GrammarSoft ApS

Danish -> Non-automatic parse  Visual Interactive Syntax Learning  
 
Danish VISLSentence AnalysisEdutainmentCorporaDictionaries

Printer-friendly version

 

Pre-analyzed Danish sentences

Browse the sentences (click on overview or on one of the icons below):
Folkeskole Folkeskole, klima GYM1-GYM200 HHX1-HHX207 NF1-121 NG9.1-9.15, NG15.1-15.10, NG20.1-20.6, NG23.1-23.30, NG24.1-24.13, NG25.1-25.3 DS79.1-DS79.12, DS81.1-81.4, DS82.1-82.4, DS84.1-84.5, DS85.1-85.4, DS87.1-87.9, DS89.1-89.6, DS92.1-92.7, DS94.1-94.9, DS98.1-98.9, DS99.1-99.5, DS101.1-101.5, DS102.1-102.5, DS105.1-105.3, DS106.4-106.6, DS109.1-109.11, DS116.1-116.8, DS119.1-119.8 OPG1.01-1.30, OPG2.01-2..18.41 VISL NORD

Enter search string:

Search-typeMatch
Text search Find single sentence
Pattern search Find all matching sentences
Visualization: Notational convention GYM-settings

In the box above, you can type in either a whole sentence from the pre-analyzed set, or a unique string from the sentence, or the relevant identifying code found at the left of each sentence. Alternatively, you can click on the icon to the left of each sentence, if there is one.

DANSKE SÆTNINGER TIL HHX
[Danish sentences for use in Danish business colleges]

Authored by: HHX dansklærere

1) Sætninger uden adverbialer og ledsætninger

1.a) Sætninger med kun verballed (P) og subjekt (S)

HHX1) Forretningen lukkede.
HHX2) Min pension stiger.
HHX3) Rejser du?
HHX4) Skal din chef spørges?
HHX5) De til enhver tid gældende regler skal overholdes.

1.b) Sætninger med direkte objekt (Od)

HHX6) Mistillid ryster finansmarkeder.
HHX7) Børsen oplevede store udsving i kurserne.
HHX8) Salget sprænger alle rammer.
HHX9) De har lovet fint vejr i weekenden.
HHX10) Den ellers så rolige mand slog sin kone.
HHX11) Tilskuerne udviste en uhørt larmende adfærd.
HHX12) Forretningens ekstremt lave prisniveau tiltrak mange kunder.
HHX13) Internethandelen vil overtage en betydelig del af de traditionelle butikkers omsætning.
HHX14) Vil du acceptere stavnsbundne pensioner?
HHX15) Børsmæglerne så aktiekurserne styrtdykke.

1.c) Sætninger med direkte objekt (Od) og indirekte objekt (Oi)

HHX16) Han gav sin kone blomster.
HHX17) Han gav hende blomster.
HHX18) Han gav hende dem.
HHX19) Har han ikke fortalt dig noget om teaterstykket fra i går?

1.d) Sætninger med subjektsprædikat (Cs)

HHX20) Målgruppen er unge mennesker.
HHX21) Målgruppen kunne være unge mennesker.
HHX22) Butikskonceptet var vellykket.
HHX23) Kampagnen var lykkedes.
HHX24) Hun var ligeglad med sin forfærdeligt bekymrede mor.

1.e) Sætninger med objektsprædikat (Co)

HHX25) Direktøren malede firmaets fremtid lyserød.
HHX26) Postvæsenets nyansatte praktikant stemplede den tunge forsendelse 'fragile'.

1.f) Sætninger med foreløbigt subjekt (Sf)

HHX27) Det var den første vinterdag.
HHX28) Der er brug for flere ingeniører.

2) Mere komplekse sætninger med adverbialer og/eller ledsætninger

2.a) Mere komplekse sætninger med verballed (P) og subjekt (S)

HHX29) Yderligere annoncering behøves ikke.
HHX30) IT-branchen ligger, som den har redt.
HHX31) Priserne stiger drastisk hvert eneste år.
HHX32) Foråret hilses af jublende fuglestemmer.
HHX33) Når krybben er tom, bides hestene.
HHX34) Moses Hansen var på korstog på Nørrebro.
HHX35) Pigen, der kom op ad indkørslen, lo.
HHX36) Heldigvis blev alle reddet, da jollen kæntrede.
HHX37) Om efteråret bliver de bugnende kornneg kørt i lade.
HHX38) Projektlederen synes ikke om reklameafdelingens udkast.
HHX39) Virksomheden er i krise, fordi direktionen har investeret forkert.
HHX40) Drengene overhales af pigerne i uddannelsessystemet.
HHX41) Det skulle ikke have varet så længe.
HHX42) Arla ser på sødt tysk samarbejde.
HHX43) Maden smagte, som når fuglene synger.
HHX44) Han gik bagefter faderen uden at tage sig noget til.
HHX45) Hvor er min grammatikbog blevet af?
HHX46) Pippi Langstrømpe blev altid genkendt på sit store, røde hår.
HHX47) De omgås høfligt, selvom de ikke kan tåle hinanden.
HHX48) Stemningen faldt blandt de tidligere så begejstrede tilhørere.
HHX49) En dag gik rygtet, at Jensen havde frække billeder på væggen.
HHX50) På campingpladsen legede børn fra mange forskellige lande med hinanden.
HHX51) Eventuelle hermed forbundne udgifter vil ikke kunne erlægges af nævnet.
HHX52) Producenterne sloges om at komme først med næste generation i mobiltelefoner.
HHX53) Af hensyn til karaktergivningen bedes alle rubrikker udfyldt med tal.
HHX54) Mange mennesker trives godt i det danske samfund, netop fordi vi forstår at hygge os.
HHX55) Han kom løbende med tungen ud af halsen, da han var lige ved at komme for sent til bussen.
HHX56) De gamle partikammerater skændes altid, når de er til julefrokost i partiforeningen.
HHX57) Den unge kvinde sås ofte sammen med redaktøren fra den lille bys lokalavis.
HHX58) Den amerikanske telekoncern Worldcom har pyntet på regnskabet med 29 milliarder kroner.

2.b) Mere komplekse sætninger med direkte objekt (Od)

HHX59) Han gav dem til sin kone.
HHX60) Han mæskede sig i flæsk.
HHX61) Mange spiser syltetøj på ostemaden.
HHX62) Efter mange ansøgninger fik han endelig job.
HHX63) Anna tog sin smukke, brune hest ud af stalden.
HHX64) Det ulovlige kartel hævede priserne med 20%.
HHX65) Investorerne lægger vægt på at sprede risikoen.
HHX66) Hun hørte fuglene synge i ellekrattet lige før daggry.
HHX67) Festivalkomiteen hængte plakater op over hele byen.
HHX68) Hvordan kan man få unge mennesker til at læse aviser?
HHX69) Jeg ved ikke rigtig, hvordan det er at være tandlæge.
HHX70) Du skal overveje, om du er indstillet på at lave noget.
HHX71) Du kan gå i seng, Marie, sagde fru Bai ud til køkkenet.
HHX72) Vi har efter at have læst rapporten foreslået følgende løsning.
HHX73) Han vasker sine hænder ved håndvasken i badeværelset.
HHX74) Han spiller fodbold med sine kammerater fra kvarteret.
HHX75) Grundfos nedjusterer forventningerne til væksten i år.
HHX76) Hvorfor tvang du mig ikke til at vælge om?
HHX77) Man skal huske at skynde sig langsomt.
HHX78) Jeg har ingen bananer, så du må nøjes med æbler.
HHX79) Man kan tjene penge ved, at noget man ejer stiger i værdi.
HHX80) Flere skoleledere har sendt adfærdsbreve ud til de nye skoleelever.
HHX81) Den unge pige spiller fløjte for sine forældre hver aften i skumringstimen.
HHX82) Virksomheden klarer sig godt, fordi man til stadighed udvikler nye produkter.
HHX83) Den af os udstedte check har gyldighed såfremt den indløses inden d.20.ds.
HHX84) Født før 1. Verdenskrig havde han svært ved at følge med i den teknologiske udvikling.
HHX85) Da de var yderst generte ved situationen, satte de nye elever sig nederst i klassen.
HHX86) Pigens mor fortalte, at hun var ved at skrive en bog, som skulle udgives på et kendt forlag.
HHX87) Han så dem komme med en stor lagkage for at fejre fødselsdagsfesten.

2.c) Mere komplekse sætninger med direkte objekt (Od) og indirekte objekt (Oi)

HHX88) Hun fortalte Emma, at hendes nye kjole var utrolig smuk.
HHX89) Den unge mand, som blev afskediget i sidste uge, har allerede fundet sig et nyt arbejde.
HHX90) Syngende rakte hun ham den flotteste buket blomster, han nogensinde havde set.
HHX91) Han bad leverandøren sende varerne så hurtigt som muligt.
HHX92) Firmaet tilbød kunden at give en rabat på 10 %, hvis ordren oversteg 10.000 stk.

2.d) Mere komplekse sætninger med subjektsprædikat (Cs)

HHX93) Strategien har hidtil været at ramme det blå segment.
HHX94) Reklamekampagnen synes ikke at have haft mærkbar effekt.
HHX95) Hvor er det grammatikprogram dog lærerigt!
HHX96) Penge er noget værd, fordi vi har tillid til dem.
HHX97) Nogen er bedre til at bruge penge end andre.
HHX98) Mange danskere er i de senere år blevet meget mere livsstilsbevidste.
HHX99) Siden jeg sidst så hende, er hun sandelig blevet meget fornuftigere.
HHX100) Mit indtryk er, at det er meget få idrætslærere, der danser i timerne.
HHX101) Grunden til, at virksomheden er i krise, er, at direktionen har investeret forkert.
HHX102) At rejse er at leve, som H.C. Andersen sagde for mange år siden.
HHX103) At virksomheden fortsat klarer sig godt, skyldes, at man til stadighed udvikler nye produkter.
HHX104) Årsagen til virksomhedens store succes er, at man har forstået at markedsføre sig rigtigt.
HHX105) Grunden til, at brochuren ikke appellerer til de unge, er, at den er skrevet i et kedeligt sprog.

2.e) Mere komplekse sætninger med objektsprædikat (Co)

HHX106) Hver lørdag aften malede han byen rød.
HHX107) Til sidst kaldte eleverne dansklæreren 'dansk Ole'.
HHX108) Det at børn cykler gør deres barndom bedre.
HHX109) At skulle have dansk på en handelsskole fandt mange af de nye elever formålsløst.

2.f) Mere komplekse sætninger med foreløbigt subjekt (Sf)

HHX110) Der er intet nyt under solen.
HHX111) Det var lykkedes for mig at få programmet til at køre.
HHX112) Der hang plakater for koncerten på skolen.
HHX113) Der var mange kritiske spørgsmål til ledelsen.
HHX114) Skulle det mon være muligt at få serveret en kold øl?
HHX115) Der var trafikkaos ved skolerne i går morges.
HHX116) Det lykkedes ham at aflevere sin opgave, inden kontoret lukkede.
HHX117) Der er mange unge mennesker, som holder ferie i Løkken.
HHX118) Det bliver en skøn fornemmelse at sætte den blå studenterhue på hovedet.
HHX119) Der var mange glade ansigter, da skolen startede igen efter sommerferien.
HHX120) Er det på grund af forholdet til moderen, at datteren har problemer?
HHX121) Der er dags dato indgået bindende aftale mellem parterne.

2.g) Mere komplekse sætninger med foreløbigt objekt (Of)

HHX122) Vi har det fra pålidelig kilde, at den anklagede ikke er skyldig.
HHX123) Eleverne hørte det fra pedellen, at skoleinspektøren var rejst.
HHX124) Sagens alvor gør det tilrådeligt, at vi fortsætter vores politik.
HHX125) Ønsket om at bevare firmaets ry gør det absolut nødvendigt at være troværdig.
HHX126) Jeg ved det fra min svigerfar, at man godt kan starte en ny hobby, selvom man er over 90.

3) Sætninger med sideordnede led

HHX127) Pris- og lønudviklingen hang uløseligt sammen.
HHX128) Arbejdsgiverne og fagforeningerne mødes i næste uge for at forhandle.
HHX129) Eksamen i dansk består af både en praktisk og en teoretisk del.
HHX130) Den unge mand og den lidt ældre kvinde mødes på et romantisk, men hemmeligt sted.
HHX131) Han så, at de kom, men de havde ingen pakker med.
HHX132) I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme.
HHX133) Henriks og Pernilles intrige spillede en afgørende rolle i det unge pars forening.
HHX134) "Man må sno sig", sagde ålen, og så snoede den sig i OMA-margarine.
HHX135) De sagde, at han endelig måtte blive siddende i den gode stol, da han var gammel og træt.
HHX136) Der er en dårlig atmosfære i firmaet, fordi salgschefen og indkøbschefen altid skændes.

4) Imperativ-sætninger

HHX137) Gå hellere til bekendelse nu!
HHX138) Vær venlig at tage et nummer.
HHX139) Abonner og få rabat.
HHX140) Hjælp mig med at få ro i klassen.
HHX141) Ti stille, og lyt, når andre siger noget.
HHX142) Send venligst tilmeldingen til nedenstående adresse.
HHX143) Send kuponen ind og modtag et gratis prøveeksemplar.
HHX144) Tænk på, hvor mange adoptivbørn fra fremmede lande der er i Danmark.

5) Udfordringer

HHX145) Danske børn kan altid spise sig mætte.
HHX146) Se, det summer af sol over engen.
HHX147) Fagsprog kan være vanskeligt at forstå.
HHX148) Reklamens farver springer straks beskueren i øjnene.
HHX149) Markedsanalytikerne undrede sig over tilbagegangen i salget.
HHX150) Kære Navision aktionær! Vi vil gerne købe dine aktier til og med den 5. juli 2002.
HHX151) Han leger med de rosafarvede muslingeskaller og gemmer dem i en lille æske.
HHX152) Kunden ærgrede sig over, at kjolen kom på udsalg ugen efter.
HHX153) Salgschefen og indkøbschefen havde let ved at komme op at skændes.
HHX154) Sikken dejlig dag, det er i dag!
HHX155) Under henvisning til gældende lov og orden erklærer vi herved, at sagen er afsluttet.
HHX156) At være eller ikke være, det er spørgsmålet.
HHX157) Hvorfor bliver du ved med at spørge mig, når jeg ikke kan svare dig?
HHX158) Det skulle faktisk have været så godt; men så blev det faktisk skidt.
HHX159) Dogmebrødrene havde snydt, da de lavede de første dogmefilm, har de senere indrømmet.
HHX160) Skovene grønnes, og blomsterne springer ud, nu da det endelig er blevet forår i Danmark.
HHX161) I løbet af dagen lykkedes det salgsassistenten at ændre servicestilen i teforretningen.
HHX162) Drengen sørgede for at fylde hundens madskål med sund og nærende foder.
HHX163) I den bidende vind hakkede han tænder og slog kuskeslag med armene.
HHX164) Når toget så var borte igen og bruset hendøet, lå alting tyst, ligesom dobbelt stille.
HHX165) Danseglæde og kropsbevidsthed findes på skemaet.
HHX166) Undervisningen er ikke møntet på, at eleverne efter gymnasiet skal være dansere.
HHX167) Etik og moral foretrækkes frem for etiske målsætninger.
HHX168) Han tog sit skateboard og gav det til Jan.
HHX169) Rasmus havde ligget på den blå sofa og set TV det meste af dagen.
HHX170) Hvordan mon man føler sig som adoptivbarn i Danmark i dag?
HHX171) Idet sekretæren gik, tog han stakken med breve og lovede at sende dem inden kl. 5.
HHX172) Voldelig tvang foreligger, hvis løftegiveren er bevæget til at afgive løftet ved en trussel om et onde.
HHX173) Mediernes 11. september er en ny bog, der er redigeret af Lars Qvortrup og udgivet på Gads Forlag.
HHX174) Principper for vurdering af besvarelser af opgaver i skriftlig dansk er som altid under fortsat diskussion.
HHX175) Det meddeles, at sagen hermed afgøres ved et påtalefrafald i medfør af retsplejelovens paragraf 229, stk. 7.
HHX176) De kendte fodboldspilleres koner kunne desværre ikke komme med til Japan, da de skulle passe deres arbejde.
HHX177) Sælgeren af huset lovede øjeblikkelig at sende tilstandsrapporten til ejendomsmæglerens kontor.
HHX178) Efter sommerferien kan eleverne på fire af landets gymnasier få dans som valgfag på mellemniveau.
HHX179) Vælger eleverne at tage på studietur til Spanien, kræver skolens ledelse, at det ikke bliver til Calella.
HHX180) Landets største IT-selskab, IBM, er ligesom konkurrenterne ramt af faldet i pc-salget og en mindre eksport.
HHX181) Af spændende og anderledes måder at skrive på, i dansk litteratur, er Herman Bang et af de fornemste eksempler.
HHX182) De trætte studenter havde svært ved at få deres stemmer til at klinge, da de skulle synge ved festens afslutning.
HHX183) Ikke så snart havde hun fået sin kølige øl, før han bad hende om at drikke ud, fordi han ville danse til "The A-Train".
HHX184) Det er umuligt at sige noget fornuftigt om vejret i Danmark, da det svinger meget, fordi vi har lange kyststrækninger.
HHX185) I den korte grønlandske sommer levede han mere intenst end han nogen sinde havde gjort, mens han boede i Danmark.
HHX186) Idet afsætningsfolkene modtog prisen for bedste undervisningsforløb, sprang bomben: afsætningsfaget skulle nedlægges.
HHX187) Modernismen i dansk litteratur, hvis man kan tale om en speciel dansk modernisme, indtræffer først mange år senere.
HHX188) Mand under 20 år eller kvinde under 18 år må ikke indgå ægteskab uden overøvrighedens tilladelse. (Karnov, bd. 2, 2609)
HHX189) Faderen cyklede meget rank, brugte benene som stempler og sad med hovedet næsten oppe imellem lindetræerne på vejen.
HHX190) At økonomi er vigtigere end pædagogisk udvikling er den fremherskende opfattelse hos mange ledere i handelsskolesystemet.
HHX191) De dage, hvor han fik lov til at anbringe hendes taske med håndtaget rundt om styret på cyklen, kendte hans lykke ingen grænser.
HHX192) Skiftende danske ministre, regeringschefer og embedsmænd, fra 1945 og frem til i dag, har alle været optaget af velfærdsstaten.
HHX193) I dag er der dans alle vegne i samfundet, men alligevel er det kun idræt, musik og billedkunst, der er repræsenteret i gymnasiet.
HHX194) Før festen i fredags syntes Anders, at Marie var den mest tiltrækkende pige, han havde set, men nu synes han, at Birgitte er dejligst.
HHX195) Skolens nye bibliotekskursus gjorde det muligt for eleverne at skaffe sig relevant materiale til deres opgaveløsning på en nem måde.
HHX196) I lyset af de mange ændringer i EU, NATO og FN, herunder FNs mange tilkyttede organisationer, er det vigtigt, at Danmark finder sin rolle.
HHX197) Ved bedømmelse af besvarelser fra tosprogede eksaminander anbefales det først at abstrahere fra de sprogfejl, der skyldes tosprogetheden.
HHX198) Disse sidst indtrufne begivenheder gør det yderst tvivlsomt, hvorvidt vi kan fortsætte eller skal opgive med vore indtrængende formaninger.
HHX199) Hvis man bedømmer EU-debatten i Danmark, både på Christiansborg og blandt almindelige danskere, er befolkningen uenig med de folkevalgte.
HHX200) Med romanen Ullysses fra 1922, som vakte megen opmærksomhed ved sin fremkomst, indledte James Joyce modernismen på europæisk plan.
HHX201) Undervejs i toget så hun for sig, skarpt, som havde hun allerede oplevet, hvordan manden, Jørgen, bliver nervøs og ilde til mode ved synet af hende.
HHX202) Ved uophørlige anstrengelser og under udøvelsen af en flagellantisk selvopofrelse fra den unge mands side, blev forholdet efterhånden mere intimt.
HHX203) Vi skal ud fra det foreliggende og noget spinkle materiale forsøge at tage stilling til præmisserne i den igangværende og meget omdiskuterede sag.
HHX204) Da hun var undervejs i toget hertil, måtte hun med skarpe tanker sprætte søm efter søm op i de kostumer, hun havde klædt sin fortid og sine oplevelser i.
HHX205) Hvis fuldmagtens grænser ikke fremgår af lovgivningen, bliver de konkrete omstændigheder, der er tilkendegivet over for trediemand, afgørende for fuldmagtens grænse.
HHX206) Hvis hendes forældre tog op til det nye sommerhus på Fur i weekenden, og hvis resten af klassen syntes om ideen, kunne hun virkelig godt tænke sig at holde en stor fest.
HHX207) Et ægteskab omstødes endvidere ved dom efter påstand af den ene ægtefælle: hvis han ved ægteskabets indgåelse befandt sig i en tilstand, som udelukker evnen til at handle forsvarligt. (Karnov, bd. 2, 2612)
 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version