GrammarSoft ApS

Latin -> Non-automatic parse  Visual Interactive Syntax Learning  
 
Latin VISLSentence AnalysisEdutainmentTools

Printer-friendly version

 

Pre-analyzed Latin sentences

Browse the sentences by clicking on one of the icons below:
GYM1 - GYM156

EASY1 - EASY15

L1.1 - L1.32

L2.1 - L2.13

L3.1 - L3.10

L4.1 - L4.8
L5.1 - L5.58
K1 - K9
AH1 - AH31
LH1 - LH13
VER1 - VER19
SEN1 - SEN26

Enter search string:

Search-typeMatch-type
Text search Find single sentence
Pattern search Find all matching sentences
Visualization: Notational convention: GYM-settings

In the box above, you can type in either a whole sentence from the pre-analyzed set, or a unique string from the sentence, or the relevant identifying code found at the left of each sentence. Alternatively, you can click on the icon to the left of each sentence, if there is one.

SENTENCES FROM ANNAEUS SENECA
Ad Lucilium Epistulae Morales

Authored by:

AD LUCILIUM EPISTULAE MORALES (EP. MOR. 116, 1-3)

SEN1) Utrum satius sit modicos habere affectus an nullos saepe quaesitum est. (Man har ofte spurgt, om det er bedst at have affekter med måde eller slet ingen.)
SEN2) Nostri illos expellunt. (Vore tilhængere afviser dem.)
SEN3) Peripatetici temperant. (Peripatetikerne accepterer dem med måde.)
SEN4) Ego non video quomodo salubris esse aut utilis possit ulla mediocritas morbi. (Jeg kan ikke indse, hvorledes nogen sygdom med måde kan være sund eller gavnlig.)
SEN5) Noli timere! (Frygt ikke!)
SEN6) Nihil eorum quae tibi non vis negari eripio. (Jeg fratager dig intet af det, som du ikke ønsker skal nægtes dig.)
SEN7) Facilem me indulgentemque praebebo rebus ad quas tendis et quas aut necessarias vitae aut utiles aut iucundas putas. (Jeg vil vise mig uproblematisk og fleksibel mht. de ting, som du er stemt for og finder livsnødvendige, nyttige eller behagelige.)
SEN8) Detraham vitium. (Jeg vil fjerne fejlen.)
SEN9) Nam cum tibi cupere interdixero, velle permittam, ut eadem illa intrepidus facias, ut certiore consilio, ut voluptates ipsas magis sentias. (Thi når jeg forbyder dig at føle begær, vil jeg tillade dig have vilje, så du kan gøre det samme uden frygt, mere velovervejet, og så at du i højere grad kan fornemme selve lystfølelserne.)
SEN10) Quidni ad te magis perventurae sint si illis imperabis quam si servies? (Hvorfor skulle de ikke komme til dig i højere grad, hvis du er herre over dem, end hvis du er slave af dem?)
SEN11) "Sed naturale est" inquis "ut desiderio amici torquear". ("Men det er en naturlig ting", siger du, "at jeg plages af savnet efter en ven".)
SEN12) Da ius lacrimis tam iuste cadentibus. (Vis rimelighed over for de tårer, der rinder så rimeligt.)
SEN13) Naturale est opinionibus hominum tangi et adversis contristari. (Det er naturligt, at man berøres af folks opfattelser af en og at blive ked af, det når de går en imod.)
SEN14) Quare mihi non permittas hunc tam honestum malae opinionis metum? (Hvorfor kan du ikke tillade mig denne så rimelige frygt for et dårligt ry?)
SEN15) Nullum est vitium sine patrocinio. (Ingen fejl er uden undskyldning.)
SEN16) Nulli non initium verecundum est et exorabile, sed ab hoc latius funditur. (For enhver er der en beskeden og undskyldelig begyndelse, men herfra breder den sig videre ud.)
SEN17) Non obtinebis ut desinat si incipere permiseris. (Du vil ikke få den til at holde op, hvis du først lader den begynde.)
SEN18) Imbecillus est primo omnis affectus. (I begyndelsen er enhver affekt svag.)
SEN19) Deinde ipse se concitat et vires dum procedit parat. (Dernæst sætter den fart i sig selv og vinder sig kræfter, mens den bevæger sig frem.)
SEN20) Excluditur facilius quam expellitur. (Det er lettere at holde den ude end at få den ud.)
SEN21) Quis negat omnes affectus a quodam quasi naturali fluere principio? (Hvem nægter, at alle affekter kommer fra en så at sige naturlig oprindelse?)
SEN22) Curam nobis nostri natura mandavit. (Naturen har givet os omsorg for os selv.)
SEN23) Sed huic ubi nimium indulseris, vitium est. (Men når man giver for meget efter for den, er det en fejl.)
SEN24) Voluptatem natura necessariis rebus admiscuit, non ut illam peteremus, sed ut ea sine quibus non possumus vivere gratiora nobis illius faceret accessio. (Naturen har blandet nydelsen med nødvendigheder, ikke for at vi skulle søge den, men for at adgangen til den skulle gøre det, vi ikke kan leve uden, mere tillokkende for os.)
SEN25) Suo veniat iure, luxuria est. (Lad den komme i egen ret, og den er nydelsesyge.)
SEN26) Ergo intrantibus resistamus, quia facilius, ut dixi, non recipiuntur quam exeunt. (Lad os altså give dem modstand, når de trænger ind, fordi det er lettere, som jeg sagde, at lade være at tage imod dem end at få dem til at gå igen.)
 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version