større genre-variation ved at der er kommet et e-mail-corpus og et
chat-corpus (begge dele for engelsk).

3. I forbindelse med VISL-SEM (lærerseminarie-) projektet er det blevet
udviklet et internetbaseret fejlmarkeringssystem ("Correctifix" under
/Tools/-menuen), der tillader brugeren at markere og klassificere fejl i
elevtekster. Studerende kan måle deres fejlfindingsevner imod
lærer-autoriserede færdigrettede tekster, og der er taget højde for både
en individuel og statistisk evaluering af resultaterne, der også
inkluderer eventuel eksamensbrug. Systemet er sproguafhængig, idet
fejltypeparametrene kan tilpasses de enkelte undervisningssprog, og det
vil være muligt at importere fejlrettede tekster fra andre systemer,
først og fremmest MARKIN.

4. I forbindelse med udviklingen af fejlmarkeringssystemet blev der også
indsamlet, scannet og tilgængeliggjort elevtekster, der kan hentes fra
projektets hjemmeside (via VISL-SEM projektsiden
https://edu.visl.dk/vislsem.html). Vi søger lærere der kunne tænke sig at
forsyne disse tekster med fejlopmærkninger (jf. punkt 3).

5. Lidt ældre nyt: En række andre moduler blev udviklet på i en
synergisatsning på tværs af flere VISL-projekter, herunder det
flersproglige testvisualiseringværktøj TekstPainter, der benytter
avanceret sprogteknologi (såkaldte parsere) til at forsyne tekster med
grammatisk opmærkning og tilgængeliggøre denne på en interaktiv måde,
fx. ved at farvelægge bestemte ordklasser eller teste den studerendes
færdigheder i kryds-og-bolle analyse. Et andet vigtigt modul har været
KillerFiller, der genererer indsætningsøvelser "on the fly" ud fra
opmærkede tekstsamlinger, og tillader læreren at følge elevens
performansudvikling, også i forhold til samlede holdstatistikker.

6. VISL kan nu også tilbyde træanalyser og spil for de mindre nordiske
sprog - ud over svensk, norsk, dansk, finsk også islandsk, samisk og
færøisk, med grønlandsk som det næste sprog i løbet af året.

Vi vil, som altid, meget gerne høre om jeres erfaring med VISL, og vil
selvfølgelig også gerne internet-tilgængeliggøre jeres eventuelle
undervisningsforløb, powerpoints og andet didaktiske materiale I har
afprøvet eller udviklet i forbindelse med brugen af VISL.

Mange hilsner,
Eckhard Bick