GrammarSoft ApS

World of VISL -> URKAS and VISL  Visual Interactive Syntax Learning  
 
 

URKAS and VISL

Da URKAS-projektet blev konciperet i efteråret 2003, var inspirationen idéen om at tilpasse eksisterende, og udvikle nye, VISL-redskaber til det nye gymnasiefag Almen Sprogforståelse, samt at integrere disse i et sammenhængede, internetbaseret kursusmateriale, evt. i rammen af et LMS-system, og afholde kurser i anvendelsen af materialet. Projektet administreres af ISK på Syddansk Universitet og startede i 2004. Materialer og evaluering forventes afsluttet i løbet af 2005.

Indholdsmæssigt dækker URKAS ikke kun det traditionelle grammatiske område, men også delemnerne sproghistorie og sociolingvistik, samt en korpusstøttet tilgang til sproglige problemstillinger. Kursusdeltagerne vil bl.a. lære selv at opbygge øvelser og undervisningsmoduler, der anvender VISL-baseret materiale.

I forbindelse med forløbet Almen Sprogforståelse er det en væsentlig styrke ved VISL-systemet, at der bruges et eensartet grammatisk system for alle sprog og alle niveauer - eleven har altså, så at sige, aldrig "spildt" et stykke læring, idet de samme kategorier og betegnelser bruges i tilsvarende VISL-moduler for lærerseminarier og universitetet. Niveauforskellen ligger udelukkende i den systematiske forenkling hhv. underspecificering af begreberne, og i kompleksiteten i det sproglige materiale, der arbejdes med i en given pædagogisk-didaktisk kontekst. URKAS-relateret introduktionsmateriale foreligger på engelsk (Wonderful World of Grammar) og dansk (VISL's ordklasser, Fundamentals). Det eksisterende, VISL-baserede Grammy-system, der i forvejen er rettet mod tværsproglig grammatikundervisning i 1.g, påtænkes integreret i URKAS.

 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version