GrammarSoft ApS

Latin -> Non-automatic parse  Visual Interactive Syntax Learning  
 
Latin VISLSentence AnalysisEdutainmentTools

Printer-friendly version

 

Pre-analyzed Latin sentences

Browse the sentences by clicking on one of the icons below:
GYM1 - GYM156

EASY1 - EASY15

L1.1 - L1.32

L2.1 - L2.13

L3.1 - L3.10

L4.1 - L4.8
L5.1 - L5.58
K1 - K9
AH1 - AH31
LH1 - LH13
VER1 - VER19
SEN1 - SEN26

Enter search string:

Search-typeMatch-type
Text search Find single sentence
Pattern search Find all matching sentences
Visualization: Notational convention: GYM-settings

In the box above, you can type in either a whole sentence from the pre-analyzed set, or a unique string from the sentence, or the relevant identifying code found at the left of each sentence. Alternatively, you can click on the icon to the left of each sentence, if there is one.

SENTENCES FROM CICERO, IN VERREM
Actio Secunda, IV, 2-3
(The text has been reconstructed to fit the VISL system)

Authored by:
VER1) C. Heius est Mamertinus, omnibus rebus illa in civitate ornatissimus. (Gaius Heius er fra Messina og meget velforsynet med alt i den by.)
VER2) Omnes hoc mihi, qui Messanam accesserunt, facile concedunt. (Alle, som er kommet til Messina, giver mig let ret i dette.)
VER3) Huius domus est vel optima Messanae. (Hans hus er nok det bedste i Messina.)
VER4) Huius domus est notissima quidem certe et nostris hominibus apertissima maximeque hospitalis. ((Dennes hus er) i hvert fald det mest kendte og for vore landsm�d det mest �ne og g�tfri.)
VER5) Ea domus ante istius adventum ornata sic fuit, ut urbi quoque esset ornamento. (Fr den anklagedes ankomst var det hus s�edes udstyret, at det ogs�var til pryd for byen.)
VER6) Nam ipsa Messana, quae situ, moenibus portuque ornata sit, ab his rebus, quibus iste delectatur, sane vacua atque nuda est. (For sknt selve Messina er smuk ved beliggenhed, mure og havn, er den fuldst�dig tom og blottet for de ting, som den anklagede gl�er sig over.)
VER7) Erat apud Heium sacrarium magna cum dignitate in aedibus, a maioribus traditum, perantiqum, in quo signa pulcherrima quattuor erant. (Der var i huset hos Heius et meget imponerende kapel, der var nedarvet fra forf�rene, meget gammelt, og hvori der var fire meget smukke statuer.)
VER8) In ea domo erant signa quattuor summo artificio, summa nobilitate, quae non modo istum hominem, verum etiam quemvis nostrum, delectare possent. (I det hus var der fire meget kunstf�dige og imponerende statuer, som ikke blot kunne gl�e dette menneske, men ogs�enhver af os.)
VER9) Signa erant, quae non modo istum hominem ingeniosum et intelligentem,verum etiam quemvis nostrum, quos iste idiotas appellat, delectare possent. (Der var statuer, som kunne gl�e ikke alene denne begavede og forstandige mand, men ogs�enhver af os, som den anklagede kalder amatrer.)
VER10) Erat unum Cupidinis marmoreum signum Praxitelis. (Der var en marmorstatue forestillende Cupido af Praxiteles.)
VER11) Nimirum didici etiam, dum in istum inquiro, artificum nomina. (Naturligvis l�te jeg ogs�kunstnernes navne, mens jeg samlede materiale mod anklagede.)
VER12) Idem, opinor, artifex eiusdem modi Cupidinem fecit illum, qui est Thespiis, propter quem Thespiae visuntur. (Den samme kunstner, tror jeg, har lavet den Cupido af samme slags, som er i Thespiae, og p�grund af hvilken man besger Thespiae.)
VER13) Nam alia visendi causa nulla est. (For der er ingen anden grund til at besge byen.)
VER14) Atque ille L. Mummius hunc marmoreum Cupidinem, quod erat consecratus, non attigit. (Og den bermte Lucius Mummius rrte ikke denne marmor-Cupido, fordi den var indviet.)
VER15) L. Mummius, cum Thespiadas, quae ad aedem Felicitatis sunt, ceteraque profana ex illo oppido signa tolleret, Cupidinem non attigit. (Da Lucius Mummius fjernede Thespiaderne, som stod ved Felicitas' tempel, og fjernede de vrige verdslige statuer fra den by, rrte han ikke Cupido.)
VER16) Verum ut ad illud sacrarium redeam, signum erat hoc, quod dico, Cupidinis e marmore. (Men for at vende tilbage til det kapel, var der, som jeg siger, denne Cupido-statue af marmor.)
VER17) Ex altera parte Hercules, egregie factus ex aere. (P�den anden side var Hercules, udm�ket udfrt i bronze.)
VER18) Is dicebatur esse Myronis, ut opinor, et certe. (Man sagde, at han var af Myron, s�vidt jeg ved, og (det er han) bestemt.)
VER19) Item ante hos deos erant arulae, quae cuivis religionem sacrarii significare possent. (Ligeledes var der foran disse guder sm�altre, som kunne tilkendegive kapellets hellighed for enhver.)
 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version