GrammarSoft ApS

World of VISL -> URKAS Sprogspiralen  Visual Interactive Syntax Learning  
 
 


URKAS Sprogspiralen

  • 1. Ordklasser
  • 2. Kryds, bolle og trekant
  • 3. Adverbialer og vanskelige objekter
  • 4. Prædikativer
  • 5. Grupper
  • 6. Paratagmer (Sideordning)
  • 7. Verbalgruppen
  • 8. Ledsætninger
  • 9. Foreløbige subjekter, infinitiver
  • 10. Hårde nødder

 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version