GrammarSoft ApS

Danish -> Non-automatic parse  Visual Interactive Syntax Learning  
 
Danish VISLSentence AnalysisEdutainmentCorporaDictionaries

Printer-friendly version

 

Pre-analyzed Danish sentences

Browse the sentences (click on overview or on one of the icons below):
Folkeskole Folkeskole, klima GYM1-GYM200 HHX1-HHX207 NF1-121 NG9.1-9.15, NG15.1-15.10, NG20.1-20.6, NG23.1-23.30, NG24.1-24.13, NG25.1-25.3 DS79.1-DS79.12, DS81.1-81.4, DS82.1-82.4, DS84.1-84.5, DS85.1-85.4, DS87.1-87.9, DS89.1-89.6, DS92.1-92.7, DS94.1-94.9, DS98.1-98.9, DS99.1-99.5, DS101.1-101.5, DS102.1-102.5, DS105.1-105.3, DS106.4-106.6, DS109.1-109.11, DS116.1-116.8, DS119.1-119.8 OPG1.01-1.30, OPG2.01-2..18.41 VISL NORD

Enter search string:

Search-typeMatch
Text search Find single sentence
Pattern search Find all matching sentences
Visualization: Notational convention GYM-settings

In the box above, you can type in either a whole sentence from the pre-analyzed set, or a unique string from the sentence, or the relevant identifying code found at the left of each sentence. Alternatively, you can click on the icon to the left of each sentence, if there is one.

Sætninger fra et øvelseskompendium

af Bjarne le Fevre Jakobsen

 

Dette korpus er inddelt i tre niveauer.
1) Begynderniveau, som...
2) Fortsætterniveau, som...
3) Ekspertniveau, som...
 
 
Prædikater Subjekter Prædikativer Objekter Adverbialer
Begynderniveau Opgave1 
Opgave 2 
Opgave 6 
Opgave 7 
Opgave 11  Opgave 14  Opgave 17 
Fortsætterniveau Opgave 3 
Opgave 4 
Opgave 8 
Opgave 9 
Opgave 12  Opgave 15  Opgave 18 
Ekspertniveau Opgave 5  Opgave 10  Opgave 13  Opgave 16  Opgave 19 
 
 
Opgave 1
Prædikater: Begynderniveau

Ordniveau: Prædikatet (P:v)består af ét ord, nemlig et verbum i en finit form (præsens, præteritum eller imperativ).

Find alle finitte verber i følgende eksempler:
 
OPG1.01) Signe spiser et æble.

OPG1.02) Birger drikker kaffe.

OPG1.03) Moderen henter barnet i børnehaven.

OPG1.04) Kom hurtigt og nemt på internettet.

OPG1.05) Denne værdikupon dækker kun den angivne periode.

OPG1.06) I går løb Birger hele vejen til universitetet.

OPG1.07) De studerende spiste deres mad i det grønne på grund af det gode vejr.

OPG1.08) Find det 12-cifrede kundenummer på den vedlagte værdikupon.

OPG1.09) Afgiften fremgår af fakturaen fra gasleverandøren.

OPG1.10) Signe læser på Odense Universitet.

OPG1.11) Birger er studerende ved Odense Universitet.

OPG1.12) Underviseren lå i sengen hele vinterferien.

OPG1.13) Sygeplejersken læste om undersøgelsen i sit fagblad.

OPG1.14) Mange studerende bor på kollegium.

OPG1.15) Underviseren boede på HCø.

OPG1.16) Vær tapper, min kære pige.

OPG1.17) Læs mere om Internet i kapitlet 'Surf på Internet' på side 25.

OPG1.18) Birger bliver medicinsk kandidat.

OPG1.19) Karen blev humanistisk kandidat.

OPG1.20) Hun skal til USA.

OPG1.21) Han fortsatte som ph.d.-stipendiat.

OPG1.22) Bliv akademiker, min kære datter.

OPG1.23) Skal du til koncert i aften?

OPG1.24) Som følge af en omlægning af afgiftssystemet forhøjes afgiften af naturgas den 1. september 1998 til 147 øre pr. NM3.

OPG1.25) Der etableres forbindelse til nærmeste central.

OPG1.26) I morgen forventes mange mennesker at ville se Danmarks kamp mod Brasilien.

OPG1.27) Arealet udlagdes til industriformål.

OPG1.28) Døren åbnes ved at rykke i snoren.

OPG1.29) Det anbefales altid at tage backup i tre eksemplarer af samtlige dokumenter.

OPG1.30) Computeren leveres med 12 måneders forudbetalt abonnement til Tele Danmark Internet samt din egen elektroniske postadresse og hjemmeside.

topOpgave 2
Prædikater: Begynderniveau

Ordgruppeniveau: Prædikatet (P:v) består af mere end ét ord, typisk et verbum i en finit form (v-f) (præsens, præteritum eller imperativ) og et verbum i en infinit form (v-i) (infinitiv, perfektum participium eller præsens participium).

Den finitte form, som udfylder en del af prædikatsfunktionen noteres som ovenfor ved ordniveau, altså: P:v-f.

De(n) infitte form(er), som udfylder en del af en prædikatsfunktionen, noteres som hver for sig som P:v-i.

Find P:v-f og P:v-i i følgende eksempler i såvel hoved- som bisætninger:
 
OPG2.01) Signe vil læse dagens nyheder på Internet.

OPG2.02) Birger skal søge efter mere litteratur på biblioteket.

OPG2.03) Forældrene bør altid hente deres børn i børnehaven inden klokken 4.

OPG2.04) Du har nu fået besked på skærmen om funktioner og former.

OPG2.05) I 1998 har Danmark for første gang i mange år haft underskud på betalingsbalancen.

OPG2.06) De studerende havde efter anbefaling af deres underviser gennem flere semestre forberedt sig grundigt til den skriftlige eksamen.

OPG2.07) Såfremt forhøjelser af de pågældende præmier skyldes lønstigning på grund af oprykning i højere stilling eller andre af stillingsændringer betingede forhøjelser, kan den forhøjede præmie fradrages i sin helhed.

OPG2.08a) Vi har cyklet længe.

OPG2.08b) Nu sidder vi i grøftekanten og nyder solen.

OPG2.08c) Om 10 minutter vil Birger komme med de kolde pilsnere, og Signe vil komme med de velsmurte sandwiches.

OPG2.08d) På det tidspunkt vil bagtroppen også have indhentet os.

OPG2.09a) Vi havde cyklet længe.

OPG2.09b) Nu sad vi i grøftekanten og nød solen.

OPG2.09c) 10 minutter senere ville Birger komme med de kolde pilsnere, og Signe ville komme med de velsmurte sandwiches.

OPG2.09d) På det tidspunkt ville bagtroppen også have indhentet os.

OPG2.10a) Medicin til børn under 16 år vil blive indregnet i en af forældrenes forbrug.

OPG2.10b) Børnefamilier vil derfor ikke skulle afholde kr. 800 for hvert familiemedlem.

OPG2.11) Pensionister med medicinkort har man fra regeringens side villet undtage for betalingsgrænsen, og de er således blevet indgrupperet for sig i lovgivningen.

OPG2.12) Inden beslutningen havde de spurgt sig for andre steder, men de oplysninger, som de havde fået, eller som man havde villet give, pegede ikke på, at der var problemer med dette mærke af computere.

OPG2.13a) Alderssammensætningen i en stor befolkningsgruppe kan ofte grafisk blive vist som en pyramide, fordi pyramidens form kan afspejle, at der ideelt set må være flest unge (pyramidens bund) og færrest ældre (pyramidens top).

OPG2.13b) Og sådan har den danske befolkning da også set ud tidligere.

OPG2.13c) Men ikke længere.

OPG2.14) Den danske befolkningspyramide har fået mavebælte, der ganske godt kan afspejle, at det vil være generationerne med de tiltagende mavebælter, der nu i mange henseender vil fylde godt i landskabet.

OPG2.15) Man kan kun gætte på årsagerne til denne udvikling, men det vil næppe være helt skævt, hvis man bl.a. tør gætte på, at vi er blevet senere og senere færdiguddannet og derfor er kommet senere ind i en pensionskasse.

OPG2.16) Den studerende kommer syngende, jublende, trallende, hoppende, løbende ned ad Gydehutten efter sit 13-tal i den afsluttende eksamen.

OPG2.17) Seerne vil af TV2 blive holdt løbende orienteret om valgprognoserne.

OPG2.18) For at få ret til efterløn skal man fra 1. april 1999 betale et særligt bidrag til efterlønsordningen udover det sædvanlige bidrag til A-kassen.

OPG2.19) For at få ret til efterløn som 60-årig vil det blive krævet, at man har kunnet betale bidrag i mindst 25 år inden for de sidste 30 år.

OPG2.20) Der bliver både lokket og svinget med pisken, når de 60-årige skal kunne overtales til at blive nogle ekstra år på arbejdsmarkedet.

OPG2.21) I fremtiden vil der være flere kontante fordele forbundet med at udskyde efterlønnen i mindst to år ekstra.

OPG2.22) Hvis der vil blive indtaget en kost med relativt højt fedtindhold (og lavt kulhydratindhold), så vil musklens glykogenindhold tilsvarende blive nedsat.

OPG2.23) Muligheden for at øge muskelglykogenet ved kostmæssig manipulation har løbende været kendt og benyttes især af langdistanceløbere i forbindelse med vigtige løb.

OPG2.24) Præstationsforringelse forårsaget af den højere puls og temperatur pga. vandunderskud vil antagelig modvirke den evt. gavnlige effekt på udholdenheden af sukkerindholdet.

OPG2.25) Man kan således ikke forvente, at man, selvom man kan drikke det maksimalt mulige før og under idrætsudøvelsen, kan præstere lige så godt i varme som i kølige omgivelser.

OPG2.26) Ved denne form for behandling må man løbende forvente, at der burde skulle være en risiko for vekselvirkning mellem zink og magnesium.

OPG2.27) Signe burde nok skulle kunne have været kommet her nu, hvis toget havde været præcist.

OPG2.28a) De olympiske lege i Helsinki i 1952 havde først og fremmest været Emil Zatopeks.

OPG2.28b) Det tjekkiske 'lokomotiv' havde vundet 10.000 m-løbet i London i 1948, og 4 år efter havde han indledningsvis velløbende vundet 5.000- og 10.000 m-løbet, inden han på atletikkens afslutningsdag for første gang overraskende stillede op på marathondistancen.

OPG2.29a) Den dengang 29-årige major i den tjekkiske hær, som i sin lange karriere nåede at sætte hele 18 verdensrekorder, havde med sin intensive træning forberedt sig til løbet på den klassiske distance, men alligevel havde man ofte set, at selv de mest velforberedte havde måttet bukke under for strabadserne.

OPG2.29b)Dette gjaldt dog ikke for Zatopek, der før løbet blandt de 66 deltagere fandt verdensrekordindehaveren Jim Peters og gav ham hånden.

OPG2.29c)Samme Peters lagde ud i et forrygende tempo, hvor han havde en føring på 19 sekunder allerede ved 5 km-mærket.

OPG2.29d)Ved 10 km-mærket førte Peters stadig med svenskeren Gustav Jansson på 2. pladsen og med Zatopek på en 3. plads 17 sekunder efter Peters.

OPG2.30a) Medens Peters blev offer for sit udgangstempo og måtte udgå med krampe senere i løbet, kunne Zatopek fortsætte i sit stabile tempo og overtage føringen foran svenskeren ved 25 km-mærket.

OPG2.30b) Denne ville tage et bæger med blåbærsuppe, og vupti så piskede Zatopek forbi uden at hilse.

OPG2.30c)Langsomt, men sikkert, kunne Emil nu øge tempoet, og hans føringer blev ved 30 km målt til 26 sekunder og ved 35 km konstateret til 65 sekunder.

OPG2.30d)Sluttid: 2.23.03.32, mere end 90 sekunder foran nummer to.

OPG2.30e) Ingen løbere har siden kunnet leve op til samme præstation, altså ved samme olympiade at vinde guld på 5.000 m, 10.000 m og marathondistancen.

(Konstruerede eksempler)
  topOpgave 3
Prædikater: Fortsætterniveau

Ordniveau: Prædikatet består af ét ord, nemlig et verbum i en finit form (præsens, præteritum eller imperativ).

Den finitte form, som udfylder en del af en prædikatsfunktion, noteres som ovenfor ved ordniveau, altså P:v-f.

Find P:v-f i følgende eksempler, og gør i hvert eksempel rede for verbalformerne:
 
OPG3.01) Signe læser en bog.

OPG3.02) Birger indtog sin mad i kantinen.

OPG3.03) Faderen afleverede bogen på biblioteket.

OPG3.04) Spis grønt og sundt hele ugen til alle måltider.

OPG3.05) Kalenderen gælder kun for året 1999.

OPG3.06) I sidste uge spillede Birger fodbold for første gang efter ankelskaden.

OPG3.07) De studerende drak øl i Fredagsbaren og fejrede samtidig eksamensresultaterne.

OPG3.08) Søg de nye telefonnumre i Informationsnøglen for Syddansk Universitet.

OPG3.09) De studerende konstruerer et program til automatisk analyse af danske sætninger.

OPG3.10) Signe studerer fransk sprog ved Sorbonne i Paris.

OPG3.11) Birger læser til lærer på seminariet.

OPG3.12) Sprogforskeren bor i Brændekilde lige uden for Odense.

OPG3.13) Professoren læste i tidsskriftet om de seneste forskningsresultater.

OPG3.14) Nogle få studerende boede endnu i 1998 hos deres forældre.

OPG3.15) Lektoren fik tidligere støtte fra Magistrenes Arbejdsløshedskasse.

OPG3.16) Løb hurtigere, ellers indhenter de andre dig igen.

OPG3.17) Kig nærmere på biografoversigten for at finde den rigtige film og det rigtige tidspunkt.

OPG3.18) Birger tog den medicinske kandidatgrad.

OPG3.19) Signe bliver kandidat fra Det humanistiske fakultet.

OPG3.20) Hun tager verden rundt efter endt eksamen.

OPG3.21) Han fortsætter sin karriere i udlandet.

OPG3.22) Vær tapper, min kære datter.

OPG3.23) Skal du til Grækenland til sommer?

OPG3.24) Som følge af pinsepakken forhøjedes energiafgiften for elektricitet med virkning fra 1. januar.

OPG3.25) Der overvejes en total omlægning af den kollektive trafik i Odense.

OPG3.26) Manuskripterne læstes igennem for at finde det bedst egnede til udgivelse på forlaget.

OPG3.27) Siderne printes på en helt ny farveprinter.

OPG3.28) Kantinen fungerede tidligere ved selvafrydning.

OPG3.29) Der sikres en midlertidig løsning på cykelstiproblemet ved Odense Universitet.

OPG3.30) Der drikkes stadig færre øl i Danmark, og vinfirmaerne sikrer sig år efter år en større markedsandel af alkoholforbruget i Danmark.


 

(Konstruerede eksempler)
top
Opgave 4
Prædikater: Fortsætterniveau

Ordgruppeniveau: Prædikatet består af mere end ét ord, typisk et verbum i en finit form (præsens, præteritum eller imperativ) og et verbum i en infinit form (infinitiv, perfektum participium eller præsens participium).

Den finitte form, som udfylder en del af en prædikatsfunktion, noteres som ovenfor ved ordniveau, altså P:v-f.

De(n) infinitte form(er), som udfylder en del af en prædikatsfunktion, noteres hver for sig som P:v-i.

Find P:v-f og P:v-i i følgende eksempler i såvel hoved- og bisætninger, og gør i hvert eksempel rede for, hvilken sætning, der er hovedsætning, og hvilke(n), der er bisætning. Gør desuden rede for alle verbalformerne:
 

OPG4.01) Signe vil læse på lektien endnu en gang.

OPG4.02) Birger burde forberede sin opgave mere systematisk med mere faglitteratur.

OPG4.03) Forældrene burde altid interessere sig noget mere for deres børns skolegang og personlige udvikling.

OPG4.04) Du vil nu få besked om forløbet for resten af årets program i Folkeuniversitetet.

OPG4.05) I 1998 havde Danmark for første gang i mange år haft underskud på betalingsbalancen.

OPG4.06) De studerende bør efter anbefaling af deres underviser gennem flere semestre kunne forberede sig formålstjenligt til den skriftlige eksamen.

OPG4.07) Såfremt ændringer i de gældende rentesatser skyldes forhøjelser eller nedsættelser af diskontosatsen fra Danmarks Nationalbank, kan bankerne undlade at informere deres kunder herom på grund af de dermed forbundne store portoudgifter.

OPG4.08a) Vi har cyklet længe.

OPG4.08b)Nu sidder vi i grøftekanten og nyder solen.

OPG4.08c)Om 10 minutter vil Birger komme med de kolde pilsnere, og Signe vil komme med de velsmurte sandwiches.

OPG4.08d)På det tidspunkt vil bagtroppen også have indhentet os.

OPG4.09a) Vi havde cyklet længe.

OPG4.09b)Nu sad vi i grøftekanten og nød solen.

OPG4.09c) 10 minutter senere ville Birger komme med de kolde pilsnere, og Signe ville komme med de velsmurte sandwiches.

OPG4.09d)På det tidspunkt ville bagtroppen også have indhentet os.

OPG4.10a) Privat opsparing eller anden formue vil blive modregnet i de sociale ydelser.

OPG4.10b)Det kan derfor være en ulempe at vinde en stor præmie i tips eller lotto.

OPG4.11) Pensionister med medicinkort havde man fra regeringens side måttet undtage fra betalingsgrænsen, og de burde således have været indgrupperet for sig i lovgivningen.

OPG4.12) Inden beslutningen havde de spurgt sig for andre steder, men de oplysninger, som de havde fået, eller som man havde villet give, havde ikke peget på, at der kunne være problemer med dette mærke af computere.

OPG4.13a) Alderssammensætningen i en storbefolkningsgruppe kan ofte grafisk blive vist som en pyramide, fordi pyramidens form kan afspejle, at der ideelt set bør kunne være flest unge (pyramidens bund) og færrest ældre (pyramidens top).

OPG4.13b)Og sådan har den danske befolkning da også kunnet illustreres tidligere.

OPG4.13c)Men ikke længere.

OPG4.14) Den danske befolkningspyramide har fået mavebælte, der ganske godt kan afspejle, at det vil være generationerne med de tiltagende mavebælter, der nu i mange henseender vil fylde godt i landskabet.

OPG4.15) Man kan kun gætte på årsagerne til denne udvikling, men det vil næppe være helt skævt, hvis man bl.a. tør gætte på, at vi er blevet senere og senere færdiguddannet og derfor er kommet senere ind i en pensionskasse.

OPG4.16) Den studerende kommer syngende, jublende, trallende, hoppende, løbende ned ad Gydehutten efter sit 13-tal i den afsluttende eksamen.

OPG4.17) Seerne vil af TV2 blive holdt løbende orienteret om valgprognoserne.

OPG4.18) For at få ret til efterløn skal man fra 1. april 1999 betale et særligt bidrag til efterlønsordningen udover det sædvanlige bidrag til A-kassen.

OPG4.19) For at få ret til efterløn som 60-årig vil det blive krævet, at man har kunnet betale bidrag i mindst 25 år inden for de sidste 30 år.

OPG4.20) Der bliver både lokket og svinget med pisken, når de 60-årige skal kunne overtales til at blive nogle ekstra år på arbejdsmarkedet.

OPG4.21) I fremtiden vil der være flere kontante fordele forbundet med at udskyde efterlønnen i mindst to år ekstra.

OPG4.22) Hvis der vil blive indtaget en kost med relativt højt fedtindhold (og lavt kulhydratindhold), så vil musklens glykogenindhold tilsvarende blive nedsat.

OPG4.23) Muligheden for at øge muskelglykogenet ved kostmæssig manipulation har løbende været kendt og benyttes især af langdistanceløbere i forbindelse med vigtige løb.

OPG4.24) Præstationsforringelse forårsaget af den højere puls og temperatur pga. vandunderskud vil antagelig modvirke den evt. gavnlige effekt på udholdenheden af sukkerindholdet.

OPG4.25) Man kan således ikke forvente, at man, selvom man kan drikke det maksimalt mulige før og under idrætsudøvelsen, kan præstere lige så godt i varme som i kølige omgivelser.

OPG4.26) Ved denne form for behandling må man løbende forvente, at der burde skulle være en risiko for vekselvirkning mellem zink og magnesium.

OPG4.27) Signe burde nok skulle kunne have været kommet her nu, hvis toget havde været præcist.

OPG4.28a) De olympiske lege i Helsinki i 1952 havde først og fremmest været Emil Zatopeks.

OPG4.28b) Det tjekkiske 'lokomotiv' havde vundet 10.000 m-løbet i London i 1948, og 4 år efter havde han indledningsvis velløbende vundet 5.000- og 10.000 m-løbet, inden han på atletikkens afslutningsdag for første gang overraskende stillede op på marathondistancen.

OPG4.29a) Den dengang 29-årige major i den tjekkiske hær, som i sin lange karriere nåede at sætte hele 18 verdensrekorder, havde med sin intensive træning forberedt sig til løbet på den klassiske distance, men alligevel havde man ofte set, at selv de mest velforberedte havde måttet bukke under for strabadserne.

OPG4.29b)Dette gjaldt dog ikke for Zatopek, der før løbet blandt de 66 deltagere fandt verdensrekordindehaveren Jim Peters og gav ham hånden.

OPG4.29c)Samme Peters lagde ud i et forrygende tempo, hvor han havde en føring på 19 sekunder allerede ved 5 km-mærket.

OPG4.29d)Ved 10 km-mærket førte Peters stadig med svenskeren Gustav Jansson på 2. pladsen og med Zatopek på en 3. plads 17 sekunder efter Peters.

OPG4.30a) Medens Peters blev offer for sit udgangstempo og måtte udgå med krampe senere i løbet, kunne Zatopek fortsætte i sit stabile tempo og overtage føringen foran svenskeren ved 25 km-mærket.

OPG4.30b) Denne ville tage et bæger med blåbærsuppe, og vupti så piskede Zatopek forbi uden at hilse.

OPG4.30c)Langsomt, men sikkert, kunne Emil nu øge tempoet, og hans føringer blev ved 30 km målt til 26 sekunder og ved 35 km konstateret til 65 sekunder.

OPG4.30d)Sluttid: 2.23.03.32, mere end 90 sekunder foran nummer to.

OPG4.30e) Ingen løbere har siden kunnet leve op til samme præstation, altså ved samme olympiade at vinde guld på 5.000 m, 10.000 m og marathondistancen.

(Konstruerede eksempler)
  topOpgave 5
Prædikater: Ekspertniveau

Under opbygningOpgave 6
Subjekter: Begynderniveau

Ordniveau: Subjektet (S) består af ét ord: substantiv (sb) eller pronomen (pro).

Find prædikatet og S:sb (subjekt med form af substantiv) eller S:pro (subjekt med form af pronomen) i hovedsætninger i følgende eksempler:
 
OPG6.01) Betalingsprogrammer kræver en dekoder.

OPG6.02) Infokanalen findes på kanal S10.

OPG6.03) Efter 1. marts skærer regeringen i pensionisternes boligstøtte.

OPG6.04) I kantinen nyder Birger altid den hjemmebagte kage.

OPG6.05) I fremtiden vælger vi at benytte lånekanalerne til at give dig mere fjernsyn og radio for de samme penge.

OPG6.06) Festen sluttede klokken et, hvor arbejdsdøgnet begyndte.

OPG6.07) I slutningen af 1998 nedsatte studienævnet en arbejdsgruppe med henblik på udformningen af program for den af studienævnet vedtagne fælles debatdag 12. marts 1999.

OPG6.08) Hermed modtager I arbejdsgruppens forslag til indbydelse til denne debatdag.

OPG6.09) Signe håber, at I vil deltage i udviklingen af vort fag og informere om debatdagene på holdene.

OPG6.10) I løbet af frokosten sørger gruppelederne for at udpege ordførere for gruppen, og ordførerne redegør efterfølgende for gruppens drøftelser på baggrund af de indsamlede stikord.

(Konstruerede eksempler)
 
top
Opgave 7
Subjekter: Begynderniveau

Ordniveau: Subjektet består af ét ord: et substantiv eller et pronomen.

Gruppeniveau: Prædikaterne dannes af ordgrupper.

Find prædikaterne og S:sb (subjekt med form af substantiv) eller S:pro (subjekt med form af pronomen) i hovedsætninger og bisætninger i følgende eksempler:
 
OPG7.01) Ekkoet af sin egen sonar kan marsvinet opfange gennem kæben, der er fyldt med en lydtransmitterende olie.

OPG7.02) Marsvinet kan ofte ses i det nordlige Storebælt, der er hjemsted for den største danske koncentration af hvalen.

OPG7.03) Over en kortere afstand kan marsvinet ses svømme med en fart på 15 til 20 kilometer i timen, når det fx jager fisk.

OPG7.04) Nærhedsprincippet blev første gang fastslået med Maastrichttraktaten fra 1991, og året efter fastlagde regeringscheferne på deres topmøde i Edinburgh en række politiske retningslinier, der fortolker og præciserer nærhedsprincippet.

OPG7.05) Forskningsprofessoren har fået tildelt Desiree og Niels Ydes hæderspris for sit store arbejde med en række store forskningsprogrammer, hvor han har undersøgt læbe-ganespaltede patienter og ældre danske tvillingepar, og hvor han har oprettet et nyt register over danske tvillinger født i perioden 1931-52.

OPG7.06) I de kommende fem år vil Kaare være ansat som forskningsprofessor ved ældreforskningscentret på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Odense Universitet.

OPG7.07) Hvis ideerne skal kunne sættes i produktion, må der ofte være behov for risikovillig kapital, men når ideerne har bevist, at de kan tjene et overskud hjem, bør det kunne være muligt at tiltrække flere interesserede kapitalstærke personer.

OPG7.08) I tidens løb har mange presset på for at få Undervisningsministeriet til at gøre noget for at fjerne de værste barrierer for flygtninges og invandreres muligheder for at bruge deres uddannelser i Danmark.

OPG7.09a) Da stemmerne var talt op, havde universitetslærerne fået 2.178 stemmer af de i alt 7.211 gyldige stemmer til hovedbestyrelsesvalget i Dansk Magisterforening.

OPG7.09b)Uddannelsesstrukturen bør i fremtiden være blevet baseret på centre, som uddannelserne frivilligt kan vælge at gå ind i, og Undervisningsministeriet vil nu fremlægge en institutionsredegørelse, der kan tage konsekvensen af den rivende udvikling, som uddannelsessystemet har været inde i.

(Konstruerede eksempler)
 
topOpgave 8
Subjekter: Fortsætterniveau

Subjektet består af ét ord (et substantiv (sb) eller et pronomen (pro)), en ordgruppe (en substantivgruppe (sbg) eller pronominalgruppe (prog)) eller en sætning (en bisætning (bs)).

Prædikaterne dannes af enkelte ord eller af ordgrupper.

Find prædikater og subjekter i hovedsætninger og bisætninger i følgende eksempler:
 
OPG8.01) Såfremt forhøjelser af de pågældende præmier skyldes lønstigning på grund af oprykning i højere stilling eller andre af stillingsændringer betingede forhøjelser, kan den forhøjede præmie dog fradrages i sin helhed.

OPG8.02) Radnitzky's tese antyder bl.a. en specifik æstetisk erkendelsesform, og dennes ikke entydige uoverensstemmelse med Marx påvises ud fra en undersøgelse af nogle æstetiske ansatser i hans filosofi.

OPG8.03) Sådan går hestene og snakker, tror jeg nok, så selv lader jeg, som om de ikke er der, men det er jo latterligt at gå og følges med fem heste.

OPG8.04) Det, der sker, er, at jeg standser, og hestene gør det samme, så der står vi allesammen og glor.

OPG8.05) At alle bør vide noget om deres modersmåls grammatik, synes indlysende, men alligevel mener nogen, at grammatikundervisning i folkeskolen er af det onde.

OPG8.06) Advokatvagten, som de fleste steder i landet holder åbent en aften om ugen, kan kontaktes af enhver - millionær eller mindrebemidlet.

OPG8.07) Hvordan det går til, at sproget overhovedet er i stand til at overleve de utallige gentagelser, som den menneskelige tilværelses endeløse trvialitet tvinger os til at udsætte det for, kan man i denne tilstand komme til at overveje.

OPG8.08) Den del af problematikken, som indtil nu er blevet generelt gennemgået, har delvis været baseret på en mere alment orienteret gennemgang af det undersøgte samfunds sociale og klassemæssige strukturer.

OPG8.09) Hvis man har påbegyndt et dokument med to eller flere spalter, men glemt at gøre plads til en overskrift, kan man ikke uden videre indsætte en overskrift over det to- eller flerspaltede format.

OPG8.10) At det efter en saadan Dag nogensinde skulle blive Alvor igen, ville man forsværge, dersom ikke den politiske Erfaring stadig lærte, at al Ting kommer igen, baade Alvor og Spøg.

(Konstruerede eksempler)
 
top
Opgave 9
Subjekter: Fortsætterniveau med autentiske eksempler
 

Ord-, ordgruppe eller sætningsniveau: Subjektet består af ét ord, (et substantiv (sb) eller pronomen (pro)), en ordgruppe ( en substantivgruppe (sbg) eller pronominalgruppe (prog)) eller en sætning (bisætning (bs))

Prædikaterne dannes af enkelte ord eller af ordgrupper.

Find prædikater og subjekter i hovedsæninger og bisætninger i følgende eksempler:
 
OPG9.01) Og hele Bogen maa fra min Haand være færdig i Slutningen af September - ogsaa af den Grund, at jeg ikke i længere Tid vil kunne bære de Sindsbevægelser, som Bogen bereder mig.

OPG9.02) Det er neppe to Aar siden, at min Arendse kom til mig, da jeg laae i min ensomme Hytte, uden andet Selskab end min Kummer og mine smerter.

OPG9.03) En tyk Slagter som lod til at være den fornemste i Selskabet sad nærmest Theateret med sin store Bulbider ved Siden, der gloede omkap med det øvrige Publikum paa den kongelige Herlighed, der nu viste sig.

OPG9.04) Men det var og blev trods al Skiften den samme Race af smaa pandekrøllede og uvaskede 'Underjordiske', som de stadig fik i Huset og hvortil ogsaa Theodora hørte.

OPG9.05) Hvis I ikke har vidst det før Mødet, saa skal I vide det efter, at vi holder vor egen Presse og ikke abonnerer og averterer i Modstanderpressen og hjælper den Magt, som den dag det kniber for Arbejderbefolkningen, altid svigter og gaar over paa Udbytternes Side.

OPG9.06) I forbindelse med en almindelig gennemgang af pengeinstitutternes tilgodehavender er man blevet opmærksom på, at der er indtruffet betalingsstandsning hos en række af bankens kreditorer.

OPG9.07) De vil ikke afvise, at erklæringen kan fortolkes som mere vidtgående end tidligere, men de peger på, at teksten formelt ikke går ud over det, som FN hele tiden har sagt om fred og stabilitet i hele området.

OPG9.08a) Opdelingen er blevet mulig efter en international beslutning og ligner den enkle ordning, De allerede kender fra indenlandske breve.

OPG9.08b) Posten blander sig ikke i, hvad der er i kuverten, og de betaler simpelthen porto efter vægt og hastighed.

OPG9.09a) Hørte du ikke, hvordan det altid lød, som om nogen gik gennem græsset, som om nogen puslede der hele sommeren lang?

OPG9.09b)Så du dagen ånde tæt ved nattens mund?

OPG9.09c)Så du dem sove side om side nøgne og hede, mens lyset voksede op og gjorde ruderne hvide!

OPG9.10) Men hvis der er nogen, der har nogen erfaringer med det her angående ægte kærlighed, og måske nogle gode råd til mig eller andre, der måske står i det samme problem, så vil jeg da være meget glad for at høre det, ikke?

OPG9.11) Falsled Kro på Sydvestfyn har i løbet af de seneste fire år måttet betale op imod 300.000 kroner i bod og erstatning, fordi kroen har overtrådt arbejdsmiljøregler og overenskomst.

OPG9.12a) 25 montører hos APV Denmark i Odense strejkede i går i protest mod fyringen af en kollega.

OPG9.12b) Montøren, der arbejdede i afdelingen i Kolding, var ansat i 31 år hos APV.

OPG9.13) De fynske antikvitetshandlere, som af politiet har fået at vide, at de skal overholde lukkeloven, vil i første omgang forsøge at få kunderne til at handle om lørdagen.

OPG9.14a) Hvor det i Jylland var en ud af 2350 indbyggere, der sidste år klagede til Forbrugerklagenævnet, var det en ud af hver 1088 indbyggere øst for Storebælt, som indbragte en sag for nævnet.

OPG9.14b) Så med andre ord brokker sjællændere, lollændere og falstringer sig dobbelt så ofte som jyder og fynboer.

OPG9.15a) Hvis staten skal pumpe penge i pensionsbranchen, så den kan overholde sine garantier over for kunderne, bliver det formentlig ikke et tag-selv-bord for selskaberne.

OPG9.15b) Det såkaldte markedsværdiudvalg, som har kortlagt problemet for den ansvarlige minister, Marianne Jelved (R), vil sende regningen retur til selskaberne.

OPG9.16) Ved en international politiaktion, der var koordineret af syv lande, gennemførte tysk politi ransagningen i private hjem og konfiskerede tusindvis af forbudte fotografier og videobånd, som har været handlet og distribueret over Internettet.

OPG9.17) Hvis de 15 EU-lande er enige, og hvis mandatet bliver fuldstændigt og uden betingelser med mulighed for at gennemføre et stærkt europæisk program, så vil jeg ikke vige tilbage for ansvaret, sagde Prodi til journalister i Rom.

OPG9.18) Inspirationen til udsmykningen af stelen var allerede til stede, da placeringen blev bestemt, idet den myldrende trafik af mennesker i tog og busser på rejse ud og hjem i livet har fået Bjørn Nørgaard til at tænke i bibelske motiver - på Jacob, der i en drøm i ørkenen ser Guds engle vandre op og ned ad en stige til himlen - 'Himmelstigen'.

OPG9.19) Og helt fundamentalt må landbruget være tilfreds med, at de liberale tilstande så småt er ved at vende tilbage og på sigt kan overflødiggøre en stor del af de omfattende og uhyre indviklede tilskuds- og kvoteordninger med tilhørende papirarbejde og kontrolregler, som EU-systemet har bygget op uden af den grund at kunne forhindre omfattende svindel og humbug, som er støtteordningers siamesiske tvilling.

OPG9.20) Når dertil kommer, at Danmarks Radio på både landsradiokanal og lokalradioer samt i tv 'kører' de samme udsendelser eller udløbere af det samme tema, kan det ikke undgås, at det virker som et bombardement.

topOpgave 10:
Subjekter: Ekspertniveau

Under opbygning

top
Opgave 11
Prædikativer: Begynderniveau

Ordniveau: Subjektsprædikativet (PS) består af et ord: substantiv (sb), pronomen (pro) eller adjektiv (adj).

Find prædikater, subjekter og subjektsprædikativer i hovedsætninger i følgende eksempler:
 
OPG11.01) Den studerende er dygtig.

OPG11.02) Den studerende er kvinde.

OPG11.03) Dette semester bliver travlt.

OPG11.04) Syntaksen kaldes i mange grammatikker central for en sætningsanalyse.

OPG11.05) Manden, som sidder til venstre for Alvilda derovre, hedder Birger.

OPG11.06) Udfyld og indsend dette kort i dag, og bliv medlem.

OPG11.07) Patientens tilstand efter operationen er kritisk.

OPG11.08) Lægerne havde ellers været optimistiske.

OPG11.09a) Afgørelsen om den nye stilling er faldet.

OPG11.09b)Det bliver dig.
OPG11.10) Barnet døbes Birger ved en højtidelig barnedåb i Odense Domkirke.

OPG11.11) Efterårssemesteret bliver et travlt semester.

OPG11.12) Syntaksen kaldes i mange grammatikker det mest centrale i sætningsanalysen.

OPG11.13) Barnet døbes Karl Wilhelm Anton Børge Ferdinand Arthur Birger i herrens, sønnens og helligåndens navn.

OPG11.14) At være ejendomsmægler er i dag et spændende job, hvor man hele tiden møder udfordringer af mange forskellige slags.

OPG11.15) Køb af bolig er for de fleste mennesker den største økonomiske disposition, de foretager i tilværelsen, og at medvirke til, at denne gennemføres på den bedste og mest betryggende måde, er netop fornøjelsen ved at drive ejendomsmæglervirksomhed.

OPG11.16) Bolignyt er et godt redskab for køberne, når de vil orientere sig om markedspriserne på fast ejendom.

OPG11.17) For ledere i primærkommunerne er der i dag så mange stillingskategorier, at det er umuligt at bringe oversigter over lønudviklingen for alle.

OPG11.18) For sundhedsplejersker og sygeplejelærere skal der altså være decentrale forhandlinger om kvalifikations- og funktionstillæg.

OPG11.19) Farver er et meget personligt valg.

OPG11.20) Selvfølgelig er der trends i tiden, som kan påvirke, hvilke nuancer inden for en bestemt farve, du helst vil bo med.

(Konstruerede eksempler)
topOpgave 12
Prædikativer: Fortsætterniveau

Ord- og ordgruppeniveau: Subjektsprædikativet (PS) eller objektsprædikativer (PO) består af et enkelt ord eller af en
ordgruppe.

Find prædikater, subjekter og subjekts- og/eller objektsprædikativer i følgende eksempler:
 
OPG12.01) Præsten døber barnet Karl Wilhelm Anton Børge Ferdinand Arthur Birger i herrens, sønnens og helligåndens navn.

OPG12.02) På universitetet kaldes klassen et hold, klasselokalet et auditorium eller et undervisningslokale og læreren en underviser.

OPG12.03) På universitetet kalder man klassen et hold, klasselokalet et auditorium eller et undervisningslokale og læreren en underviser.

OPG12.04) Efterårssemesteret forekommer de studerende uoverskueligt.

OPG12.05) I tidligere tider tituleredes forelæseren 'hr. professor'.

OPG12.06) I tidligere tider titulerede de studerende forelæseren 'hr. professor.

OPG12.07) Efter stamtavlen at se kan hunden kun forekomme mig raceren.

OPG12.08) Ove Sprogøe kalder Odense byen med de mange etatsråd.

OPG12.09) På denne lørdag aften malede de studerende byen rød.

OPG12.10) At leve i Danmark forekommer meget svært for en franskmand.

OPG12.11) Foredragsholderen talte sig lidt efter lidt varm.

OPG12.12) Signe ligger syg med halsbetændelse.

OPG12.13) Birger står vagt på slotspladsen foran Amalienborg.

OPG12.14) Patienten er i bedring efter behandling med antibiotika.

OPG12.15) Mange kunstnere har i tidernes løb været på stoffer.

OPG12.16) Birger har tabt sin pung med alle kreditkortene, så nu er han helt på spanden.

OPG12.17) Signe er mest til mørkhårede fyre.

OPG12.18) Turisterne kommer syge hjem på grund af den kraftige sommervarme.

OPG12.19) Ædelt skal mennesket være, hjælpsomt og godt.

OPG12.20) Birger har været mig et dyrt bekendtskab.


 

(Konstruerede eksempler)
topOpgave 13:
Prædikativer: Ekspertniveau

Under opbygning

topOpgave 14
Objekter: Begynderniveau

Ordniveau: Det direkte objektet (Od) består af ét ord, fx substantiv (sb) eller pronomen (pro)

Find prædikater (P), subjekter (S) og direkte objekter (Od) i hovedsætninger i følgende eksempler:
 
OPG14.01) Signe køber kaffe i kantinen.

OPG14.02) Birger sender bogen til London.

OPG14.03) Efter mange overvejelser har professoren købt hus i Odense.

OPG14.04) Anders skaffer bogen til semesterundervisningen.

OPG14.05) Rengøringspersonalet vasker næsten altid gulvet om formiddagen, og hver gang forstyrrer de underviseren.

OPG14.06) Æd ham, råbte tilskuerne til løberen.

OPG14.07) Først skal man vaske kyllingen, så skal man tørre den, og endelig skal man partere den i passende stykker.

OPG14.08) På denne tid af natten kan man høre støj nede fra det gamle banegårdsterræn ved færgerne.

OPG14.09) Efter en lang søndagsudflugt elsker Signe og Birger Napoleonskager.

OPG14.10) Underviseren tager telefonen, fordi han gerne vil have nummeret på Den Dansk Boghandel i Flensborg.

OPG14.11) Signe har for nylig købt en ejerlejlighed i Odense.

OPG14.12) Birger har pludselig foræret alle sine cd'er væk.

OPG14.13) Selv om de ikke kunne finde en løsning på problemet, aftalte de alligevel, at de skulle mødes engang i næste måned.

OPG14.14) Under forhøret, der blev afholdt på politigården, forklarede den sigtede, at han ikke havde set de pågældende personer før.

OPG14.15) Birger har påstået at have set Bruce Springsteen spille, da han første gang var i Danmark.

OPG14.16) Professoren har forsøgt at fremstille problematikken så enkel, at alle skulle kunne forstå princippet.

OPG14.17a) Selve ordet vitaminer giver hele forklaringen:

OPG14.17b)'Vita' betyder nemlig liv, og vitaminer er ganske rigtigt livsnødvendige næringsstoffer, som den menneskelige organisme skal have tilført i små mængder gennem kosten for at overleve.

OPG14.18) Københavnske buschauffører, postbude og rangerarbejdere har et lavere vitaminniveau i kroppen end fynboer samt et højere niveau af såkaldt 'oxidativt stress'.

OPG14.19) Københavnerne havde generelt set et indhold af antioxidanter i blodet, der enten var lig med eller lå lidt under fynboernes.

OPG14.20) Ergo- og fysioterapeuter, jordemødre, sygeplejersker, radiografer, hospitalslaboranter, diætister og socialrådgivere - kort sagt en række af faggrupper i sundhedssektoren med mellemlange videregående uddannelser bag sig - vil nu få mulighed for at tage en akademisk videreuddannelse.

OPG14.21) Signe forærer Birger bogen som tak for hans hjælp under eksamenslæsningen.

OPG14.22) Hun overrækker ham den med et smil på læberne, fordi hun ikke ved, hvordan han vil reagere.

OPG14.23) Støj og forurening giver københavnerne stress.

OPG14.24) Motorcykler har været Signe et dyrt bekendtskab.

OPG14.25) Giv italienerne bank i kvalifikationskampen på lørdag.

OPG14.26) Tag dig en whisky efter den oplevelse.

OPG14.27) Stormesteren sætter mig skakmat allerede i 15. træk.

OPG14.28) Du tilmelder dig FavoritInternet ved at gå ind på Internetadressen: www.favoritinternet.dk.

OPG14.29) I år har meteorologerne lovet danskerne solskin i sommermånederne.

OPG14.30) Send mig dog postkort, hvis du ikke kan finde på andet.

OPG14.31) De vil ikke afvise, at erklæringen kan fortolkes som mere vidtgående end tidligere, men de peger på, at teksten formelt ikke går ud over det, som FN hele tiden har sagt om fred og stabilitet i hele området.

OPG14.32) Ingen forklarede mig, hvad jeg skulle stille op med den danske grammatik.

OPG14.33) Statsministeren kunne meddele de ventende journalister, at mødet næste dag skulle finde sted i det nyindrettede statsministerium.

OPG14.34) Efter det lange, krævende studieår venter der dig en kæmpe oplevelse på rejsen til Vietnam og de øvrige lande i Sydøstasien.

OPG14.35) Under forhøret, der blev afholdt på politigården, forklarede den sigtede betjentene, at han ikke havde set de pågældende personer før.

OPG14.36) Ekstra Bladet havde i deres søndagsudgave givet FCK's træner det sidste, dræbende knivstik i ryggen inden fyringen.

OPG14.37) Forskerkurset i 'Den Praktiske Forskningsproces' vil bibringe ph.d.-stipendiaterne og de øvrige deltagere et elementært kendskab til det praktiske og etiske grundlag for at udføre forskning.

OPG14.38) Underviserne lærer de studerende den videnskabelige metode.

OPG14.39) De studerende drikker sig en brandert til under årsfesten.

OPG14.40) Du kan måske nævne mig de vigtigste teoretikere inden for området, sagde censoren til eksaminanden.

(Konstruerede eksempler)
topOpgave 15
Objekter: Fortsætterniveau

Ord-, ordgruppe- og sætningsniveau: Det direkte objekt (Od) og/eller det indirekte objekt (Oi) består af ét ord, en ordgruppe eller en sætning

Find prædikater, subjekter, objekter og prædikativer i hovedsætninger, i relevante bisætninger og i relevante infinitkonstruktioner i følgende eksempler.
 
OPG15.01) Bodybuilderen stiller sig selv dette spørgsmål, medens hans øjne tigger omgivelserne om at udvise næsegrus beundring for de spillende muskler i hans flotte krop.

OPG15.02) Jens Jørgen Thorsen siger det samme, men den lille ubetydelige grimrian har ingen muskler at spille med, og skulle han i bedste Tarzan-stil slå sig for brystet, ville der ikke fremkomme en buldrende torden - højst en sjappende lyd.

OPG15.03) Gennem mange år har professoren hjemme i dagligstuen spillet på klaver, når der skulle fejres noget i familien.

OPG15.04) Tendensen til at anvende dukker - eller 'fantomer' som lægerne foretrækker at kalde dem - er international og skyldes blandt andet, at dukkerne og modellerne af menneskekroppen er blevet mere livagtige i de seneste år.

OPG15.05) Træningen her på laboratoriet vil fjerne stressfaktorer, når vi står med en patient og for eksempel skal klare en lille ting som at lægge drop, mener de tre initiativtagere.

OPG15.06a) Enkelte vitaminer danner organismen selv, for eksempel D, der dannes i huden, når vi får sol.

S OPG15.06b)Resten skal vi indtage - helst via kosten, siger Flemming Nielsen.

OPG15.07) Derfor anbefaler forskningsadjunkt Flemming Nielsen (og Sundhedsstyrelsen) frugt, grøntsager og en varieret kost frem for piller som den sikreste måde at få de livsvigtige vitaminer på.

OPG15.08) Kornpriserne i EU har i en lang periode fremmet produktionen af korn, hvor det fx kunne betale sig at dyrke marker i Vestjylland intensivt med vanding og brug af kemikalier, selv om udbyttet kun blev det halve af, hvad man kan avle på de gode jorder på Lolland.

OPG15.09) De ændringer, som politikerne vedtager ved forhandlingsbordet, vil sætte deres præg på landskabet, og om 10 år vil en del kornmarker være forsvundet, men til gengæld vil vi se flere græsmarker i Vestjylland.

OPG15.10) At kombinere indlæring og leg forudsætter imidlertid, at børnene anvender et alsidigt og fleksibelt materiale, og på den baggrund virker det mig ikke underligt, at legoklodser er blevet et populært materiale i mange skoler verden over.

OPG15.11) Stadig flere amerikanere vil give sig selv orlov uden løn i forbindelse med fødsel og pleje af ældre medlemmer af familien, og ifølge ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda finder den største stigning sted blandt amerikanske mænd.

OPG15.12) De videregående uddannelser i sprogvidenskab er så små, at det i flere tilfælde fører til faglig ensidighed, skriver Undervisningsministeriet i sit nyhedsbrev.

OPG15.13) En rapport fra Evalueringscentret påpeger, at der er brug for øget samarbejde, og at specielt Københavns Universitet bør samkøre og integrere flere af de sprogvidenskabelige uddannelser.

OPG15.14) Evalueringen kritiserer generelt det høje frafald og de lange studietider, der ifølge rapporten ikke er udtryk for fordybelse, men blot belaster uddannelserne økonomisk.

OPG15.15a) Stadig flere afgørelser skal træffes fra fuldmægtigens bord.

OPG15.15b) Derfor har Sundhedsministeriet og Socialministeriet sammen med PLS consult udtænkt et helt nyt efteruddannelsesforløb, hvor hovedtemaerne er organisationsteori, projektledelse, kommunikation og ikke mindst personlig udvikling.

OPG15.16a) Skribenten giver læseren sin version, nemlig at konflikten ikke mindst handler om den gamle problemstilling om en Universitetslærerforening uden for DM.

OPG15.16b)Det hævdes, at der er nogle afdelingspolitikere, som mener, at større afdelingsautonomi står over alt andet, og at Universitetslærerafdelingens sekretariat isolerer i forhold til det øvrige sekretariat.

OPG15.17) Hun måtte tage tilløb i et par år, men da hun første gang hørte om Master of Public Health tænkte hun: Herligt!

OPG15.18) Hun trængte til ny inspiration, både fagligt og personligt, men i første omgang lagde hun uddannelsen hen i bunken med sure drømme om alt det i livet, som ville være så dejligt, men som bare ikke kan lade sig gøre.

OPG15.19a) Også højtuddannede specialister kan udvikle deres viden, evner og indsigt, altså deres faglige kvalitet.

OPG15.19b)Spørgsmålet er bare hvordan.

OPG15.19c)For at finde nye svar efterlyser Dansk Magisterforening nu en eller flere videnstunge, statslige arbejdspladser, der vil melde sig til et pilotprojekt, hvor man udvikler specialisters kompetence.

OPG15.20) Dansk Magisterforening vil bistå med viden og inspiration før, under og efter projektet og desuden påtage sig at søge penge til formålet.

(Konstruerede eksempler)
topOpgave 16:
Objekter: Ekspertniveau

Under opbygning

topOpgave 17
Adverbialer: Begynderniveau

Ord-, ordgruppe- og sætningsniveau: Adverbialet (A) består af ét ord (part eller adj), en gruppe (partg) eller en bisætning (bs).

Find prædikater, subjekter, evt. objekter, evt. prædikativer og mindst ét adverbial i følgende eksempler:
 
OPG17.01) Midt ude i havnen rager tre forkullede master op af vandet.

OPG17.02) Solen går ind i Løvens tegn på den varmeste tid af året.

OPG17.03) Naturen står i fuldt flor, og luften dirrer af varme og krydrede sommerdufte.

OPG17.04) Muldjorden bobler af liv og hele verden består af lysegrønne træer og græs.

OPG17.05) 2. hus står for vores materielle goder.

OPG17.06) Planeten Saturn henviser til det gamle samfunds strukturer.

OPG17.07) Astrologi bygger på den idé, at himlens mønstre afslører tilsvarende begivenheder på jorden.

OPG17.08) Udenfor på vejen en lyseblå bus.

OPG17.09) 12 måneder fulde af herlige kulturoplevelser ligger forude, lige til at tage hul på.

OPG17.10) Vi har plukket i alle de spændende nyheder, vi får mulighed for at snuse til, sidde på, smage, læse og dyrke i det nye år.

OPG17.11) 'Container 96' dækker over intet mindre end Kulturbyens største kunstprojekt, en verdensudstilling af nutidskunst, arrangeret i samarbejde med 13 internationale museer.

OPG17.12) Og de måtte af igen, da vi nåede en foss mellem to søer, hvor vandet stadig brusede vildt, selvom slusen ved siden af var frosset helt til.

OPG17.13a) I den sidste parl findes Den lille provencalske Farm.

OPG17.13b) Det er mere traditionelt og hyggeligt med masser af landbrugsdyr, som man finder i det sydlige Frankrig.

OPG17.14) Det var en 'tak for sidst' hilsen, fordi israelske soldater tidligere havde angrebet det sydlige Libanon med granater.

OPG17.15) Gate Eleven satser i vinter stort på færdigpakkede rejser til Canada med et stort program (...).

OPG17.16) Desuden har visse psykiatere fortolket loven om tvang i psykiatrien på en sådan måde, at patienterne også bliver unddraget behandling på områder, hvor loven rent faktisk foreskriver noget andet.

OPG17.17) Hun (Mimi Jakobsen) går varmt ind for selvstændighedskulturen.

OPG17.18) Kun på den måde kan man nemlig for alvor holde øje med, hvad folk går og laver.

OPG17.19) Times' første forsøg med computermediet blev kritiseret som idéforladt og kedeligt, fordi det reelt blot bestod af kopier af gamle aviser.

OPG17.20) Foreløbig satser New York Times på det skrevne ord og foto, men samtidig forbereder man sig på at udvide aktiviteterne, efterhånden som teknologien tillader det.

OPG17.21) Hearst satsede i begyndelsen især på at udvikle cd-rom i forbindelse med koncernens lange rækker af specialmagasiner.

OPG17.22) På internettet bliver artikler og nyheder kontrolleret af læsere, som har mulighed for at svare igen med det samme.

OPG17.23) I går kunne en af de spanske tv-stationer meddele, at der er indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde i Real Madrid.

OPG17.24) Da danskeren alligevel ikke er i kridthuset i Real Madrid, har Richard Møller Nielsen og Dansk Boldspil Union valgt at bede den spanske klub om at give Michael Laudrup fri til de fire landskampe i Bangkok.

OPG17.25) Hvis et sådan magtskifte sker, kan Michael Laudrup blive tvunget til at melde afbud til landsholds-rejsen.

OPG17.26) Men i januar 1995 fik han et brev om, at han skyldte pengene, og i går blev han dømt til at betale 15.600 kr.

OPG17.27) Forslaget kom som et lyn fra en klar himmel i efteråret 1994 i et samarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre.

OPG17.28) Når man pludselig kan ændre bro-projektet og bruge 110 mill. kroner på et nødspor til bilerne, så kan man naturligvis også tilføje en cykelsti.

OPG17.29) I Dansk Cyklistforbund er direktør Thomas Krag ikke imponeret over tyngden af de mange argumenter.

OPG17.30) En lastbil stødte i går sammen med et regionaltog i jernbaneoverskæringen lige syd for Ribe.

OPG17.31) 65 mand rejste i går formiddag med tre forskellige tog fra Fredericia, Hillerød og Nørresundby.

OPG17.32) Michael Laudrup er i øjeblikket ikke på holdet i Real Madrid, han er endog ikke blandt de 16 spillere, som klubbens træner Jorge Valdano udtager til hver kamp.

OPG17.33) Det er åbenbart ikke penge, der er udslagsgivende for, om folk vælger at vende hjem.

OPG17.34) Folk vokser simpelthen mere og mere fast, jo længere de er her, siger Agnethe Pedersen fra Dansk Flygtningehjælp.

OPG17.35) Selvfølgelig har vi mistet markedsandele, men hvor meget kan vi ikke sige, siger produktchef Søren Schmidt, ansvarlig for vin-området i Sopexa, det franske landbrugs afsætningsorganisation.

OPG17.36) Helt ærligt, så var vi mest optaget af at få lukket Vester Voldgade den aften.

OPG17.37) En tilfredsstillende løsning kan vel i virkeligheden kun skabes, hvis busterminalen fjernes helt, og behovet for en eller anden afskærmning forsvinder, skriver Thustrup Hansen.

OPG17.38) Vil man absolut motionere, må man gøre det andre steder.

OPG17.39) Nogle studerende fra Danmarks Tekniske Universitet har jo netop fremlagt et forslag, der omfatter cykelsti både på broen og i tunnelen, som kun ville koste omkring 200 mill. kroner.

OPG17.40a) Jeg støtter ideen.

OPG17.40b) Og hvis der var vilje til det, kunne det også lade sig gøre, men det kræver, at alle forligspartierne er enige, og det er de jo mildt sagt ikke.

OPG17.41) En græker kan ikke engang bare tage ophold i Danmark uden videre.

(Konstruerede eksempler)
  topOpgave 18
Adverbialer: Fortsætterniveau

Konstruerede eksempler
 

Ord-, ordgruppe- og sætningsniveau: Adverbialet (A) består af ét ord (part eller adj), en gruppe (partg) eller en bisætning (bs).

Find prædikater, subjekter, evt. objekter, evt. prædikativer og alle adverbialer i følgende eksempler:
 
OPG18.01) Midt ude i havnen rager tre forkullede master op af vandet.

OPG18.02) Solen går ind i Løvens tegn på den varmeste tid af året.

OPG18.03) Naturen står i fuldt flor, og luften dirrer af varme og krydrede sommerdufte.

OPG18.04) Muldjorden bobler af liv og hele verden består af lysegrønne træer og græs.

OPG18.05) 2. hus står for vores materielle goder.

OPG18.06) Planeten Saturn henviser til det gamle samfunds strukturer.

OPG18.07) Astrologi bygger på den idé, at himlens mønstre afslører tilsvarende begivenheder på jorden.

OPG18.08) Udenfor på vejen en lyseblå bus.

OPG18.09) 12 måneder fulde af herlige kulturoplevelser ligger forude, lige til at tage hul på.

OPG18.10) Vi har plukket i alle de spændende nyheder, vi får mulighed for at snuse til, sidde på, smage, læse og dyrke i det nye år.

OPG18.11) 'Container 96' dækker over intet mindre end Kulturbyens største kunstprojekt, en verdensudstilling af nutidskunst, arrangeret i samarbejde med 13 internationale museer.

OPG18.12) Og de måtte af igen, da vi nåede en foss mellem to søer, hvor vandet stadig brusede vildt, selvom slusen ved siden af var frosset helt til.

OPG18.13a) I den sidste parl findes Den lille provencalske Farm.

OPG18.13b) Det er mere traditionelt og hyggeligt med masser af landbrugsdyr, som man finder i det sydlige Frankrig.

OPG18.14) Det var en 'tak for sidst' hilsen, fordi israelske soldater tidligere havde angrebet det sydlige Libanon med granater.

OPG18.15) Gate Eleven satser i vinter stort på færdigpakkede rejser til Canada med et stort program (...).

OPG18.16) Desuden har visse psykiatere fortolket loven om tvang i psykiatrien på en sådan måde, at patienterne også bliver unddraget behandling på områder, hvor loven rent faktisk foreskriver noget andet.

OPG18.17) Hun (Mimi Jakobsen) går varmt ind for selvstændighedskulturen.

OPG18.18) Kun på den måde kan man nemlig for alvor holde øje med, hvad folk går og laver.

OPG18.19) Times' første forsøg med computermediet blev kritiseret som idéforladt og kedeligt, fordi det reelt blot bestod af kopier af gamle aviser.

OPG18.20) Foreløbig satser New York Times på det skrevne ord og foto, men samtidig forbereder man sig på at udvide aktiviteterne, efterhånden som teknologien tillader det.

OPG18.21) Hearst satsede i begyndelsen især på at udvikle cd-rom i forbindelse med koncernens lange rækker af specialmagasiner.

OPG18.22) På internettet bliver artikler og nyheder kontrolleret af læsere, som har mulighed for at svare igen med det samme.

OPG18.23) I går kunne en af de spanske tv-stationer meddele, at der er indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde i Real Madrid.

OPG18.24) Da danskeren alligevel ikke er i kridthuset i Real Madrid, har Richard Møller Nielsen og Dansk Boldspil Union valgt at bede den spanske klub om at give Michael Laudrup fri til de fire landskampe i Bangkok.

OPG18.25) Hvis et sådan magtskifte sker, kan Michael Laudrup blive tvunget til at melde afbud til landsholds-rejsen.

OPG18.26) Men i januar 1995 fik han et brev om, at han skyldte pengene, og i går blev han dømt til at betale 15.600 kr.

OPG18.27) Forslaget kom som et lyn fra en klar himmel i efteråret 1994 i et samarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre.

OPG18.28) Når man pludselig kan ændre bro-projektet og bruge 110 mill. kroner på et nødspor til bilerne, så kan man naturligvis også tilføje en cykelsti.

OPG18.29) I Dansk Cyklistforbund er direktør Thomas Krag ikke imponeret over tyngden af de mange argumenter.

OPG18.30) En lastbil stødte i går sammen med et regionaltog i jernbaneoverskæringen lige syd for Ribe.

OPG18.31) 65 mand rejste i går formiddag med tre forskellige tog fra Fredericia, Hillerød og Nørresundby.

OPG18.32) Michael Laudrup er i øjeblikket ikke på holdet i Real Madrid, han er endog ikke blandt de 16 spillere, som klubbens træner Jorge Valdano udtager til hver kamp.

OPG18.33) Det er åbenbart ikke penge, der er udslagsgivende for, om folk vælger at vende hjem.

OPG18.34) Folk vokser simpelthen mere og mere fast, jo længere de er her, siger Agnethe Pedersen fra Dansk Flygtningehjælp.

OPG18.35) Selvfølgelig har vi mistet markedsandele, men hvor meget kan vi ikke sige, siger produktchef Søren Schmidt, ansvarlig for vin-området i Sopexa, det franske landbrugs afsætningsorganisation.

OPG18.36) Helt ærligt, så var vi mest optaget af at få lukket Vester Voldgade den aften.

OPG18.37) En tilfredsstillende løsning kan vel i virkeligheden kun skabes, hvis busterminalen fjernes helt, og behovet for en eller anden afskærmning forsvinder, skriver Thustrup Hansen.

OPG18.38) Vil man absolut motionere, må man gøre det andre steder.

OPG18.39) Nogle studerende fra Danmarks Tekniske Universitet har jo netop fremlagt et forslag, der omfatter cykelsti både på broen og i tunnelen, som kun ville koste omkring 200 mill. kroner.

OPG18.40a) Jeg støtter ideen.

OPG18.40b) Og hvis der var vilje til det, kunne det også lade sig gøre, men det kræver, at alle forligspartierne er enige, og det er de jo mildt sagt ikke.

OPG18.41) En græker kan ikke engang bare tage ophold i Danmark uden videre.

topOpgave 19:
Adverbialer: Ekspertniveau

Under opbygning

top

 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version