GrammarSoft ApS

World of VISL -> Grammatikspil  Visual Interactive Syntax Learning  
 
 

Grammatikspil

Picture Paintbox
United Arabian Emirates flag Bosnian flag Danish flag Dutch flag English flag Estonian flag Finnish flag French flag German flag Greek flag Finnish flag Italian flag Japanese flag Japanese flag Vatican flag Latviav flag Norwegian flag Norwegian flag Portuguese flag Russian flag Spanish flag Swedish flag
Paintbox Ordklassespil
Paintbox er et roligt ordklassespil, hvor ordene males i forskellige farver afhængig af deres ordklasse. Farvetraditionen er inspireret af eksisterende skoletraditioner i flere europæiske lande, og er fælles for alle VISL-sprog. Paintbox anbefales som et af de første spil i undervisningsprogressionen, dels fordi man selv bestemmer tempoet, dels fordi spillet nemt kan begrænses til de ordklasser, der allerede er gennemgået i undervisningen.
Picture of Shooting Gallery
United Arabian Emirates flag Bosnian flag Danish flag Dutch flag English flag Estonian flag Finnish flag French flag German flag Greek flag Greek flag Italian flag Japanese flag Japanese flag Vatican flag Latvian flag Norwegian flag Norwegian flag Portuguese flag Russian flag Spanish flag Swedish flag
Shooting Gallery Ordklassespil
Shooting gallery er et hurtigt ordklassespil, der fokuserer på een ordklasse ad gangen, der vælges tilfældigt ud af et brugerstyret sæt af kategorier. Ord med den rigtige ordklasse skal skydes ud af en rullende sætning. Spillet vil, ligesom Wordfall, typisk blive brugt efter Paintbox, men før Labyrinth. Spillet har fleksible niveauer, highscore og en evalueringsdel med mulighed for skræddersyede øvelser.

Picture of WordFall
United Arabian Emirates flag Bosnian flag Danish flag Dutch flag English flag Estonian flag Finnish flag French flag German flag Greek flag Greek flag Italian flag Japanese flag Japanese flag Vatican flag Latvian flag Norwegian flag Norwegian flag Portuguese flag Russian flag Spanish flag Swedish flag 

Wordfall Ordklassespil
Wordfall er et hurtigt ordklassespil, der fokuserer på flere ordklasser i samme sætning. Inspireret af Tetris (det eneste computerspil, der spilles af flere kvinder end mænd), guides ordbrikkerne ind i de korrekte orklassekasser. Spillet vil, ligesom Shooting gallery, typisk blive brugt efter Paintbox, men før Labyrinth. Spillet har fleksible niveauer, highscore samt en evalueringsdel med mulighed for skræddersyede øvelser.

Picture of Labyrinth
United Arabian Emirates flag Bosnian flag Danish flag Dutch flag English flag Estonian flag Finnish flag French flag German flag Greek flag Greek flag Italian flag Japanese flag Japanese flag Vatican flag Latvian flag  Norwegian flag Norwegian flag Portuguese flag Russian flag Spanish flag Swedish flag 

Labyrinth Ordklassespil
Labyrinth er VISL's hurtigste ordklassespil. Samtlige ordklasser skal kunne håndteres samtidigt og under tidspress for at kunne finde vej i labyrinten og undgå at blive ædt af spøgelset. Spillet er inspireret af Packman (der eneste computerspil, der ikke kun kan spilles af mænd, men også af Bornobo-aber). Spillet vil typisk være det sidste ordklassespil i et undervisningsforløb, og introduceres samtidigt med det første "kryds-og-bolle"-spil, Post office.

Picrture of Postoffice
Danish flag English flag French flag German flag Portuguese flag Spanish flag

PostOffice Syntaksspil
Post office er et roligt kryds-og-bolle spil. Ordene i en sætning skal stemples for subjekt- og objektfunktion m.m. ved at bruge det danske kryds-og-bolle system. Post office er velegnet som introduktionsspil til sætningslæren, fordi det tager udgangspunkt i det enkelte ord, ikke i komplekse abstrakte strukturer. Sætningsnalysen lægger sig således tættere op ad betydningsanalysen - det er således ordet 'pige' der får lov at være kryds/subjekt i 'den lille pige på græsset sover', ikke samtlige sætningens første 5 ord. Ligesom i Paintbox er det muligt individuelt at fravælge vanskelige kategorier.

Picrture of Postoffice
United Arabian Emirates flag Bosnian flag Danish flag Dutch flag English flag Estonian flag Finnish flag French flag German flag Greek flag Greek flag Italian flag Japanese flag Japanese flag Vatican flag Latvian flag  Norwegian flag Norwegian flag Portuguese flag Russian flag Spanish flag Swedish flag 

SynTris Syntaksspil
Syntris er et hurtigt funktionsspil, der træner syntaktiske funktioner (kryds-og-bolle), men leverer sætningsleddene allerede i samlet stand. Eleven kan således koncentrere sig om funktionen, mens han får strukturen i sætningen "foræret" igennem spillets Tetris-lignende opbygning. Syntris arbejder med alle sætningsleddene samtidigt, og spilles derfor bedst efter at kategorierne er blevet introduceret med det langsommere og mere enkle Post office. På den anden side er Syntris lettere end Space rescue, hvor brugeren selv skal samle sætningsleddene.

Picture of Spacerescue
United Arabian Emirates flag Bosnian flag Danish flag Dutch flag English flag Estonian flag Finnish flag French flag German flag Greek flag Greek flag Italian flag Japanese flag Japanese flag Vatican flag Latvian flag Norwegian flag Norwegian flag Portuguese flag Russian flag Spanish flag Swedish flag 

SpaceRescue Syntaksspil
Space Rescue er et komplekst syntaksspil, hvor brugeren både skal samle sætningsled og navngive dem som subjekt, objekt m.m. Analysen er "top-down" og kræver derfor overblik over hele sætningen, dvs. samtlige ord i et sætningsled skal "skydes" før redningsrumskibet kan tildele krydser og boller, - også hvor sætningsleddet selv igen består af flere komplekse led. Spillet vil typisk være det sidste i rækken af VISL-funktionsspil, og bruges efter Post office og Syntris.

Picture of BalloonRide
Danish flag English flag Vatican flag 

BalloonRide Morfologispil
Balloon ride er et roligt morfologispil, hvor brugeren skal "lande" varmluftsballoner ved at fylde ballast på gondolerne. Ballonene er ordene i en sætning, og ballasten er forskellige bøjningstræk, fx tal (éntal/flertal) eller kasus (nominativ, akkusativ, genitiv). Spillets kompleksitet er i høj grad afhængig hvilket sprog det spilles for. Listen over morfologiske kategorier og træk kan forenkles ved kun at få vist valg der er relevant (= forekommer) i den konkrete sætning.
 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version