GrammarSoft ApS

Ancient Greek -> Non-automatic parse  Visual Interactive Syntax Learning  
 
Ancient Greek VISLSentence AnalysisEdutainment

Printer-friendly version

 

Pre-analyzed Ancient Greek sentences

Browse the sentences by clicking on the icon below:
GYM1-GYM183

Enter search string:

Search-typeMatch-type
Text search Find single sentence
Pattern search Find all matching sentences
Visualization: Notational convention: GYM-settings

In the box above, you can type in either a whole sentence from the pre-analyzed set, or a unique string from the sentence, or the relevant identifying code found at the left of each sentence. Alternatively, you can click on the icon to the left of each sentence, if there is one.

PRE-ANALYZED ANCIENT GREEK SENTENCES

Authored by: Nina Bendix, Trine Jensen, and Stig Martin Møller

Some sentences to start with. (Nogle sætninger at begynde med.)

GYM1) Ὁ βιὸς καλός ἐστιν. (Livet er skønt.)
GYM2) Οἱ ἱ΄πποι σῖτον στέργουσιν. (Hestene elsker korn.)
GYM3) Τὰς κόρας εὖ παιδεύομεν. (Vi opdrager pigerne godt.)
GYM4) Ἀνδρεία τοῖς στρατιώταις δόξαν παρέχει. (Tapperhed skaffer soldaterne ry.)
GYM5) Δηλώσω ὑμῖν τὴν ὁδόν. (Jeg vil vise jer vejen.)
GYM6) Αἱ ἑσπέραι ψυχραί εἰσιν. (Aftnerne er kølige.)
GYM7) Πολλοὶ ἄνθρωποι ἐν τῇ ἀγορᾷ ἦσαν. (Der var mange mennesker på torvet.)
GYM8) Θαυμάζω τὰς μελίττας. (Jeg beundrer bierne.)
GYM9) Αἱ κόραι οἴκοι μένουσιν. (Pigerne bliver hjemme.)
GYM10) Οἱ Ἀθηναῖοι τοὺς θεοὺς σφόδρα ἐσέβοντο. (Athenerne ærede deres guder meget.)
GYM11) Γράψω σοι πολλὰς ἐπιστολάς. (Jeg vil skrive mange breve til dig.)
GYM12) Κροῖσος Κῦρον μῶρον ἐκάλεσεν. (Kroisos kaldte Kyros dum.)
GYM13) Οἱ στρατηγοὶ τὴν ὁδὸν γιγνώσκουσιν. (Hærførerne kender vejen.)
GYM14) Ὀδύσσευς τὸν υἱὸν πολὺ ἐφίλει. (Odysseus elskede sin søn meget.)
GYM15) Πάρις Ἀφροδίτῃ τὸ μῆλον ἐ´δωκε. (Paris gav Afrodite æblet.)
GYM16) Οἱ δοῦλοι ἐν τῇ ἀγορᾷ σῖτον ὠνοῦνται. (Slaverne køber korn på torvet.)
GYM17) Οἱ Ἀθηναῖοι Περικλέα στρατηγὸν ἐποίησαν. (Athenerne gjorde Perikles til hærfører.)
GYM18) Ὁρᾷς σὺ τοὺς ἀνθρώπους. (Du ser menneskene.)
GYM19) Οἱ ἄνθρωποι κακοί εἰσιν. (Menneskene er onde.)
GYM20) Σῷζε ἡμᾶς εἰς τὸν λιμένα. (Red os ind i havnen.)
GYM21) Ποῦ ἐσμεν ἡμεῖς? (Hvor er vi?)
GYM22) Ἐγὼ μῶρος οὐκ εἰμί. (Jeg er ikke dum.)
GYM23) Οὐκ ἀπαίδευτός εἰμι ἐγὼ περὶ Ὁμήρου. (Jeg er ikke udannet, hvad angår Homer.)
GYM24) Ἔμπειρος περὶ τὰ στρατηγικὰ ᾿έργα ἐστὶν Ὅμηρος. (Homer er kyndig i hæranliggender.)
GYM25) Ἄριστος ῥαψῳδὸς εἶ. (Du er den bedste rapsode.)
GYM26) Οἱ Ἕλληνες οὐ φεύγουσιν. (Grækerne flygter ikke.)
GYM27) Οἱ Ἕλληνες ἀεὶ ᾿έμπειροί εἰσιν. (Grækerne er altid kyndige.)
GYM28) Ἡ ναῦς πρὸς τὸν Πειραιᾶ ταχέως ᾿έρχεται. (Skibet sejler hurtigt til Piræus.)
GYM29) Ὁ ῥαψῳδὸς τὴν ναυμαχίαν ἡδέως διέρχεται. (Rapsoden gennemgår gerne søslaget.)
GYM30) Οἱ βάρβαροι ταχέως προσέρχονται πρὸς τὴν πόλιν. (Barbarerne rykker hurtigt frem mod byen.)
GYM31) Οἱ Ἀθηναῖοι τὴν Ἑλλάδα ἐλευθεροῦσιν. (Athenerne befrier Grækenland.)
GYM32) Οἱ Ἀθηναῖοι σῴζουσι τὴν πατρίδα διὰ τὴν τόλμαν. (Athenerne redder fædrelandet gennem mod.)
GYM33) Ἴσως καλόν τινα λόγον ἡμῖν λέγεις. (Måske fortæller du os en god historie.)
GYM34) Προσέρχονται ταχέως οἱ πολέμιοι. (Fjenderne bevæger sig hurtigt frem.)
GYM35) Ξέρξες ὁ βασιλεύς θεᾶται ἡδέως τὴν ναυμαχίαν. (Kong Xerxes betragter gerne søslaget.)
GYM36) ῾Ο πατὴρ τὸν υἱὸν ὀργῇ ἐ´τυψεν. (Faderen slog sin søn i vrede.)
GYM37) Θαυμάζομεν τὰ ἐ´ργα τῶν θεῶν. (Vi beundrer gudernes værker.)
GYM38) Χειμῶνος αἱ νύκτες ψυχραί εἰσιν. (Om vinteren er nætterne kølige.)
GYM39) ῾Ο οἶνος δῶρον τοῦ Διονύσου ἐστίν. (Vinen er Dionysos' gave.)
GYM40) ῾Ο δῆμος τῶν ᾿Αθηναίων τύραννον οὐκ ᾿έχει. (Athenæernes folk har ikke nogen tyran.)
GYM41) Οἱ πολλοὶ τῶν ῾Ελλήνων καλοί εἰσιν. (De fleste grækere er smukke.)
GYM42) Τοὺς αὐτομόλους δίκῃ προδότας καλοῦμεν. (Vi kalder med rette desertører for forrædere.)
GYM43) Οἱ ᾿Αθηναῖοι τοὺς Λακεδαιμονίους ἐχθροὺς νομίζουσιν. (Athenerne opfatter lakedaimonierne som fjender.)
GYM44) Οἱ πάλαι ῞Ελληνες μάλιστα τὴν γυμναστικὴν ἐπετήδευον. (Fortidens grækere gjorde sig især umage med gymnastikken.)
GYM45) Σωκράτης γένος ᾿Αθηναῖος ἦν. (Sokrates var athenæer af fødsel.)
GYM46) Οἱ Ἀθηναῖοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἀπέπλευσαν οὐδὲν πράξαντες. (Athenerne sejlede bort fra byen uden at have udrettet noget.)
GYM47) Οἱ σοφώτατοι τῶν Ἀθηναίων ὅλον τὸν βίον Σωκράτην ἐθαύμαζον. (De viseste af athenerne beundrede Sokrates hele livet.)
GYM48) Οἱ στρατιῶται εἰς τὸ στρατόπεδον τῶν πολεμίων ἐπέμφθησαν. (Soldaterne blev sendt ind i fjendernes lejr.)
GYM49) Ἡ στρατιὰ τῶν Περσῶν μεγάλη ἦν, ἀλλὰ οἱ Ἕλληνες οὐκ εἶχον φόβον αὐτῆς. (Persernes hær var stor, men grækerne var ikke bange for den.)
GYM50) Οἱ Πέρσαι τοῖς βασιλεῦσιν εἰς τοὺς τάφους ἐνετίθεσαν, ἃ αὐτοῖς ἐν τῷ βίῳ φίλτατα καὶ ἥδιστα ἦν. (Perserne gav deres konger de ting med i graven, som havde været dem kærest og dejligst i livet.)
GYM51) Ἀλλὰ ἐγὼ λέγω, ὅτι ὁ ἥλιος θεός ἐστιν. (Men jeg siger, at solen er en gud.)
GYM52) Νῦν δὲ σαφῶς καὶ ἁκριβῶς ᾿ίσμεν περὶ τὰ πολεμικὰ. (Nu kender vi sikkert og nøjagtigt til forholdene vedrørende krigen.)
GYM53) Ὁ σοφὸς ἄνθρωπος οὐ φεύγει τοὺς ξένους. (Det vise menneske flygter ikke fra de fremmede.)
GYM54) Ὁ σοφὸς ἄνθρωπος φόβον τῶν ξένων οὐκ ᾿έχει. (Det vise menneske nærer ikke frygt for de fremmede.)
GYM55) Δεῦρ᾿ ἐλθὲ ταχέως! (Kom herover hurtigt!)
GYM56) Τί ποιεῖτε? (Hvad laver I?)
GYM57) Μὴ φοβεῖσθε! (Frygt ikke!)
GYM58) Οὐκ οἶσθα ὅτι ἐφήμεροι οἱ ἄνθρωποί εἰσιν? (Ved du ikke, at menneskene er forgængelige?)
GYM59) Ἀθιμάζει τοὺς θεούς. (Han vanærer guderne.)
GYM60) Ἀθιμάζει τοὺς θεούς θνητὸς ὤν. (Han vanærer guderne, da han er dødelig.)
GYM61) Ἄνθρωποί τινες δεῦρο τρέχουσιν. (Nogle mennesker løber herover.)
GYM62) Ἀσεβεῖς τοὺς θεούς. (Du krænker guderne.)
GYM63) Τιμᾷ τὴν Ἀφροδίτην. (Han ærer Afrodite.)
GYM64) Τί γίγνεται? (Hvad sker der?)
GYM65) Ὁ κλέπτης καθίζεται ἐπὶ τοῦ βωμοῦ. (Tyven søger tilflugt på altret.)
GYM66) Ἄγρυπνός εἰμί. (Jeg ligger søvnløs.)
GYM67) Ἐν ἀπορίᾳ ἐσμέν. (Vi er forvirrede.)
GYM68) Δεῖ πολλὰ χρήματα παρὰ τῶν μαθητῶν λαμβάνειν. (Det er nødvendigt at tage mange penge fra de studerende.)
GYM69) Φιλῶ τοὺς ἵππους. (Jeg elsker heste.)
GYM70) Βάλλ᾿ εἰς κόρακας! (Gå ad helvede til!)
GYM71) Ἄγροικος καὶ ἀμαθής εἰμί. (Jeg er bondsk og ulærd.)
GYM72) Ἡ ψύλλα εἰς τὴν ἐμὴν κεφαλὴν πηδᾷ. (Loppen hopper over på mit hoved.)

Sentences containing prepositional groups. (Sætninger med præpositionsforbindelser.)

GYM73) Οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἄνθρωποι ἀπέφυγον. (Menneskene fra torvet flygtede.)
GYM74) Τῶν παρ᾿ ἑαυτῷ βαρβάρων ἐπεμελεῖτο. (Han tog sig af de barbarer, der var i hans varetægt.)
GYM75) Ὁ πάππος πολλάκις τὰ περὶ Σαλαμῖνα πράγματα λέγει. (Bedstefar taler ofte om forholdene vedrørende Salamis.)
GYM76) ᾿Εν τῇ μαχῇ τῇ ἐν Πλαταιαῖς οἱ Πέρσαι πολλὴν ἀρετὴν ἀπεδείκνυντο. (I slaget ved Platææ udviste perserne stort mod.)
GYM77) Ἀναξάγορας, ὁ φιλόσοφος, ἐν τῷ βίβλῳ περὶ φύσεως φησὶ τὸν ἥλιον λίθον εἶναι. (Filosoffen Anaxagoras hævder i sin bog om naturen, at solen er en sten).

Sentences with subordinate clauses. (Helsætninger som indeholder en ledsætning.)

GYM78) ῞Οταν πίνω τὸν οἶνον, εὕδουσιν αἱ μέριμναι. (Når jeg drikker vin, sover mine sorger.)
GYM79) Πάντες ἴσασιν, ὅτι ὁ ἄνθρωπος θνητός ἐστιν. (Alle ved, at mennesket er dødeligt.)
GYM80) ῝Ον οἱ θεοὶ φιλοῦσιν, ἀποθνῄσκει νέος. (Den som guderne elsker, han dør ung.)
GYM81) ῝Α λέγεις οὐκ ἀληθῆ ἐστιν. (Hvad du siger, er ikke sandt.)
GYM82) Πᾶσι δῆλον ἦν, ὅτι ἀναβολὴν σπεύσειαν. (Det var klart for alle, at de arbejdede på en udsættelse.)
GYM83) Οἱ Πέρσαι ἐπορεύοντο, μέχρι σκότος ἐγένετο. (Perserne marcherede, indtil det blev mørkt.)
GYM84) Οἱ Ἀθηναῖοι ἀνδρείως ἐμάχοντο, ἵνα τὴν πόλιν λάβωσιν. (Athenerne kæmpede tappert, for at de kunne indtage byen.)
GYM85) Λεωνίδας καὶ οἱ Σπαρτιᾶται ἐν Θερμοπύλαις πολλῇ ἀνδρείᾳ ἐμάχοντο τοῖς τοῦ Ξέρξου Πέρσαις, οἳ ἦσαν πολλοί. (Leonidas og Spartiaterne kæmpede ved Thermopylæ med stor tapperhed mod Xerxes´ persere, som var mange.)
GYM86) Ἐπεὶ Δαρεῖος ἐτελεύτησεν, Ἀρταξέρξης βασιλεὺς ἐποιήθη. (Da Dareios døde, blev Artaxerxes gjort til konge.)

Sentences with participles. (Sætninger med participier.)

GYM87) Τὸν καπνὸν φεύγων εἰς τὸ πῦρ ἐνέπεσον. (Jeg kom fra asken i ilden.)
GYM88) ῾Ο βασιλεὺς ἐτελεύτησε βασιλεύσας πολὺν χρόνον. (Kongen døde efter at have regeret i lang tid.)
GYM89) Κῦρος ταῦτα εἰπὼν ἀνέστη. (Efter at Kyros havde sagt dette, rejste han sig.)
GYM90) Πάντας ἐλάνθανε δάκρυα λείβων. (Skjult for alle udgød han sine tårer.)
GYM91) Οἶδα τοὺς ἀνθρώπους θνητοὺς ὄντας. (Jeg ved, at menneskene er dødelige.)
GYM92) Οἱ ἄνθρωποι ἀποθνῄσκουσιν ἅτε θνητοὶ ὄντες. (Menneskene dør, da de jo er dødelige.)
GYM93) Ἀναβαίνει οὖν ὁ Κῦρος λαβὼν Τισσαφέρνην ὡς φίλον. (Kyros begynder altså sin march og tager Tissafernes med som ven.)
GYM94) Σωκράτη φησὶν ἀδικεῖν τούς τε νέους διαφθείροντα καὶ θεούς. (Han hævder, at Sokrates overtræder loven ved at krænke både de unge og guderne.)
GYM95) Ὁ δὲ πείθεται καὶ συλλαμβάνει Κῦρον ὡς ἀποκτενῶν·. (Han tror på det og arresterer Kyros i den hensigt at slå ham ihjel.)

Sentences with infinitive clauses. (Sætninger med infinitivsætninger.)

GYM96) ῾Ο στρατηγὸς ἐκέλευσε τοὺς ἄνδρας φυλάξαι τὸ στρατόπεδον. (Generalen befalede sine mænd at bevogte lejren.)
GYM97) Οὐκ ἐστὶν χαλεπὸν θάνατον ἐκφυγεῖν. (Det er ikke vanskeligt at undslippe døden.)
GYM98) Λέγω τὰς μελίττας πολλὰς καὶ παντοδαπὰς εἶναι. (Jeg mener, at bierne er mange og meget forskelligartede.)
GYM99) Τὸ ὀρθῶς ἐρωτᾶν οὐκ ἀεὶ ῥᾴδιόν ἐστιν. (Det er ikke altid let at spørge rigtigt.)
GYM100) ῾Ρᾷον ἐρωτᾶν ἢ ἀποκρίνεσθαί ἐστιν. (Det er lettere at spørge end at svare.)
GYM101) Τί φῂς ἀρετὴν εἶναι? (Hvad mener du, dyden er?)
GYM102) Οὐκ ἀπορία εἰπεῖν ἀρετῆς πέρι ὅτι ἐστίν. (Der er ingen vanskelighed ved at sige om dyden, hvad den er.)
GYM103) Τόν στρατιώτην εἶναι δεῖ ἀνδρεῖον, εἲ εὖ μαχεῖσθαι μέλλει. (Det er nødvendigt, at soldaten er tapper, hvis han skal kæmpe godt.)
GYM104) Καὶ λέγεται δεηθῆναι ἡ Κίλισσα Κύρου ἐπιδεῖξαι τὸ στράτευμα αὐτῇ. (Og det siges, at Kilissa bad Kyros vise hende hæren.)

Sentences from the Anabasis by Xenophon. (Sætninger fra Xenofons Anabasis.)

GYM105) Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο, πρεσβύτερος μὲν Ἀρταξέρξης, νεώτερος δὲ Κῦρος. (An.I,I,1) (Dareios og Parysatis får to børn, den ældste er Artaxerxes, den yngste Kyros.)
GYM106) Ἐπεὶ δὲ ἠσθένει Δαρεῖος καὶ ὑπώπτευε τελευτὴν τοῦ βίου, ἐβούλετο τὼ παῖδε ἀμφοτέρω παρεῖναι. (An.I,I,1) (Men da Dareios fornemmede og anede livets ende, ønskede han, at begge drengene var tilstede.)
GYM107) Ὁ οὖν μὲν πρεσβύτερος παρὼν ἐτύγχανε. (An.I,I,1) (Den ældste var tilfældigvis til stede.)
GYM108) Κῦρον δὲ μεταπέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς, ἧς αὐτὸν σατράπην ἐποίησε, (An.I,I,2) (Og han sendte bud efter Kyros fra den provins, som han havde udpeget ham som satrap over.)
GYM109) Καὶ στρατηγὸν αὐτὸν ἀπέδειξε πάντων ὅσοι ἐς Καστωλοῦ πεδίον ἁθροίζονται. (An.I,I,2) (Og han udpegede ham til general over alle , der samles på Kastolusletten.)
GYM110) Καὶ τῶν Ἑλλήνων ἐ´χων ὁπλίτας ἀνέβη τριακοσίους, ἄρχοντα δὲ αὐτῶν Ξενίαν Παρράσιον. (An.I,I,2) (Og han drog af sted med tre hundrede græske hoplitter og med parrasieren Xenias som deres leder.)
GYM111) Ἐπεὶ δὲ ἐτελεύτησε Δαρείος καὶ κατέστη εἰς τὴν βασιλείαν Ἀρταξέρξης, Τισσαφέρνης διαβάλλει τὸν Κῦρον πρὸς τὸν ἀδελφὸν ὠς ἐπιβουλεύοι αὐτῷ. (An.I,I,3) (Da Dareios var død og Artaxerxes var kommet til magten, bagtalte Tissafernes Kyros over for hans bror og sagde, at han ville ham til livs.)
GYM112) Παρύσατις μὲν δὴ ἡ μήτηρ ὑπῆρχε τῷ Κύρῳ, φιλοῦσα αὐτὸν μᾶλλον ἢ τὸν βασιλεύοντα Ἀρταξέρξην. (An.I,I,4) (Men hans mor, Parysatis, hjalp Kyros, fordi hun elskede ham højere end den regerende Artaxerxes.)
GYM113) ῞Οστις δ᾿ ἀφικνεῖτο τῶν παρὰ βασιλέως πρὸς αὐτὸν πάντας οὕτω διατιθεὶς ἀπεπέμπετο ὥστε αὐτῷ μᾶλλον φίλους εἶναι ἢ βασιλεῖ. (An.I,I,5) (Hver gang der kom nogen af storkongens folk til ham, sendte han dem alle bort med den indstilling, at de mere var hans end storkongens venner.)
GYM114) Τὴν δὲ Ἑλληνικὴν δύναμιν ἥθροιζεν ὡς μάλιστα ἐδύνατο ἐπικρυπτόμενος, ὅπως ὅτι ἀπαρασκευότατον λάβοι βασιλέα. (An.I,I,6) (Den græske styrke samlede han så skjult som han kunne, for at han kunne gribe storkongen så uforberedt som muligt.)
GYM115) ὧδε οὖν ἐποιεῖτο τὴν συλλογήν. (An.I,I,6) (Således foretog han altså troppeudskrivningen.)
GYM116) Ὁπόσας εἶχε φυλακὰς ἐν ταῖς πόλεσι παρήγγειλε τοῖς φρουράρχοις ἑκάστοις λαμβάνειν ἄνδρας Πελοποννησίους ὅτι πλείστους καὶ βελτίστους, ὡς ἐπιβουλεύοντος Τισσαφέρνους ταῖς πόλεσι. (An.I,I,6) (Så mange garnisoner, som han havde (Overalt hvor han havde garnisoner) i byerne, befalede han deres kommandanter, at de hver især skulle tage så mange og så gode peloponnesiske mænd, som muligt, med den påstand, at Tissafernes lagde planer mod byerne.)
GYM117) Καὶ γὰρ ἦσαν αἱ Ἰωνικαὶ πόλεις Τισσαφέρνους τὸ ἀρχαῖον ἐκ βασιλέως δεδομέναι. (An.I,I,6) (Fra gammel tid var de joniske byer nemlig Tissafernes' som en foræring fra storkongen.)
GYM118) Τότε δὲ ἀφειστήκεσαν πρὸς Κῦρον πᾶσαι πλὴν Μιλήτου·. (An.I,I,6) (Men dengang var de alle bortset fra Milet faldet fra og var gået over til Kyros.)
GYM119) Καὶ αὕτη αὖ ἄλλη πρόφασις ἦν αὐτῷ τοῦ ἁθροίζειν στράτευμα. (An.I,I,7) (Og dette var ham så igen en ny undskyldning for at samle en hærstyrke.)
GYM120) Καὶ γὰρ ὁ Κῦρος ἀπέπεμπε τοὺς γιγνομένους δασμοὺς βασιλεῖ ἐκ τῶν πόλεων, ὧν Τισσαφέρνους ἐτύγχανεν ἐ´χων. (An.I,I,8) (Og derfor sendte Kyros altså de skatter, der kom ind fra de byer, som tilhørte Tissafernes, men som han tilfældigvis holdt besat, til storkongen.)
GYM121) Ἐλέγετο δὲ καὶ συγγενέσθαι Κῦρον τῇ Κιλίσσῃ. (An.I,II,12) (Det blev også sagt, at Kyros havde været i seng med Kilissa.)
GYM122) Ὁ δ' ἀπεκρίνατο, ὅτι ἀκούει Ἀβροκόμαν ἐχθρὸν ἄνδρα ἐπὶ τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ εἶναι, ἀπέχοντα δώδεκα σταθμούς·. (An.I,III,20) (Og han svarede, at han havde hørt, at fjenden Abrokoman befandt sig ved Eufratfloden i en afstand af tolv dagsmarscher.)
GYM123) Κῦρος δ᾿οὖν ἀνέβη ἐπὶ τὰ ὄρη οὐδενὸς κωλύοντος. (An.I,II,22) (Og Kyros tog altså af sted op mod bjergene, uden at nogen hindrede det.)
GYM124) Καὶ εἶδε τὰς σκηνὰς οὗ οἱ Κίλικες ἐφύλαττον. (An.I,II,22) (Og han fik øje på de telte, hvor Kilikerne holdt vagt.)
GYM125) Διὰ μέσου δὲ τῆς πόλεως ῥεῖ ποταμὸς Κύδνος ὄνομα, εὖρος δύο πλέθρων. (An.I,II,23) (Midt gennem byen flyder en flod ved navn Kydnos, med en bredde på to plethra.)
GYM126) Νομίζω γὰρ ὑμᾶς ἐμοὶ εἶναι καὶ πατρίδα καὶ φίλους καὶ συμμάχους. (An.I,III,6) (Jeg mener nemlig, at I for mig både er fædreland, venner og allierede.)

Some fairly difficult sentences from Lysias' speech about the killing of Erastosthenes. (Nogle lidt vanskeligere sætninger fra Lysias' I. tale: Om drabet på Erastosthenes.)

GYM127) Περὶ μὲν οὖν τοῦ μεγέθους τῆς ζημίας ἅπαντας ὑμᾶς νομίζω τὴν αὐτὴν διάνοιαν ᾿έχειν, καὶ οὐδένα οὕτως ὀλιγώρως διακεῖσθαι, ὅστις οἴεται δεῖν συγγνώμης τυγχάνειν ἢ μικρᾶς ζημίας ἀξίους ἡγεῖται τοὺς τῶν τοιούτων ᾿έργων αἰτίους. (§3) (Jeg mener altså, at I alle m.h.t. straffens størrelse har den samme mening, og at ingen er så nonchalant, at han mener, at de skal have tilgivelse, eller at han synes, at de, der er skyldige i sådanne gerninger, fortjener en lille straf.)
GYM128) Ἐπειδὴ δέ μοι παιδίον γίγνεται, ἐπίστευον ἤδη καὶ πάντα τὰ ἐμαυτοῦ ἐκείνῃ παρέδωκα, ἡγούμενος ταύτην οἰκειότητα μεγίστην εἶναι. (§6) (Men da jeg fik et barn, stolede jeg da på hende og overlod alle mine ejendele til hende, idet jeg mente, at dette slægtsskab var det stærkeste.)
GYM129) Ἐν μὲν οὖν τῷ πρώτῳ χρόνῳ, ὦ Ἀθηναῖοι, πασῶν ἦν βελτίστη, καὶ γὰρ οἰκονόμος δεινὴ καὶ φειδωλὸς καὶ ἀκριβῶς πάντα διοικοῦσα. (§7) (I den første tid var hun altså, kære athenere, den bedste af alle, idet hun nemlig både var en dygtig og sparsommelig husmoder og ordnede alt grundigt.)
GYM130) Ἐπ' ἐκφορὰν γὰρ αὐτῇ ἀκολουθήσασα ἡ ἐμὴ γυνὴ ὑπὸ τούτου τοῦ ἀνθρώπου ὀφθεῖσα, χρόνῳ διαφθεῖρεται. (§8) (For da min kone blev set af dette menneske, da hun fulgte hende til graven, blev hun med tiden forført.)
GYM131) Ἐπιτηρῶν γὰρ τὴν θεράπαιναν τὴν εἰς τὴν ἀγορὰν βαδίζουσαν καὶ λόγους προσφέρων ἀπώλεσεν αὐτήν. (§8) (For idet han pasede tjenestepigen op, når hun gik til torvet, og kom med tilbud til hende, fordærvede han hende.)
GYM132) Πρῶτον μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες, (δεῖ γὰρ καὶ ταῦθ' ὑμῖν διηγήσασθαι) οἰκίδιον ᾿έστι μοι διπλοῦν, ἴσα ᾿έχον τὰ ἄνω τοῖς κάτω κατὰ τὴν γυναικωνῖτιν καὶ κατὰ τὴν ἀνδρωνῖτιν. (§9) (For det første, mine herrer, (det er nemlig nødvendigt at fortælle jer også dette) er mit hus altså i to etager, og rummene ovenpå er lig dem nedenunder i kvindeafdelingen og i mandsafdelingen.)
GYM133) Ἐπειδὴ δὲ τὸ παιδίον ἐγένετο ἡμῖν, ἡ μήτηρ αὐτὸ ἐθήλαζεν. (§9) (Og da vi fik et barn, ammede moderen det.)
GYM134) Ἵνα δὲ μῆ, ὁπότε λοῦσθαι δέοι, κινδυνεύῃ κατὰ τῆς κλίμακος καταβαίνουσα, ἐγὼ μὲν ἄνω διῃτώμην, αἱ δὲ γυναῖκες κάτω. (§9) (Og for at hun ikke, hver gang det var nødvendigt, at det blev vasket, skulle løbe risikoen ved at gå ned ad stigen, boede jeg ovenpå, kvinderne nedenunder.)
GYM135) Καὶ οὕτως ἤδη συνειθισμένον ἦν, ὥστε πολλάκις ἡ γυνὴ ἀπῄει κάτω καθευδήσουσα ὡς τὸ παιδίον, ἵνα τὸν τιτθὸν αὐτῷ διδῷ καὶ μὴ βοᾷ. (§10) (Og det var vi allerede så vant til, at min kone ofte gik nedenunder til barnet for at sove, for at hun kunne give det bryst, og for at det ikke skulle skrige.)
GYM136) Καὶ ταῦτα πολὺν χρόνον οὕτως ἐγίγνετο, καὶ ἐγὼ οὐδέποτε ὑπώπτευσα, ἀλλ' οὕτως ἠλιθίως διεκείμην, ὥστε ᾤμην τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα πασῶν σωφρονεστάτην εἶναι τῶν ἐν τῇ πόλει. (§10) (Og dette gik således for sig i lang tid, og jeg fattede på intet tidspunkt mistanke, men var så tåbelig, at jeg mente, at min kone var den dydigste af alle (kvinder) i byen.)
GYM137) Προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου, ὦ ἄνδρες, ἧκον μὲν ἀπροσδοκήτως ἐξ ἀγροῦ, μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον τὸ παιδίον ἐβόα καὶ ἐδυσκόλαινεν ὑπὸ τῆς θεραπαίνης ἐπίτηδες λυπούμενον, ἵνα ταῦτα ποιῇ. (§11) (Da der var gået et stykke tid, kom jeg, mine herrer, uventet hjem fra landet, og efter måltidet skreg barnet og var utilfreds, fordi det med vilje blev generet af tjenestepigen, for at det skulle gøre dette.)
GYM138) Καὶ ἐγὼ τὴν γυναῖκα ἀπιέναι ἐκέλευον καὶ δοῦναι τῷ παιδίῳ τὸν τιτθόν, ἵνα παύσηται κλᾶον. (§12) (Og jeg befalede min kone at gå ned og give barnet bryst, for at det skulle holde op med at græde.)
GYM139) Ἡ δὲ τὸ μὲν πρῶτον οὐκ ἤθελεν, ὡς ἂν ἀσμένη με ἑορακυῖα ἥκοντα διὰ χρόνου. (§12) (Først ville hun ikke, som om hun var glad for at se mig komme hjem efter et stykke tid.)
GYM140) Κἀγὼ μὲν ἐγέλων, ἐκείνη δὲ ἀναστᾶσα καὶ ἀπιοῦσα προστίθησι τὴν θύραν, προσποιουμένη παίζειν, καὶ τὴν κλεῖν ὲφέλκεται. (§13) (Og jeg lo, men efter at hun havde rejst sig op og var gået ud, lukkede hun døren, idet hun lod som om, hun lavede sjov, og slog slåen for.)
GYM141) Κἀγὼ τούτων οὐδὲν ἐνθυμούμενος οὐδ' ὑπονοῶν ἐκάθευδον ἄσμενος, ἥκων ἐξ ἀγροῦ. (§13) (Og idet jeg hverken tænkte over noget af dette eller fik nogen mistanke, lagde jeg mig til at sove, glad efter at være kommet hjem fra marken.)
GYM142) Ἐπειδὴ δὲ ἦν πρὸς ἡμέραν, ἧκεν ἐκείνη καὶ τὴν θύραν ἀνέῳξεν. (§14) (Og da det var ved at blive daggry, kom hun og åbnede døren.)
GYM143) Ἐρομένου δέ μου τί αἱ θύραι νύκτωρ ψοφοῖεν, ᾿έφασκε τὸν λύχνον ἀποσβεσθῆναι τὸν παρὰ τῷ παιδίῳ, εἶτα ἐκ τῶν γειτόνων ἐνάψασθαι. (§14) (Da jeg spurgte, hvorfor dørene larmede om natten, svarede hun, at lampen ved barnet var gået ud, og at den så var blevet tændt hos naboerne.)
GYM144) Ἐσιώπων ἐγὼ καὶ ταῦτα οὕτως ᾿έχειν ἡγούμην. (§14) (Jeg tav og mente, at det forholdt sig således.)
GYM145) Ἔδοξε δέ μοι, ὦ ἄνδρες, τὸ πρόσωπον ἐψιμυθιῶσθαι, τοῦ ἀδελφοῦ τεθνεῶτος οὔπω τριάκονθ' ἡμέρας. (§14) (Men det forekom mig, mine herrer, at hendes ansigt var sminket, selvom det endnu ikke var 30 dage siden, hendes bror var død.)
GYM146) Μετὰ δὲ ταῦτα, ὦ ἄνδρες, χρόνου μεταξὺ διαγενομένου καὶ ἐμοῦ πολὺ ἀπολελειμμένου τῶν ἐμαυτοῦ κακῶν, προσέρχεταί μοί τις πρεσβῦτις ἄνθρωπος, ὑπὸ γυναικὸς ὑποπεμφθεῖσα ἣν ἐκεῖνος ἐμοίχευεν, ὡς ἐγὼ ὕστερον ἤκουον. (§15) (Da der efter dette, mine herrer, var forløbet nogen tid, og jeg var fuldstændig uvidende om mine egne ulykker, kom der en gammel kone til mig, der var blevet sendt af en kvinde, som han havde et forhold til, sådan som jeg senere erfarede.)
GYM147) Αὕτη δὲ ὀργιζομένη καὶ ἀδικεῖσθαι νομίζουσα, ὅτι οὐκέτι ὁμοίως ἐφοίτα παρ' αὐτήν, ἐφύλαττεν ἕως ἐξηῦρεν ὅτι εἴη τὸ αἴτιον. (§15) (Idet hun var vred og følte sig forurettet, fordi han ikke længere kom så ofte hos hende, lod hun ham skygge, indtil hun fandt ud af, hvad grunden var.)
GYM148) Ὁ γὰρ ἀνὴρ ὁ ὑβρίζων εἰς σὲ καὶ τὴν σὴν γυναῖκα ἐχθρὸς ὢν ἡμῖν τυγχάνει. (§16) (For den mand, der begår overgreb mod dig og din kone er netop vor fjende.)
GYM149) Ἐὰν οὖν λάβῃς τὴν θεράπαιναν τὴν εἰς ἀγορὰν βαδίζουσαν καὶ διακονοῦσαν ὑμῖν καὶ βασανίσῃς, ἅπαντα πεύσει. (§16) (Hvis du altså griber fat i den tjenestepige, der går til torvet for jer og opvarter jer, og forhører hende, vil du få alt at vide.)
GYM150) Ταῦτα εἰποῦσα, ὦ ἄνδρες, ἐκείνη μὲν ἀπηλλάγη, ἐγὼ δ' εὐθέως ἐταραττόμην, καὶ πάντα μου εἰς τὴν γνώμην εἰσῄει, καὶ μεστὸς ἦ ὑποψίας, ἐνθυμούμενος μὲν ὡς ἀπεκλῄσθην ἐν τῷ δωματίῳ, ἀναμιμνῃσκόμενος δὲ ὅτι ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐψόφει ἡ μέταυλος θύρα καὶ ἡ αὔλειος, ὃ οὐδέποτε ἐγένετο, ᾿έδοξέ τέ μοι ἡ γυνὴ ἐψιμυθιῶσθαι. (§17) (Efter at have sagt dette, mine herrer, gik hun sin vej, og jeg blev straks oprørt, og alt gik op for mig, og jeg blev fuld af mistænksomhed, når jeg tænkte på, at jeg var blevet spærret inde i soveværelset, og når jeg huskede, at både gårddøren og gadedøren den nat havde larmet, hvad der aldrig skete, og at min kone havde forekommet mig at være sminket.)
GYM151) Ἐλθὼν δὲ οἴκαδε ἐκέλευον ἀκολουθεῖν μοι τὴν θεράπαιναν εἰς τὴν ἀγορὰν, ἀγαγὼν δ' αὐτὴν ὡς τῶν ἐπιτηδείων τινὰ ᾿έλεγον ὅτι ἐγὼ πάντα εἴην πεπυσμένος τὰ γιγνόμενα ἐν τῇ οἰκίᾳ. (§18) Da jeg var kommet hjem, befalede jeg tjenestepigen at følge med mig til torvet, men efter at jeg havde ført hende til én af mine venner, sagde jeg, at jeg havde fået alt det, der foregik i huset, at vide.)
GYM152) Ψεύσῃ δὲ μηδέν, ἀλλὰ πάντα τἀληθῆ λέγε. (§18) (Lyv ikke, men fortæl hele sandheden.)
GYM153) Κἀκείνη τὸ μὲν πρῶτον ᾿έξαρνος ἦν, καὶ ποιεῖν ἐκέλευεν ὅτι βούλομαι. (§19) (I begyndelsen nægtede hun og befalede mig at gøre, hvad jeg ville.)
GYM154) Ἐπειδὴ δὲ ἐγὼ ἐμνήσθην Ἐρατοσθένους πρὸς αὐτήν, καὶ εἶπον ὅτι οὗτος ὁ φοιτῶν εἴη πρὸς τὴν γυναῖκα, ἐξεπλάγη ἡγησαμένη με πάντα ἀκριβῶς ἐγνωκέναι. (§19) (Men da jeg nævnede Eratosthenes for hende og sagde, at han var den, der kom hos min kone, blev hun forskrækket, fordi hun mente, at jeg vidste nøje besked med det hele.)
GYM155) Καὶ τότε ἤδη πρὸς τὰ γόνατά μου πεσοῦσα, καὶ πίστιν παρ' ἐμοῦ λαβοῦσα μηδὲν πείσεσθαι κακόν, κατηγόρει πρῶτον μὲν ὡς μετὰ τὴν ἐκφορὰν αὐτῇ προσίοι, ᾿έπειτα ὡς αὐτὴ τελευτῶσα εἰσαγγείλειε καὶ ὡς ἐκείνη τῷ χρόνῳ πεισθείη, καὶ τὰς εἰσόδους οἷς τρόποις προσίοιτο, καὶ ὡς Θεσμοφορίοις ἐμοῦ ἐν ἀγρῷ ὄντος ᾤχετο εἰς τὸ ἱερὸν μετὰ τῆς μητρὸς τῆς ἐκείνου. (§19-20) (Og efter at hun så havde kastet sig for mine knæ og havde fået et løfte fra mig om, at hun intet ondt ville lide, røbede hun først, at han var kommet hen til hende efter begravelsen, dernæst at hun tilsidst havde overbragt beskeden, og at hun (min kone) med tiden var blevet overtalt, og om besøgene, på hvilke måder han kom ind, og at hun til Thesmoforiefesten, mens jeg var på landet, var gået hen til templet sammen med hans moder.)
GYM156) Ἀξιῶ δέ σε ἐπ' αὐτοφώρῳ ταῦτά μοι ἐπιδεῖξαι. (§21) (Jeg kræver, at du viser mig dette, mens det sker.)
GYM157) Πρῶτον δὲ διηγήσασθαι βούλομαι τὰ πραχθέντα τῇ τελευταίᾳ ἡμέρᾳ. (§22) (Men først vil jeg fortælle det, der skete den sidste dag.)
GYM158) Τούτῳ ἡλίου δεδυκότος ἰόντι ἐξ ἀγροῦ ἀπήντησα. (§22) (Ham mødte jeg, efter at solen var gået ned, på vej hjem fra landet.)
GYM159) Εἰδὼς δ' ἐγὼ ὅτι τηνικαῦτα ἀφιγμένος οὐδένα καταλήψοιτο οἴκοι τῶν ἐπιτηδείων, ἐκέλευον συνδειπνεῖν. (§22) (Og da jeg vidste, at han ikke, når han kom så sent, ville finde nogen af sine venner hjemme, opfordrede jeg ham til at spise med.)
GYM160) Καὶ ἐλθόντες οἴκαδε ὡς ἐμέ, ἀναβάντες εἰς τὸ ὑπερῷον ἐδειπνοῦμεν. (§22) (Og da vi var kommet hjem til mig og var gået op på første sal, spiste vi.)
GYM161) Ὁ δ' Ἐρατοσθένης, ὦ ἄνδρες, εἰσέρχεται, καἰ ἡ θεράπαινα ἐπεγείρασά με εὐθὺς φράζει, ὅτι ᾿ένδον ἐστί. (§23) (Men, mine herrer, Eratosthenes gik ind, og idet tjenestepigen med det samme vækkede mig, sagde hun, at han var derinde.)
GYM162) Κἀγὼ εἰπὼν ἐκείνῃ ἐπιμέλεσθαι τῆς θύρας, καταβὰς σιωπῇ ἐξέρχομαι, καὶ ἀφικνοῦμαι ὡς τὸν καὶ τόν, καὶ τοὺς μὲν ᾿ένδον κατέλαβον, τοὺς δὲ οὐδ' ἐπιδημοῦντας ηὗρον. (§23) (Og efter at jeg har sagt til hende, at hun skal bevogte døren, og efter at jeg i stilhed er gået ned, går jeg ud, og jeg kommer til den ene og den anden, og nogle fandt jeg hjemme, andre var ikke engang i byen.)
GYM163) Παραλαβὼν δ' ὡς οἷόν τε ἦν πλείστους ἐκ τῶν παρόντων ἐβάδιζον. (§24) (Men efter at have fået fat på flest mulige af de, der var hjemme, drog jeg afsted.)
GYM164) Καὶ δᾷδας λαβόντες ἐκ τοῦ ἐγγύτατα καπηλείου εἰσερχόμεθα ἀνεῳγμένης τῆς θύρας καὶ ὑπὸ τῆς ἀνθρώπου παρεσκευασμένης. (§24) (Og efter at have taget fakler fra den nærmeste knejpe gik vi ind, idet døren var blevet åbnet af tjenestepigen.)
GYM165) Ἐγὼ δ', ὦ ἄνδρες, πατάξας καταβάλλω αὐτόν, καὶ τὼ χεῖρε περιαγαγὼν εἰς τοὔπισθεν καὶ δήσας ἠρώτων διὰ τί ὑβρίζει εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐμὴν εἰσιών. (§25) (Idet jeg, mine herrer, slog ham, kastede jeg ham til jorden og efter at have ført begge hans hænder om bagved og bundet , spurgte jeg ham, hvorfor han krænkede mig ved at trænge ind i mit hus.)
GYM166) Κἀκεῖνος ἀδικεῖν μὲν ὡμολόγει, ἠντεβόλει δὲ καὶ ἱκέτευε μὴ ἀποκτεῖναι ἀλλ' ἀργύριον πράξασθαι. (§25) (Og han indrømmede, at han var skyldig, men bad og bønfaldt mig om ikke at dræbe ham, men kræve penge.)
GYM167) Ἀλλ', ὦ ἄνδρες, οἶμαι καὶ ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι οἱ μὴ τὰ δίκαια πράττοντες οὐχ ὁμολογοῦσι τοὺς ἐχθροὺς λέγειν ἀληθῆ, ἀλλ' αὐτοὶ ψευδόμενοι καὶ τὰ τοιαῦτα μηχανώμενοι ὀργὰς τοῖς ἀκούουσι κατὰ τῶν τὰ δίκαια πραττόντων παρασκευάζουσι. (§28) (Men, mine herrer, jeg mener, at også I ved, at de, der har gjort uretfærdige ting, ikke vil indrømme, at deres fjender taler sandt, men idet de selv lyver og bruger sådanne tricks, gør de tilhørerne vrede på , der handler retfærdigt.)
GYM168) Οὐκ ἠμφεσβήτει, ὦ ἄνδρες, ἀλλ' ὡμολόγει ἀδικεῖν, καὶ ὅπως μὲν μὴ ἀποθάνῃ ἠντεβόλει καὶ ἱκέτευεν, ἀποτίνειν δ' ἕτοιμος ἦν χρήματα. (§29) (Han nægtede ikke, mine herrer, men indrømmede, at han var skyldig, og bad og bønfaldt mig, for at han ikke skulle dø, og var rede til at betale penge.)
GYM169) Ἐγὼ δὲ τῷ μὲν ἐκείνου τιμήματι οὐ συνεχώρουν, τὸν δὲ τῆς πόλεως νόμον ἠξίουν εἶναι κυριώτερον, καὶ ταύτην ᾿έλαβον τὴν δίκην, ἣν ὑμεῖς δικαιοτάτην εἶναι ἡγησάμενοι τοῖς τὰ τοιαῦτα ἐπιτηδεύουσιν ἐτάξατε. (§29) (Men jeg gav ikke efter for hans strafforslag, men mente, at byens lov var vigtigere, og lod ham få den straf, som I udfra den betragtning, at den var den retfærdigste, har fastsat for , der gør den slags ting.)
GYM170) Ἀκούετε, ὦ ἄνδρες, ὅτι αὐτῷ τῷ δικαστηρίῳ τῷ ἐξ Ἀρείου πάγου, ᾧ καὶ πάτριόν ἐστι καὶ ἐφ' ἡμῶν ἀποδέδοται τοῦ φόνου τὰς δίκας δικάζειν, διαρρήδην εἴρηται τούτου μὴ καταγιγνώσκειν φόνον, ὃς ἂν ἐπὶ δάμαρτι τῇ ἑαυτοῦ μοιχὸν λαβὼν ταύτην τὴν τιμωρίαν ποιήσηται. (§30) (I hører, mine herrer, at det udtrykkeligt er blevet pålagt selveste domstolen fra Areopagos, for hvilken det både er fædrene skik at dømme i drabssager, og som er blevet det pålagt af jer, ikke at dømme den for drab, som udfører denne hævn, hvis han har pågrebet forføreren på sin egen kone.)
GYM171) Καὶ οὕτω σφόδρα ὁ νομοθέτης ἐπὶ ταῖς γαμεταῖς γυναιξὶ δίκαια ταῦτα ἡγήσατο εἶναι, ὥστε καὶ ἐπὶ ταῖς παλλακαῖς ταῖς ἐλάττονος ἀξίαις τὴν αὐτὴν δίκην ἐπέθηκε. (§31) (Og lovgiveren var så overbevist om, at dette var retfærdigt ved gifte kvinder, at han fastsatte samme straf også ved frillerne, der er mindre værd.)
GYM172) Καίτοι δῆλον ὅτι, εἴ τινα εἶχε ταύτης μείζω τιμωρίαν ἐπὶ ταῖς γαμεταῖς, ἐποίησεν ἄν. (§31) (Så det er klart, at hvis han havde haft en straf ved gifte kvinder, der var større end denne, så ville han have fastsat den.)
GYM173) Νῦν δὲ οὐχ οἷός τε ὢν ταύτης ἰσχυροτέραν ἐπ' ἐκεῖναις ἐξευρεῖν, τὴν αὐτὴν καὶ ἐπὶ ταῖς παλλακαῖς ἠξίωσε γίγνεσθαι. (§31) (Men idet han nu ikke var i stand til m.h.t. disse at finde en, der var strengere end denne, anså han det for rigtigt, at den samme også gjaldt ved frillerne.)
GYM174) Οὕτως, ὦ ἄνδρες, τοὺς βιαζομένους ἐλάττονος ζημίας ἀξίους ἡγήσατο εἶναι ἢ τοὺς πείθοντας. (§32) (Således mente han altså, mine herrer, at de, der bruger tvang, skulle have en mindre straf end de, der bruger overtalelse.)
GYM175) Ἀνθ' ὧν ὁ τὸν νόμον τιθεὶς θάνατον αὐτοῖς ἐποίησε τὴν ζημίαν. (§33) (Derfor fastsatte lovgiveren straffen for disse til at være døden.)
GYM176) Ἐν ὑμῖν δ' ἐστὶ πότερον χρὴ τούτους ἰσχυροὺς ἢ μηδενὸς ἀξίους εἶναι. (§34) (Det er nu op til jer, om disse skal stå ved magt eller ikke være noget værd.)
GYM177) Οὗτοι τοίνυν περὶ τῶν τοιούτων τοῖς ἀδικουμένοις τοιαύτην δίκην λαμβάνειν παρακελεύονται. (§35) (Og således tilskynder de , der er blevet krænket i sådanne tilfælde, til at tage en sådan hævn.)
GYM178) Πάντες γὰρ εἴσονται ὅτι τοὺς μὲν νόμους τῆς μοιχείας χαίρειν ἐᾶν δεῖ, τὴν δὲ ψῆφον τὴν ὑμετέραν δεδιέναι. (§36) (For alle vil vide, at det er nødvendigt at give afkald på lovene om ægteskabsbrud, men frygte jeres stemme.)
GYM179) Κατηγοροῦσι γάρ μου ὡς ἐγὼ τὴν θεράπαιναν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ μετελθεῖν ἐκέλευσα τὸν νεανίσκον. (§37) (De anklager mig jo for, at jeg befalede tjenestepigen at hente den unge mand hin dag.)
GYM180) Ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες, δίκαιον μὲν ἂν ποιεῖν ἡγούμην ᾡτινιοῦν τρόπῳ τὸν τὴν γυναῖκα τὴν ἐμὴν διαφθείραντα λαμβάνων. (§37) (Jeg mente, mine herrer, at jeg ville handle retfærdigt på hvilken måde jeg end pågreb ham, der forførte min kone.)
GYM181) Εἰ μὲν γὰρ λόγων εἰρημένων ᾿έργου δὲ μηδενὸς γεγενημένου μετελθεῖν ἐκέλευον ἐκεῖνον, ἠδίκουν ἄν. (§38) (For hvis jeg havde befalet hende at hente ham, hvis de kun havde talt sammen, og der ikke var sket noget, så ville jeg have handlet forkert.)
GYM182) Σκέψασθε δὲ παρ' ὑμῖν αὐτοῖς οὕτως περὶ τούτου τοῦ πράγματος, ζητοῦντες εἴ τις ἐμοὶ καὶ Ἐρατοσθένει ᾿έχθρα πώποτε γεγένηται πλὴν ταύτης. (§43) (Overvej nu med jer selv m.h.t. denne sag, idet I undersøger, om der nogensinde har været noget fjendskab mellem mig og Eratosthenes udover dette.)
 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version