GrammarSoft ApS

Latin -> Non-automatic parse  Visual Interactive Syntax Learning  
 
Latin VISLSentence AnalysisEdutainmentTools

Printer-friendly version

 

Pre-analyzed Latin sentences

Browse the sentences by clicking on one of the icons below:
GYM1 - GYM156

EASY1 - EASY15

L1.1 - L1.32

L2.1 - L2.13

L3.1 - L3.10

L4.1 - L4.8
L5.1 - L5.58
K1 - K9
AH1 - AH31
LH1 - LH13
VER1 - VER19
SEN1 - SEN26

Enter search string:

Search-typeMatch-type
Text search Find single sentence
Pattern search Find all matching sentences
Visualization: Notational convention: GYM-settings

In the box above, you can type in either a whole sentence from the pre-analyzed set, or a unique string from the sentence, or the relevant identifying code found at the left of each sentence. Alternatively, you can click on the icon to the left of each sentence, if there is one.

 

 

SOME SENTENCES TO START WITH

Contributed by Karen Dreyer Jørgensen, Fåborg Gymnasium


EASY1. Caesar romanus est. (Caesar er romer.)

EASY2. Tiro scriba Ciceronis est. (Tiro er Ciceros sekretær.)

EASY3. Cicero et Tiro servum audiunt. (Cicero og Tiro hører slaven.).

EASY4. Cicero Tironem scribam bonum vocat. (Cicero kalder Tiro en god sekretær.)

EASY5. Cicero et Caesar ad villam veniunt. (Cicero og Caesar kommer til landstedet.)

EASY6. Marcus librum novum Quinto dat. (Marcus giver Quintus en ny bog.)

EASY7. Marcus librum novum de architectura Quinto dat. (Marcus giver Quintus en ny bog om arkitektur.)

EASY8. Caesar tota urbe notus est. (Caesar er kendt i hele byen.)

EASY9. Archimedes in arena digito scribit. (Archimedes skriver med fingeren i sandet.)

EASY10. Marcus domi tristis sedet. (Marcus sidder bedrøvet hjemme.)

EASY11. Tiro feminas cantare audit. (Tiro hører kvinderne synge.)

EASY12. Tiro feminas haec verba dicere audit. (Tiro hører kvinderne sige disse ord.)

EASY13. His verbis dictis Cicero domum reversus est. (Da disse ord var sagt, vendte Cicero hjem.)

EASY14. Huius contumeliae oblivisci non possum. (Jeg kan ikke glemme denne forsmædelse.)

EASY15. Vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis. (Du forstår at sejre, Hannibal, du forstår ikke at bruge sejren.)

top

SOURCE: C(AIUS) PLINIUS SECUNDUS, EPISTULA IX.36

L1.1. C(aius) Plinius Fusco suo salutem.

(Kære Fuscus! (Plinius hilser sin ven Fuscus))

L1.2. quaeris,quemadmodum in Tuscis diem aestate disponam?

(Du spørger, hvordan jeg tilrettelægger min dag på gården i Tusci om sommeren.)

L1.3.evigilo, cum libuit, plerumque circa horam primam, saepe ante, tardius raro.

(Jeg vågner, når jeg har lyst, for det meste omkring kl. seks, ofte tidligere, sjældent senere.)

L1.4. clausae fenestrae manent.

(Vinduerne forbliver lukkede.)

L1.5. mire enim silentio et tenebris ab iis quae avocant abductus et liber et mihi relictus, non oculos animo sed animum oculis sequor, qui eadem quae mens vident quotiens non vident alia.

(På forunderlig vis følger jeg nemlig i tavshed og i mørke, isoleret fra de ting, som bortleder (ens opmærksomhed), fri og overladt til mig selv, ikke øjnene med sjælen, men sjælen med øjnene, som ser de samme ting, som sindet ser, så ofte de ikke ser andre ting.)

L1.6. cogito, si quid in manibus, cogito ad verbum, scribenti emendantique similis, nunc pauciora, nunc plura, ut vel difficile vel facile componi tenerive potuerunt.

(Jeg tænker over, om der er noget under udarbejdelse.jeg tænker ord for ord, ligesom en, der skriver og korrigerer snart færre, snart flere ting, alt afhængig af om de har kunnet formuleres eller huskes vanskeligt eller let.)

L1.7. notarium voco, et die admisso quae formaveram dicto.

(Jeg kalder på sekretæren,og når dagen er begyndt, dikterer jeg, hvad jeg havde formuleret.)

L1.8. abit, rursusque revocatur, rursusque dimittitur.

(Han går bort, men kaldes atter tilbage, og sendes så atter bort.)

L1.9. ubi hora quarta vel quinta (neque enim certum dimensumque tempus), ut dies suasit, in xystum me vel cryptoporticum confero:

(Når klokken er ti eller elleve - tidspunktet er nemlig hverken sikkert eller fastsat - alt afhængig af, hvad dagen har indbudt til, begiver jeg mig enten ud på terrassen eller ind under søjlegangen:)

L1.10. reliqua meditor et dicto.

(Jeg tænker over de øvrige ting og dikterer dem.)

L1.11. vehiculum ascendo.

(Jeg bestiger vognen.)

L1.12. Ibi quoque idem quod ambulans aut dicens

(dér gør jeg også det samme, som jeg gør, når jeg spadserer eller taler.)

L1.13. durat intentio mutatione ipsa refecta.

(Koncentrationen holder, når den fornyes gennem forandring.)

L1.14. paulum redormio.

(Så hviler jeg lidt.)

L1.15. dein ambulo.

(Dernæst spadserer jeg en tur.)

L1.16. mox orationem Graecam Latinamve clare et intente non tam vocis causa quam stomachi lego -

(Så læser jeg en græsk eller latinsk tale højt, klart og koncentreret og ikke så meget for stemmens som for mavemuskulaturens skyld -)

L1.17. - pariter tamen et illa firmatur.

(- dog styrkes den også i samme grad.)

L1.18.iterum ambulo.

(Så spadserer jeg igen).

L1.19. ungor.

(Jeg salver mig.)

L1.20. exerceor.

(Jeg træner.)

L1.21. lavor.

(Jeg vasker mig.)

L1.22. cenanti mihi, si cum uxore vel paucis, liber legitur.

(Der læses en bog højt for mig, mens jeg spiser middag, ligemeget om det sker med hustruen eller nogle få venner til bords.)

L1.23.post cenam comoedia aut lyristes.

(Efter middagen er der en komedieforestilling eller en lyrikoplæser.)

L1.24. mox cum meis ambulo, quorum in numero sunt eruditi.

(Så går jeg tur med mine venner, blandt hvilke der er intellektuelle.).

L1.25. ita variis sermonibus vespera extenditur, et quamquam longissimus dies cito conditur.

(Således udvides aftenen gennem forskellige samtaler, og skønt dagen forekommer meget lang, går den hurtigt på hæld.)

L1.26. non numquam ex hoc ordine aliqua mutantur.

(Undertiden afviger nogle ting fra denne rækkefølge.)

L1.27. nam si diu iacui vel ambulavi, post somnum demum lectionemque non vehiculo, sed - quod brevius quia velocius - equo gestor.

(For hvis jeg har ligget eller spadseret længe, tager jeg så efter luren, og højtlæsningen ikke en køretur i vognen, men en ridetur til hest, hvilket er kortere fordi den er hurtigere.)

L1.28. interveniunt amici ex proximis oppidis, artemque diei ad se trahunt interdumque lasso mihi opportuna interpellatione subveniunt.

(Vennerne strømmer til fra de nærmeste byer, og de optager en del af min dag, og undertiden kommer de mig i min sløvhed til undsætning med en kærkommen afbrydelse.)

L1.29. venor aliquando, sed non sine pugillaribus, ut, quamvis nihil ceperim, non nihil referam.

(Jeg går undertiden på jagt, men ikke uden mine skrivetavler, så at jeg kan få noget med hjem, selvom jeg ikke har fanget noget.)

L1.30. datur et colonis (ut videtur ipsis) non satis temporis;

(Kolonisterne får også for lidt tid (efter deres egen opfattelse).)

L1.31. quorum mihi agrestes querelae litteras nostras et haec urbana opera commendant!

(Deres tåbelige klager får mig til at foretrække min lekture af romerske forfattere og de intellektuelle sysler!)

L1.32. vale!

(Ha' det godt!/Kærlig hilsen)

top

SOURCE: PHAEDRUS, FABULA 1.1

L2.1. Lupus et agnus

(Ulven og lammet)

L2.2. Ad rivum eundem lupus et agnus venerant//siti compulsi;

(En ulv og et lam var kommet til den samme flod, drevet af tørst;)

L2.3. superior stabat lupus//longeque inferior agnus.

(ulven stod øverst, lammet meget længere nede.)

L2.4. tunc fauce improba//latro incitatus iurgii causam intulit

(så fandt røveren drevet af sit forbryderiske svælg på en årsag til strid)

L2.5. 'cur' inquit 'turbulentam fecisti mihi // aquam bibenti?'

("Hvorfor, sagde den, "har du gjort vandet plumret for mig, der drikker?")

L2.6. laniger contra timens://

(Lammet svarede frygtsomt:)

L2.7. 'qui possum, quaeso, facere, quod quereris, lupe?//

('Hvorledes kan jeg, spørger jeg, gøre det, som du klager over, ulv?)

L2.8. a te decurrit ad meos haustus liquor.'//

(Fra dig løber vandet ned til min drikken.')

L2.9. repulsus ille veritatis viribus:// 'ante hos sex menses male' ait 'dixisti mihi.'//

(Denne svarede, gendrevet af sandhedens kræfter: 'For seks måndeder siden talte du ondt til mig.')

L2.10. respondit agnus: 'equidem natus non eram.'//

(Lammet svarede: Dengang var jeg ikke født.')

L2.11. 'pater, hercle, tuus', ille inquit, 'male dixit mihi'.//

('For helvede', svarede den, 'det var din far, der talte ondt til mig.')

L2.12. atque ita correptum lacerat iniusta nece.//

(Og således sønderflår den det fangede lam i et uretfærdigt drab.)

L2.13. haec propter illos scripta est homines fabula, // qui fictis causis innocentes opprimunt.//

(Denne fabel er skrevet på grund af de mennesker, som undertrykker de uskyldige med opdigtede anklager.

top

SOURCE: PHAEDRUS, FABULA 1.5

L3.1. Vacca et capella, ovis et leo.

(Koen og geden, fåret og løven.)

L3.2. Numquam est fidelis cum potente societas.//

(Aldrig er der et loyalt fællesskab med en mægtig mand.)

L3.3. testatur haec fabella propositum meum.//

(Denne fabel beviser mit forehavende.)

L3.4. vacca et capella et patiens ovis iniuriae// socii fuere cum leone in saltibus.//

(Koen og geden og et får, der tålte uret, var forbundsfæller med en løve i skovene.)

L3.5. hi cum cepissent cervum vasti corporis,// sic est locutus partibus fictis leo://

(Da de havde fanget en hjort med en mægtig krop, sagde løven følgende, da byttet var parteret:)

L3.6. 'ego primam tollo, nominor quoniam leo;'//

('Jeg tager det første stykke, fordi jeg kaldes løve;')

L3.7. 'secundam, quia sum fortis, tribuetis mihi;'//

('Det andet stykke vil i tildele mig, fordi jeg er stærk;')

L3.8. 'tum, quia plus valeo, me sequetur tertia;'//

('Så vil det tredje stykke følge mig, fordi jeg er stærkere;')

L3.9. 'malo afficietur, si quis quartam tetigerit.'//

('Hvis der er nogen, der rører det fjerde stykke, vil han lide ondt.')

L3.10. sic totam praedam sola improbitas abstulit.//

(Således røvede det frække dyr alene hele byttet.)

top

SOURCE: PHAEDRUS, FABULA 1.24

L4.1. Rana rupta et bos

(Den sprængte frø og oksen)

L4.2. inops, potentem dum vult imitari, perit.//

(Den svage går under, når han vil efterligne den stærke.)

L4.3. in prato quondam rana conspexit bovem//et tacta invidia tantae magnitudinis// rugosam inflavit pellem.

(Engang fik en frø øje på en okse på en mark og rørt af misundelse over en sådan størrelse pustede den sit skind op.)

L4.4.tum natos suos//interrogavit, an bove esset latior.//

(Så spurgte den sine børn, om den var større end oksen.)

L4.5. illi negarunt.

(De benægtede det.)

L4.6.rursus intendit cutem//maiore nisu et simili quaesivit modo,//quis maior esset

(Atter spilede den sit skind ud med en endnu større kraftanstrengelse og den spurgte på lignende måde, hvem der var større.)

L4.7. illi dixerunt bovem.//

(De svarede 'oksen'.)

L4.8. novissime indignata dum vult validius//inflare sese, rupto iacuit corpore.//

(Påny krænket lå den der med sprængt krop, mens den ville puste sig endnu stærkere op.)

top

SOURCE: INSCRIPTIONS FROM CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 1454 (POMPEII)

L5.1 Hic habitat Felicitas

(Her bor Felicitas.)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 5279 (POMPEII)

L5.2 Tu mortus es,tu nugas es.

(= tu mortuus es, tu nugae es - Du er død, du er ingenting.)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 7080 (POMPEII)

L5.3 Destillatio me tenet

(Menstruationen fastholder mig = jeg har menstruation.)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 1545 (POMPEII)

L5.4 O vobis, Nero, Poppea

((Skål) for jer, Nero (og) Poppea!)

SOURCE: INSCRIPTION (SOLIN-ITKONEN KAILA, p. 149 no. 127) (ROME)

L5.5 Ulpia Phoebe, di te servent.

(Gid guderne må beskytte dig, Ulpia Phoebe!)

SOURCE: INSCRIPTION (SOLIN-ITKONEN KAILA, p.223 nr.289; CLE 1798) (ROME)

L5.6 Labora, aselle,quomodo ego laboravi, et proderit tibi.

(Arbejd, æsel, sŒledes som jeg har arbejdet, og det vil gavne dig!)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 1852 (POMPEII)

L5.7 Pyrrus Chio conlegae salutem.

(Pyrrus hilser sin kollega Chius.)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 1852 (POMPEII)

L5.8 Moleste fero quod audivi te mortuom. = Moleste fero quod audivi te mortuum.

(Jeg bærer det tungt, at jeg har hørt, at du er død. = Jeg kan næsten ikke bære budskabet om, at du er død)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 1852 (POMPEII)

L5.9 Itaque vale.

(AltsŒ, hav det godt!)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 4208 (POMPEII)

L5.10 Si tibi Cicero dolet, vapulabis.

(Hvis Cicero irriterer dig, skal du fŒ tærsk.)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 3149 (POMPEII)

L5.11 Militat omnes

(Enhver kæmper. "Militat omnes" = "militat omnis". Citat fra Ovid, Amores 1,9,1: militat omnis amans: enhver elsker er en soldat.)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 8938 (POMPEII)

L5.12 Duaci capella, Donata nomine, aberravit.

(Duacus' ged ved navn Donata er løbet bort.)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 6873 (POMPEII)

L5.13 Pridie Kalendas Maias supposui ova gallinae.

(Dagen før den første maj har jeg lagt æggene under hønen.)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 8903 (POMPEII)

L5.14 Gaius Sabinius Statio plurimam salutem.

(Gaius Sabinius hilser Statius mange gange.)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 8903 (POMPEII)

L5.15 Viator, Pompeis panem gustas, Nuceriae bibes.

(Rejsende, du skal spise brødet i Pompeii, men drikke i Nuceria.)

SOURCE: INSCRIPTION (GIORDANO, p. 77 no. 16) (POMPEII)

L5.16 Secundo plurimam amabiliter salutem.

(NN hilser Secundus mange gange og kærligt. = Mange kærlige hilsner til Secundus.)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 8660 (POMPEII)

L5.17 Pacatus hic cum suis mansit Pompeis.

(Beroliget overnattede han her med sine venner i Pompeii.)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 8792 (POMPEII)

L5.18 Anthiocus hic mansit cum sua Cithera.

(Anthiocus overnattede her med sin Cythera.)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 807 (POMPEII)

L5.19 Hospitium hic locatur triclinium cum tribus lectis et commodis

(Herberg: her udlejes et spiseværelse med tre senge og tilbehør.)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 813 (POMPEII)

L5.20 Otiosis locus hic non est.

(Dette er ikke et sted for hvilende.)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 813 (POMPEII)

L5.21 Discede, morator.

(Gå væk, du tøvende!)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 1937 (POMPEII)

L5.22 Quisque me ad cenam vocarit, valeat.

(Hvem der end inviterer mig til middag, han skal ha' et 'goddag'. Quisque = quisquis og vocarit = vocaverit)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 2146 (POMPEII)

L5.23 Vibius Restitutus hic solus dormivit et Urbanam suam desiderabat.

(Vibius Restitutus sov her alene og savnede sin Urbana heftigt.)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 1863 (POMPEII)

L5.24 Prehende servam:

(Grib en slavinde:)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 1863 (POMPEII)

L5.25 cum voles, uti licet.

(når du har lyst, er det tilladt at bruge hende.)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 5372 (POMPEII)

L5.26 Sum tua aeris assibus II.

(Jeg er din for to bronze-as. II = duobus)

SOURCE: INSCRIPTION CIL 1751 (add. p. 464) (POMPEII)

L5.27 Si quis hic sederit legat hoc ante omnia.

(Hvis nogen sætter sig her, skal han læse dette før alt andet.)

SOURCE: INSCRIPTION CIL 1751 (add. p. 464) (POMPEII)

L5.28 Si qui futuere volet Atticen quaerat: assibus XVI.

(Hvis nogen vil have sex, skal han søge efter Attice: (for) 16 (quindecim) as. NB: qui =quis)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 1948 (add. p. 213) (POMPEII)

L5.29 Lucilla ex corpore lucrum faciebat.

(Lucilla skabte profit ud af sin krop.)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 5251; CLE 355 (POMPEII)

L5.30 Restitutus multas decepit sepe (=saepe) puellas.

(Restitutus narrede ofte mange piger.)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 1516; CLE 955 (POMPEII)

L5.31 Hic ego nunc futui formosam forma puellam, laudatam a multis, set lutus intus erat.

(Her har jeg nu scoret en smuk pige, rost af mange, men indvendig var der snavs. NB: set =sed)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 1860; CLE 942 (POMPEII)

L5.32 Quoi scripsi semel et legit, mea iure puella est;

(Hun, til hvem jeg har skrevet een gang og som har læst det, hun er med rette min pige; NB: Quoi = Cui)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 1860; CLE 942 (POMPEII)

L5.33 quae pretium dixit, non mea sed populi est.

(Hun, som nævner en pris, er ikke min, men offentlig (egtl. 'folkets'.)

SOURCE: INSCRIPTION (SOLIN-VOLPE, p. 87 no. 24) (ROME)

L5.34 Quisquis amat pueros, etiam sine fine puellas, rationem saccli non habet ille sui.

(Den der elsker drenge og også piger uden grænse (=hele tiden) han har ikke fornuft i sin sæk. NB: saccli =sacculi)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 1234; CLE 232 (POMPEII)

L5.35 Pupa, que bela es, tibi me misit qui tuus est: vale. (= Pupa, quae bella es, tibi me misit qui tuus est: vale.)

(Pupa, du, som er så smuk, en, som er din, har sendt mig til dig: farvel.)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 1898; CLE 948 (POMPEII)

L5.36 Quisquis amat, calidis non debet fontibus uti, nam nemo flammas ustus amare potest.

(Den, der elsker, bør ikke bade i (egt. bruge) varmt vand, for ingen, som er brændt (af kærlighed), elsker (=kan elske) flammer.)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 8408a (POMPEII)

L5.37 Amantes ut apes vitam mellitam exigunt.

(Elskende gennemlever ligesom bier et honningsødt liv.)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 1883 (add. p. 213); CLE 233 (POMPEII)

L5.38 Nemo est bellus, nisi qui amavit mulierem adulescentulus.

(Ingen teenager er voksen (egt. smuk), undtagen den, der har elsket en kvinde.)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 7679 (POMPEII)

L5.39 Marcellus Praenestinam amat et non curatur.

(Marcellus elsker en pige fra Praeneste, men hun er ligeglad (egt. og han får ikke (kærlighed til) gengæld).)

SOURCE: INSCRIPTION (GIORDANO, p. 85 no. 46)

L5.40 Vasia quae rapui, quaeris, formosa puella;

(de kys, som jeg har røvet (fra dig), søger du (nu), o skønne pige; NB: Vasia = Basia)

SOURCE: INSCRIPTION (GIORDANO, p. 85 no. 46)

L5.41 accipe quae rapui non ego solus: ama.

(tag (de kys) tilbage, som jeg ikke alene har røvet (fra dig): elsk.)

SOURCE: INSCRIPTION (GIORDANO, p. 85 no. 46)

L5.42 Quisquis amat valeat.

(Enhver der elsker, må have det godt!)

SOURCE: INSCRIPTION (CASTRƒN-LILIUS, p. 238 no. 289; CLE 943)

L5.43 Vis nulla est animi, non somnus claudit ocellos, //

(Sjælen har ingen styrke, søvnen lukker ikke øjnene, //)

SOURCE: INSCRIPTION (CASTRƒN-LILIUS, p. 238 no. 289; CLE 943)

L5.44 noctes atque dies aestuat omnes amor. //

(Nat og dag (egt. alle nætter og dage) brænder kærligheden.)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 4971, CLE 935,14-15 (POMPEII)

L5.45 Sei quid amor valeat nostei, sei te hominem scis, commiseresce mei, da veniam ut veniam.

(Hvis du har erfaret, hvilken magt kærligheden har, og hvis du ved, at du er et menneske, så hav barmhjertighed med mig og giv et bidrag, så at jeg kan komme (til dig). NB: Sei =Si, nostei = nosti)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 9171; CLE 2059 (POMPEII)

L5.46 Sic tibi contingat semper florere, Sabina, contingat forma sisque puella diu.

(Gid det således må lykkes for dig altid at blomstre, Sabina, gid din skønhed må vare ved længe og gid du må være ungdommelig (egt. pige) længe!)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 4091; CLE 945 (POMPEII)

L5.47 Quisquis amat valeat, pereat qui nescit amare,

(Den, der elsker, skal have det godt, (og) den, som ikke forstår at elske, skal gå til grunde,)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 4091; CLE 945 (POMPEII)

L5.48 bis tanto pereat, quisquis amare vetat.

(Den, der forbyder (nogen) at elske, skal dø to gange.)

SOURCE: INSCRIPTION IV 5092; CLE 44 (POMPEII)

L5.49 Amoris ignes si sentires, mulio // magis properares, ut videres Venerem.

(Hvis du skulle føle kærlighedens ild, o kusk, skulle du skynde dig endnu mere for at se Venus.)

SOURCE: INSCRIPTION IV 5092; CLE 44 (POMPEII)

L5.50 Diligo iuvenem venustum, rogo, punge, iamus //.

(Jeg elsker en smuk ung mand, (og) jeg beder dig, giv (den = muldyret) et prik, lad os køre. NB: iamus =eamus)

SOURCE: INSCRIPTION IV 5092; CLE 44 (POMPEII)

L5.51 Bibisti: iamus, prende lora et excute, // Pompeios defer, ubi dulcis est amor. //

(Du har drukket (færdig): lad os køre, grib tøjlerne og driv (dyret) frem, før mig til Pompeii, hvor min søde kærlighed bor. NB: iamus eamus//)

SOURCE: INSCRIPTION IV 5092; CLE 44 (POMPEII)

L5.52 Meus es ...

(Du er min ...)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 1837; CLE 949 (POMPEII)

L5.53 Si potes et non vis, cur gaudia differs // spemque foves, et cras usque redire iubes? //

(Hvis du kan og ikke vil, hvorfor udskyder du glæderne, begraver håbet og beder det om at komme tilbage straks i morgen?)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 1837; CLE 949 (POMPEII)

L5.54 Ergo coge mori, quem sine te vivere coges; //

(Altså tving den til at dø, som du tvinger til at leve uden dig! NB: coges = cogis)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 1837; CLE 949 (POMPEII)

L5.55 munus erit certe non cruciasse boni. //

(Den gode gave vil givetvis bestå i, at du ikke piner (egt. vil have pint mig.)

SOURCE: INSCRIPTION CIL IV 1837; CLE 949 (POMPEII)

L5.56 Quod spes eripuit spes certe reddit amanti. //

(Hvad håbet har røvet, giver håbet givetvis tilbage til den elskende.)

SOURCE: INSCRIPTION MONUMENTUM ANCYRANUM (VOLKMANN) COL. VI 13 - 21 = AUGUSTI RES GESTAE 34 (ANKARA) WITH SUPPL. FROM MONUMENTUM ANTIOCHENUM COL. IX

L5.57 In consulatu sexto et septimo, postquam bella civilia exstinxeram, per consensum universorum potitus rerum omnium rem publicam ex mea potestate in senatus populique Romani arbitrium transtuli.

(I mit 6. og 7. konsulat fik jeg overdraget ud fra en generel enighed, efter at jeg havde afsluttet borgerkrigene, den øverste magtposition og overgav republikken fra min magt i det romerske senats og folks varetægt.)

SOURCE: INSCRIPTION MONUMENTUM ANCYRANUM (VOLKMANN) COL. VI 13 - 21 = AUGUSTI RES GESTAE 34 (ANKARA) WITH SUPPL. FROM MONUMENTUM ANTIOCHENUM COL. IX

L5.58 Quo pro merito meo senatus consulto Augustus appellatus sum et laureis postes aedium mearum vestiti publice coronaque civica super ianuam meam fixa est et clupeus aureus in curia Iulia positus, quem mihi senatum populumque Romanum dare virtutis clementiaeque et iustitiae et pietatis causa testatum est per eius clupei inscriptionem.

(For denne min tjeneste modtog jeg ved en senatsbeslutning titlen Augustus (= Den Ophøjede), mine dørstolper blev officielt beklædt med laurbær, og borgerkransen blev fæstnet over min dør, og på rådhuset (= den Iuliske basilika) blev det gyldne skjold anbragt, som senatet og det romerske folk tildelte mig på grund af min tapperhed, min mildhed, min retfærdighed og min pligtopfyldelse, hvilket er bevidnet gennem inskriptionen på skjoldet.)

top

MISCELLANEOUS TEXTS

SOURCE: CATULLUS: CARMEN XIII

K1. Cenabis bene mi Fabulle apud me paucis si tibi di favent diebus // si tecum attuleris bonam atque magnam cenam//

(Du vil spise godt hos mig, min Fabullus, om få dage, hvis guderne er dig gunstigt stemt // (og) hvis du bringer et godt og stort måltid med dig.)

K2. non sine candida puella et vino et sale et omnibus cachinnis.//

(Ikke uden en smuk pige og vin og salt og alskens latter.)

K3. haec si, inquam, attuleris, venuste noster,//cenabis bene

(Hvis du medbringer disse (ting), siger jeg (dig), min yndige ven, så vil du spise godt.)

K4. Nam tui Catulli// plenus sacculus est aranearum.//

(For din Catuls pengepung er fuld af spindelvæv.)

K5. Sed contra accipies meros amores,//seu quid suavius elegantiusve est://

(Men til gengæld vil du modtage ublandet kærlighed, eller noget der er sødere eller finere:)

K6. nam unguentum dabo, quod meae puellae // donarunt Veneres Cupidinesque,//

(For jeg vil give en salve, som VenusÕer og CupidoÕer har givet til min pige)

K7. quod tu cum olfacies, deos rogabis,// totum ut te faciant, Fabulle nasum!//

(Når du lugter til den, vil du bede guderne om, at de gør dig helt til næse, Fabullus!)

top

 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2023 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version