GrammarSoft ApS

Danish -> Non-automatic parse  Visual Interactive Syntax Learning  
 
Danish VISLSentence AnalysisEdutainmentCorporaDictionaries

Printer-friendly version

 

Pre-analyzed Danish sentences

Browse the sentences (click on overview or on one of the icons below):
Folkeskole Folkeskole, klima GYM1-GYM200 HHX1-HHX207 NF1-121 NG9.1-9.15, NG15.1-15.10, NG20.1-20.6, NG23.1-23.30, NG24.1-24.13, NG25.1-25.3 DS79.1-DS79.12, DS81.1-81.4, DS82.1-82.4, DS84.1-84.5, DS85.1-85.4, DS87.1-87.9, DS89.1-89.6, DS92.1-92.7, DS94.1-94.9, DS98.1-98.9, DS99.1-99.5, DS101.1-101.5, DS102.1-102.5, DS105.1-105.3, DS106.4-106.6, DS109.1-109.11, DS116.1-116.8, DS119.1-119.8 OPG1.01-1.30, OPG2.01-2..18.41 VISL NORD

Enter search string:

Search-typeMatch
Text search Find single sentence
Pattern search Find all matching sentences
Visualization: Notational convention GYM-settings

In the box above, you can type in either a whole sentence from the pre-analyzed set, or a unique string from the sentence, or the relevant identifying code found at the left of each sentence. Alternatively, you can click on the icon to the left of each sentence, if there is one.

Folkeskole, klima

Authored by:

SEKTION 1: Sætninger med subjekt og verballed (simple led)

FSK1) Vinden blæser.
FSK2) Solen skinner.
FSK3) Temperaturen stiger.
FSK4) Jorden skælver.
FSK5) Vandstanden stiger.
FSK6) Isen smelter.
FSK7) Træet vokser.

SEKTION 2: Sætninger med subjekt, verballed og adverbialer

FSK8) Ozon findes i stratosfæren.
FSK9) Isen på Nordpolen smelter.
FSK10) Energien kommer fra naturen.
FSK11) Mennesket ændrer på naturen.
FSK12) Eleverne læser om klimaet.
FSK13) Den største regnskov ligger i Amazonas.
FSK14) Om vinteren går bjørnen i hi.
FSK15) Regnen siler ned.
FSK16) Stearinlys varmer godt.

SEKTION 3: Sætninger med subjekt, verballed og direkte objekt

FSK17) Vi køber økologiske produkter.
FSK18) Bilos forurener vores jord.
FSK19) Bjørnen har en brun pels.
FSK20) Virksomhederne vælger neutrale energikilder.
FSK21) Vander du blomsterne?
FSK22) Vi tager ansvar
FSK23) Solceller danner strøm.
FSK24) Han så en regnbue.

SEKTION 4: Sætninger med subjekt, verballed, direkte objekt (+ evt. adverbialer)

FSK25) Jeg ser ofte naturprogrammer.
FSK26) Regeringen diskuterer klimaændringer hver dag.
FSK27) Vi tager cyklen til skole.
FSK28) Planterne laver fotosyntese.
FSK29) Finder du lommelygten nu?
FSK30) Vi mødte en klimaforsker i sidste uge.
FSK31) Vi finder hele tiden bedre alternativer.

SEKTION 5: Sætninger med subjekt, verballed, indirekte objekt og direkte objekt

FSK32) Solen giver verden lys.
FSK33) Vi skylder hinanden en grønnere jord.
FSK34) Politibetjenten gav buschaufføren et partikelfilter.
FSK35) Miljøforkæmpere sender politikerne mange protester.
FSK36) Han lånte mig sin sofacykel.
FSK37) Forskerne sender politikerne mange rapporter.

SEKTION 6: Sætninger med subjekt, verballed og subjektsprædikat

FSK38) Fisk er havets afgrøder.
FSK39) Studiet af klima hedder klimatologi.
FSK40) Subtropisk klima er en klimazone.
FSK41) Mennesket er jordens største rovdyr.
FSK42) Mp3spillere er elektronisk affald.
FSK43) Vandet var forurenet.

SEKTION 7: Passive sætninger

FSK44) Løsningen blev fundet på mødet.
FSK45) Klimaet har fået topprioritet.
FSK46) Miljørapporten er blevet sendt til Norge.
FSK47) Klimaet vil blive forbedret.
FSK48) Findes svaret under isen?
FSK49) Græsset må ikke betrædes.
FSK50) Børnene fik overrakt en klimapris.
 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version