GrammarSoft ApS

Norwegian (nynorsk) -> Non-automatic parse  Visual Interactive Syntax Learning  
 
Norwegian (nynorsk) VISLSentence AnalysisEdutainment

Printer-friendly version

 

Pre-analyzed Norwegian (nynorsk) sentences

Browse the sentences by clicking on the icon below:
ANN1-ANN198 BNN1-BNN231 CNN1-CNN226 DNN1-DNN109

Enter search string:

Search-typeMatch-type
Text search Find single sentence
Pattern search Find all matching sentences
Visualization: Notational convention: GYM-settings

In the box above, you can type in either a whole sentence from the pre-analyzed set, or a unique string from the sentence, or the relevant identifying code found at the left of each sentence. Alternatively, you can click on the icon to the left of each sentence, if there is one.

NORSKE SETNINGAR - NYNORSK - NIVÅ B
[Norwegian sentences nynorsk - level B]

Authored by: Tekstlaboratoriet, Universitetet i Oslo

1. SETNINGSLEDD DER LEDDA ER ENKELTORD

1.1. Intransitive konstruksjonar

Subjekt + verbal

BNN1 Kjøleskapet suste.
BNN2 Vi fniser.
BNN3 Bidger raudna.
BNN4 Hillestad redda.
BNN5 Sola skein.
BNN6 Båtane sokk.
BNN7 Ulvar streifar.
BNN8 Åra gjekk.

Subjekt + verbal + adverbial

BNN9 Sjømannen gjekk forbi igjen.
BNN10 Tullingen var ikkje der.
BNN11 Bakarst kom Bidger.
BNN12 Far gjekk ut.
BNN13 Dei sym jamsides.
BNN14 Holesnusken lo kraftig.
BNN15 No vinn Hektor.

1.2. Monotransitive konstruksjonar

Subjekt + Verbal + Direkte Objekt

BNN16 Anton sprang snarvegen.
BNN17 Oktava opna munnen.
BNN18 Dette endra kampen.
BNN19 Hundvin skåra målet.
BNN20 Veit du det?

Subjekt + Verbal + Direkte Objekt + Adverbial

BNN21 Plutseleg delte treet seg.
BNN22 Sara knip augene saman.
BNN23 Oftast skaper me sjanser.
BNN24 Tornadoar skaper gjerne komplikasjonar.

1.3. Ditransitive konstruksjonar

Subjekt + Verbal + Direkte Objekt + Indirekte Objekt

BNN25 Lapolette gav Linop spagetti.
BNN26 Myggen fortalde VG historia.
BNN27 Kiosken serverer badegjestene is.

Subjekt + Verbal + Direkte Objekt + Indirekte Objekt + Adverbial

BNN28 Aldri gav farmor han pengar.
BNN29 Laura serverte dei aldri løgner.

1.4. Kopulakonstruksjonar

Verbal+ Subjekt + Predikativ

BNN30 Er døra låst?
BNN31 Dei vart klissvåte.
BNN32 Alt verkar uforståeleg.
BNN33 Eg heiter Sara.
BNN34 Familien er saman.
BNN35 Kontor er kontor.

Subjekt + Verbal + Predikativ + Adverbial

BNN36 Puddingen er ikkje ferdig.
BNN37 Dei var berre misunnelege.
BNN38 No var eg glad.
BNN39 Vi er ikkje ironiske.

1.5. Konstruksjonar med formelt subjekt

Eigentleg subjekt + Verbal + Formelt subjekt

BNN40 Det kjem gjester.
BNN41 Det gror mugg.

Eigentleg subjekt + Verbal + Formelt subjekt + Adverbial

BNN42 Fredag kjem det sirkus.
BNN43 Det bur folk der.

1.6 Setningar utan subjekt

BNN44 Høyr godt etter!
BNN45 Drikk kakaoen!
BNN46 Kom igjen!

2. SETNINGSLEDD DER NOKRE AV LEDDA HAR MEIR ENN EITT ORD

2.1. Adverbial som har fleire ord

BNN47 Strikkepinnane slår mot kvarandre.
BNN48 Kanskje ramla han i myra.
BNN49 Ein dag ombestemmer ho seg.
BNN50 Eg er på kyrkjegarden i dag.
BNN51 Vi køyrde gjennom ein skog nesten utan lauv.
BNN52 Lastebilen humpa seg fram femti meter til.
BNN53 Lynet blinka inn gjennom gardinene gong etter gong.
BNN54 Bak svingen ved Hatleneset så vi Hatlebergmonsteret.
BNN55 Oppvasken utsette han alltid til dagen etterpå.
BNN56 Ved sjøen ligg eit ørlite ungdomshus.
BNN57 Snart dreg han konserten i gong.
BNN58 Me byrja med handballtrening i haust.
BNN59 Torgeir har gitar som hovudinstrument.
BNN60 Målvakta vart kåra til bestemann på bana.
BNN61 I norsk fotball er til dømes filming på banen heilt uakseptert.

2.2. Subjekt som har fleire ord

BNN62 Dei store bilane til journalistane stod der enno.
BNN63 Dei klimatiske forholda er ikkje gode.
BNN64 Ei ubestemmeleg lukt hang alt i rommet.
BNN65 Ei flaggermus krinsar over gravstøttene.
BNN66 Løparen Trine Pilskog betra sin personlege rekord med over fem sekund.
BNN67 Dei russiske borna fekk oppleva historie på nært hald.
BNN68 Korallreva utanfor kysten er eit av verdas vakraste.
BNN69 Løyndomar frå fortida lever i kjærleiksstormen.
BNN70 President George Bush sette namn på det.
BNN71 Ingen radiostasjon veks så fort som Radio Røynda.
BNN72 Unge menn skal ha Beckham-sveis.

2.3. Direkte objekt som har fleire ord

BNN73 Eg har ikkje så svær matlyst.
BNN74 Sjømannen drog fram ei termosflaske.
BNN75 Han hengde dei snøvåte ytterkleda på knaggen.
BNN76 Han gaular namnet hennar.
BNN77 Noka god orsaking har eg ikkje.
BNN78 Eg har min eigen bensinstasjon med smågodt og pølser.
BNN79 Vokalisten har dongerijakke med naglar.
BNN80 Førde vann alle kampane sine i Dana Cup.
BNN81 Bandet har store forventningar.
BNN82 Jotun feia opprykksrival Stryn av bana fredag.
BNN83 Laksen har raudt kjøt.
BNN84 Dei reiv ned den analoge parabolantenna mi.
BNN85 Dei vil ha eit kjent fjes.
BNN86 Eg gjekk Beitosprinten i langrenn førre helg.

2.4. Indirekte objekt som har fleire ord

BNN87 Herr Olsen ga den vesle jenta tre oransje redningsvestar.
BNN88 Dette gir den nye filmen mange gratis poeng.

2.5. Predikativ som har fleire ord

BNN89 Tine var nesten døv.
BNN90 Eg var jo skremmeleg svolten.
BNN91 Eg blei fort meg sjølv att.
BNN92 Julio Medem er ein merkverdig regissør.
BNN93 Saka var eit soleklart toppoppslag.
BNN94 Middagen i dag var heldigvis makaroni og pølser.
BNN95 Bøkene er historier som orda fortel kvarandre.
BNN96 Likevel er det ein årviss mediegjengangar.
BNN97 Gåte er eitt av banda som kjem til Målrock.
BNN98 Økonomien var det som felte han.

2.6. Verbal som har fleire ord

BNN99 Bandet skal introduserast.
BNN100 Eg vil gå på rjupejakt med Aslag.
BNN101 Eg måtte ha sovna.
BNN102 Eg kunne trenge litt bensin.
BNN103 Vi skal begrave han på kyrkjegarden.
BNN104 Kampen skal skjerpa oss til den spanande haustsesongen.
BNN105 Kattane har blitt forlatne av eigarane sine.
BNN106 Stjernene er blitt overraskande tydelege.
BNN107 Eg skulle spele på Brøndby saman med Dan Eggen.
BNN108 Bokbuss og bibiloteksfilialar vert lagt ned.
BNN109 Cecilie Leganger vil forlate Bergen.
BNN110 Ei ny bensinkjede skal gjere bensinstasjonane i distrikta meir levedyktige.

2.7. Formelt subjekt

BNN111 Det er hardt å spele handball.
BNN112 Det kom ein putrande lyd frå motoren.
BNN113 Det kjem sikkert ein storm i natt.
BNN114 Det kjem ein mystisk mann i ein ufo.
BNN115 Der ligg det ein kiosk.
BNN116 Ute leikar det born.
BNN117 Det kom ein grøn ting susande gjennom lufta.
BNN118 Natt til laurdag var det tjuvar inne på turistkontoret på Gol.

3. KOMPLEKSE SETNINGSLEDD

3.1. Sideordning

BNN119 Her er det berre stein og måser.
BNN120 Pode stunde og pesa.
BNN121 Mannen med frakken, hatten og pipa var ikkje der.
BNN122 Bandet har ei rufsete og urein framtoning.
BNN123 Tyske, italienske og chilenske musikkblad har omtala gruppa.
BNN124 Dei vil sende dyr, vegvesen og turistnæring på kulturbeite.
BNN125 Sjømannen hadde stadig den stripete trøya og den blå jakka.
BNN126 Han hadde åtvara dei, men dei trudde ikkje på han.
BNN127 Dei klatra forbi redde fuglar og forvirra humler.
BNN128 Dei skulle handla mjølk og sukker og ein pakke gelépulver.
BNN129 Esmiluni og Bidger hadde ein liten julepyntbutikk i Bløygen.
BNN130 Pode kikka opp, men han såg ingenting.
BNN131 Han triksar, sentrar, skyt.
BNN132 Jentene var i god form, og kampen var ganske jamn.

3.2. Leddsetningar

BNN133 Eg elskar å sykle.
BNN134 Eg prøvde å hoppe over den største sølepytten.
BNN135 Marte fortel at ho er redd.
BNN136 Det aller viktigaste er at trening skal vera moro.
BNN137 Når han ikkje spelar, ser han sport på tv.
BNN138 Tolkien skreiv om den unge hobbiten som fann den magiske herskarringen.
BNN139 Krangelen slutta då dei oppdaga den flotte utsikta.
BNN140 I periodar pressa Stabæk hardt for å få ei redusering.
BNN141 No treng kattane ein heim for sommaren før dei blir omplasserte.
BNN142 Eg ønskte at sjømannen skulle fortelje meg meir om Appelsin-kongen.
BNN143 Eg prioriterte alltid å gå på ski.
BNN144 Eg såg at bensinmålaren nærma seg null.
BNN145 Al Gore har sagt at han ikkje er aktuell.
BNN146 Å betale rekningar er ikkje det viktigaste i livet.
BNN147 Pode las sitt fjerde Donald-blad då han høyrde ein merkeleg lyd over hovudet sitt.
BNN148 Ingrid meiner at Noreg legg vekt på sjølvufalding.
BNN149 Då han løfta den gule flosshatten, såg dei at han hadde gult hår.
BNN150 Eg trudde ikkje lenger at han var nokon kontrollør.
BNN151 Far lo høgt medan han rota i fryserboksen.
BNN152 Far togg på kjøtet så lenge at han blei raud i fjeset.
BNN153 Eg trur at det er ein tornado.
BNN154 Vil du ikkje at han skal få fred i sjela?
BNN155 Han trur at det er ein meisterskap.
BNN156 Far ropa at middagen var klar.
BNN157 Avisbodet hadde ein trist rynke i ansiktet fordi kosedyret hennar hadde blitt borte.

4. BLANDA SETNINGAR

4.1. Setningsledd der ledda er enkeltord

BNN158 Thomas vaska golvet.
BNN159 Eg nekta.
BNN160 Der ligg telefonkatalogen.
BNN161 Sviktar de oss?
BNN162 Utelampa blinka.
BNN163 Odne laga gulrotkake.
BNN164 Ho hakka tenner.
BNN165 Lasta sokk.
BNN166 Nina gjekk berrføtt.
BNN167 Ingenting hastar.
BNN168 Vinden blæs sjelekaldt.
BNN169 Ballen traff dessverre tverrliggjaren.

4.2. Setningsledd der nokre av ledda har meir enn eitt ord

BNN170 Me vil toppa tabellen.
BNN171 Solrike marsdagar er tida då mange legg planar for neste skuleår.
BNN172 Seks raude kort på elleve kampar er nesten imponerande.
BNN173 Oppover fjellsida ser du dei mektige brearmane.
BNN174 Fire hundre billettar er selde på førehand.
BNN175 Eg tek meg heller eit kveldsbad på paradisstranda.
BNN176 Han er truleg ein djevel med motorsag.
BNN177 Madagaskar er eit av verdas fattigaste land.
BNN178 Smørdal var under to tidelar frå gullmedaljen.
BNN179 Ei veke var sett av til sumarleir.
BNN180 Ho vart slegen i svime av ein bjørn.
BNN181 Landslaget står no i ein svært usikker stilling.
BNN182 Rettssaka har blitt utsett fleire gonger.
BNN183 Han er også i gang med eit nytt bokprosjekt.
BNN184 Ham-Kam leier framleis 1. divisjon.
BNN185 Han klaska ei glasmanet i ansiktet på Bøttefanten.
BNN186 Dei lyseblå skorne til Bidger hadde krympa.
BNN187 Dei har Manchester United-drakter på seg.
BNN188 Brått såg eg framfor meg vegen som svinga opp til huset.
BNN189 Sogndal har produsert fleire landslagsspelarar opp gjennom åra.
BNN190 Dei set i gong eit kronerullingsprosjekt.
BNN191 Eg trudde knapt mine eigne øyre.
BNN192 Bjørn Disel sov uroleg i senga si.
BNN193 Midtbanespelaren Ousman Nyan er klar for Sogndal.
BNN194 Ho fortel han at han må velje.
BNN195 Dei fine snøklokkene har visna.
BNN196 Ei forvirra mus kom sjanglande ut av huset til Bidger og Esmiluni.
BNN197 Andreplassen kjennest som ein siger.
BNN198 "Berlevågfisken" ser ut som ein flekkete sei.
BNN199 Begge måla kom i første omgang.
BNN200 Heime i Jølster fann Nikolai Astrup inspirasjon til bileta sine.
BNN201 Utruleg mange friidrettsutøvarar frå mange ulike land var på stadion.
BNN202 I første omgang treng ein pengar til eit forprosjekt.
BNN203 Natt til laurdag var det tjuvar inne på turistkontoret på Gol.

4.3. Komplekse setningsledd

BNN204 Ho tenkte så det knaka.
BNN205 Sauer og lam er ikkje dumme.
BNN206 Fiskarane har byrja å kome tilbake med dagens fangst.
BNN207 Han hadde hatt foten i dørsprekken då tante Elida slo døra att.
BNN208 Dei dansa så silkesjala flagra.
BNN209 Høvdingen hadde raude stasklede og eit sverd av gull.
BNN210 Lukta av innestengde sokkar sneik seg inn under dyna til Pode.
BNN211 Pyton kunne ete sniglar og meitemark når dei berre blei servert på tallerk.
BNN212 Mannen fortalde oss at vi måtte ete opp maten vår for å få fint ver.
BNN213 Dei fann det hemmelege treet der dei hadde hengekøyene og Donald-blada.
BNN214 Far skjøna visst at det var best å lage mat som alle likte.
BNN215 Turistane sprang som forvirra maurar for å kome seg i ly for regnet.
BNN216 Likevel syntest eg at eg måtte.
BNN217 Eg veit ikkje om søner har plikt til å høyre på fedrane sine når dei snakkar.
BNN218 Bussjåføren i Bløygen sa at Bjørn Disel eigentleg var komen ut av eit egg.
BNN219 Ei gammal kone spådde at ein framandkar ville kome med bussen ein dag.
BNN220 Årdølen treng mange månader før han er klar for spel att.
BNN221 Du kan stenge kafeen viss du synest at det blir for mykje arbeid.
BNN222 Når eg kjem heim, spanderer eg ei gratis pølse på bøttefanten.
BNN223 Det var ikkje lett å sova på ein moped.
BNN224 Pode og dei andre såg på fjernsynet då vermeldinga kom.
BNN225 Filmen er ein av dei beste norske grøssarane som er laga.
BNN226 Det ville vore fint for oss i Bløygen å ha nokre verdsmeistrar.
BNN227 Mange kommunar slit med at ungdomen reiser bort for å få seg utdanning og jobb.
BNN228 Det svingar i medieverda for tida.
BNN229 Kultursjefen trur at Sander Smørdal sin innsats vil bety mykje.
BNN230 I motsetning til mange andre musikarar valde han å bli buande i heimlandet sitt.
BNN231 Augo hans følgjer skuggane av aurar som skvett att og fram nedi kulpane.
BNN232 Reporteren greier ikkje å spørje ministeren om den eigentlege årsaka til prisgaloppen.
BNN233 Det spirar og gror i nær sagt alle krikar og krokar av rockebyen.
 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version