GrammarSoft ApS

World of VISL -> Skriftlighed på nye måder  Visual Interactive Syntax Learning  
 
 

Skriftlighed på nye måder

Med gymnasiereformen 2005 skærpes kravene til skriftlighed på de gymnasiale uddannelser. Reformen lægger op til, at der arbejdes mere målrettet og systematisk med elevernes skriftlige kompetencer. Samarbejdet mellem lærere og på tværs af fag skal styrkes, således at arbejdet med skriftlighed i de forskellige fag understøtter hinanden.

For at i mødekomme kravene til skriftlighed, udbyder Amtscentret i efteråret kompetenceudviklingsforløbet ”Skriftlighed på nye måder”. Hvordan sikrer man, at der arbejdes systematisk med den skriftlige dimension på skolerne? Hvordan udarbejder man fx fælles retningslinier og planer for progression i det skriftlige arbejde? Disse emner er kursets omdrejningspunkt. Indholdet vil veksle mellem teoretiske oplæg, workshops med cases fra egen undervisningspraksis m.m.

Målet er, at deltagerne via kurset udvikler kompetencer, så de bliver rustet til at igangsætte fælles retningslinier for det skriftlige arbejde på egen skole på tværs af lærerteam og faggrupper.

Undervisere i de fire gymnasiale uddannelsesretninger. Det anbefales, at skolen tilmelder flere lærere og gerne hele team. Første kursusdag lægger op til, at repræsentanter fra skolernes ledelse også deltager.

1. kursusdag: Steen Lassen, Undervisningsministeriet, Eva Heltberg, Frederiksberg Studenterkursus, repræsentant fra GL.

2. kursusdag: Marianne Thomsen, Fredericia-Middelfart Tekniske Gymnasium m.fl.

3. kursusdag: Anette Wulff, ISK, Syddansk Universitet.

Kurset er udviklet af Amtscentret i København, Institut for Sprog og Kommunikation på Syddansk Universitet samt ledere og undervisere fra forskellige gymnasiale uddannelser.

1. kursusdag: Skriftlighed på nye måder

ACU Kbh. d. 30/9, ACU Viborg d. 26/9, CVU Fyn d. 3/10, kl. 10.00 -16.00
Samarbejde, tydelig ledelse og fælles retningslinier. Dette er kode ordene i rapporten ”Skriftlighed i gymnasiet” fra Dansk Evalueringsinstitut. En af de centrale anbefalinger er bl.a., at ledelsen bør spille en mere aktiv rolle, og at samarbejdet mellem lærerne skal styrkes. Hvordan spiller disse anbefalinger sammen med de nye gymnasiale bekendtgørelser? Hvad siger bekendtgørelsen om vægtningen af skriftlighed i de gymnasiale uddannelser efter reformen? Og hvad med de økonomiske rammer?

2. kursusdag: Progression i det skriftlige arbejde

ACU Kbh. d. 24/10, ACU Viborg d. 10/11, CVU Fyn d. 31/10, kl.10.00 - 16.00
Gymnasiereformen 2005 fordrer bl.a., at eleverne skal kunne jonglere med mange typer af skriftlighed. De skal på kort tid bevæge sig fra at kunne skrive et kommenterende referat til at være i stand til at analysere, dokumentere, skrive rapporter, redegørelser og essays. På kursusdagen gives en introduktion til de krav, der stilles til samarbejdet mellem fagene omkring det skriftlige arbejde med henblik på at opnå den progression, der udvikler de unge fra folkeskoleelever til studerende. Eftermiddagens workshops lægger op til en konkretisering af, hvordan fagene kan planlægge og samarbejde om denne progression.

3. kursusdag: Det sproglige område

ACU Kbh. d. 1/12, ACU Viborg d. 8/12, CVU Fyn d. 12/12, kl. 10.00 - 16.00

Fysikken har sine love, matematikken sine beviser, men hvad med sproget? Hvordan lærer vi eleverne, at sproget har regler?

Denne dag er en arbejdsdag, hvor de sproglige områder behandles med udgangspunkt i VISL (Visuel Interaktiv Syntaks Læring). Kurset består af en demonstration af et IT-baseret system til undervisning i grammatik. Hensigten med systemet er bl.a. at støtte brugernes grammatiske bevidsthed ved brug af et fælles symbolsæt og et ensartet analysesystem for de 25 VISL-sprog. Deltagerne introduceres til grundlæggende aspekter af et sprogs opbygning ved hjælp af sprogspil og interaktiv grammatisk analyse via edu.visl.dk. I løbet af dagen vil deltagerne blive introduceret til og få mulighed for at afprøve systemets moduler. Der vil også blive arbejdet med tegnsætningens betydning for forståelsen af en skreven tekst. Desuden vil der indgå eksempler på sproglige formuleringer og/eller tegnsætning, der kan hindre forståelsen af en given tekst. Endelig vil der blive fokuseret på retstavning og brug/”misbrug” af stavekontrol.
 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version