GrammarSoft ApS

Swedish -> Non-automatic parse  Visual Interactive Syntax Learning  
 
Swedish VISLSentence AnalysisEdutainment

Printer-friendly version

 

Pre-analyzed Swedish sentences

Browse the sentences by clicking on the icon below:
S1-S107

Enter search string:

Search-typeMatch-type
Text search Find single sentence
Pattern search Find all matching sentences
Visualization: Notational convention: GYM-settings

In the box above, you can type in either a whole sentence from the pre-analyzed set, or a unique string from the sentence, or the relevant identifying code found at the left of each sentence. Alternatively, you can click on the icon to the left of each sentence, if there is one.

SWEDISH SENTENCES

Authored by: Carl Erik Lindberg and John Dienhart
S1) Din flicka är liten.
S2) Kaffet kokar.
S3) Kommer du?
S4) Snart kommer han med bilen.
S5) Katten fångade musen.
S6) Kari tyckte om den nya filmen.
S7) Ola köpte en stor glass.
S8) Familjen åt middag på den stora terassen.
S9) Boken tyckte hon om med det samma.
S10) Nu startar den gamla chauffören bilen.
S11) Kari gav Ola ett spännande paket.
S12) I dag gav han henne en kram.
S13) Morellerna är mogna.
S14) Är läxorna svåra?
S15) Barnet heter Kari.
S16) USA har inte gett oss resurser att bekämpa smugglarna, säger statsministern i Antigua-Barbuda.
S17) Nu har flera av de karibiska östaterna undertecknat avtal med USA som ger amerikanerna myndighet att operera i deras territorialvatten och luftrum i jakten på smugglarna.
S18) Fysikerna arbetar på sina sista kommentarer till Einstein och Newton.
S19) Man har aldrig kunnat bevisa att jorden har haft besök av varelser från den yttre rymden.
S20) I Storbritannien har man ökat produktionen med 120%.
S21) Resultatet är dramatiskt.
S22) Vi förlorar marknadsandelar i rasande fart.
S23) Som en följd av åtgärderna i 1995 och 1996 väntas marknadsandelarna
S24) Vår relativa konkurrensförmåga blir försvagad.
S25) Vi uppnår förstås en tillfällig priseffekt.
S26) Vad håller de på med?
S27) Att man söker efter andra intelligenta varelser beror på nyfikenhet och vetgirighet.
S28) I en bok som kom ut tidigare i höst hävdar han att grundforskningen har nått sin slutfas.
S29) Under stenåldern omfattade den enskilda människans värld kanske bara några kvadratkilometer.
S30) Vi förväntar att vi får en motsvarande rapport om svenska erfarenheter i slutet av januari.
S31) En strategiplan kommer att läggas fram för kännedom på årsmötet.
S32) Den stora tillströmmningen av studenter har gjort utbildningsmiljöerna stora.
S33) Tillsatserna har gett dem problem som kväljningar, utslag, huvudvärk, ömhet i ögonen och svindel.
S34) Dessutom reduceras resurserna till undervisning.
S35) Det är intressant att ledningen vid universitetet i Lund menar att sådana åtgärder har lett till att studiekvaliteten där är bättre än någonsin förr.
S36) Det är tydligt att Gro trivs med sin nya frihet.
S37) Nu har hon äntligen kunnat tillåta sig att låta tankarna och pennan flyta fritt.
S38) Den här veckan har jag inte varit utsatt för pression eller förväntningar säger hon.
S39) Därför avgick hon som statsminister just nu.
S40) Den första kursdagen avgick regeringen Syse.
S41) Nu måste jag lära mig använda dator.
S42) Jag har börjat öva lite säger Kari.
S43) Varför blev Hauge infångad av lagens långa arm?
S44) Vardagslivet tråkade ut honom.
S45) Den andliga upplevelsen blir den förlösande händelsen i ett personligt drama.
S46) Vi påminner om att varuhuset stänger om tio minuter!
S47) Det skulle inte vara riktigt att avslöja dramats intrig här och nu.
S48) De vill tillbaka även om freden är bräcklig och hemmet ligger i ruiner.
S49) Det är under de sista minuterna av slutspurten som skillnaden mellan amatörer och proffs kommer till synes.
S50) Det var hälsa i varje krona!
S51) När han var 30 år gammal klarade han intagningsprovet vid Statens Kunstakademi i Oslo.
S52) Senare blev det studieresor till Sverige.
S53) Under det mesta av sitt konstnärsliv har han bott och arbetat i Bergen.
S54) I många år var han lärare i teckning vid stadens handarbetsskola.
S55) Han har deltagit i Statens Höstutställning i Oslo.
S56) Hon teg genast och kände att hon blev röd i ansiktet.
S57) Hans röst var djup och allvarlig.
S58) I sin hemstad har han haft flera separatutställningar.
S59) På 1600-talet var Korsnes en viktig handelsplats.
S60) Kari var nu säker på sin sak.
S61) Hon hade haft en misstanke om det en tid, men nu hade hon fått bevis.
S62) Det var kanske inte lämpligt att kalla rykten för bevis.
S63) Lena var förstås inte den väninna som Kari tyckte bäst om.
S64) Så var det att ha livliga och företagsamma barn.
S65) Tankarna började mala igen.
S66) Detta är semesterresan för dig som ännu inte har bekantat dig med London.
S67) Vi bodde i närheten av den här stora fina parken.
S68) En historisk del av slottet är öppen för allmänheten.
S69) Där kan man se eleganta klänningar och andra kungliga kläder.
S70) Marknaderna har olika öppningstider.
S71) Efter lite mat här är det på tiden att ta fram kartan.
S72) Det verkade vara särskilt populärt bland de äldre.
S73) En del av den här parken kallas drottningens rosenträdgård.
S74) Sedan jag var liten flicka hade jag drömt om att få se vaxkabinettet, och det var faktiskt lika roligt som jag hade trott.
S75) Det var inte något liv i överflöd för torparna.
S76) Utöver sina egna små jordlappar hade de arbetsplikt på storjordbruket hela sommaren.
S77) Skulle de kunna livnära sig själva och de sina var de hänvisade till havet.
S79) Nu kände han på allvar att drömmarna från ungdomstiden började förverkligas.
S80) Personerna i romanen har hämtat drag från det verkliga livet.
S81) Hansen hade nämligen själv under många år lekt med tanken om att skriva en roman om de norska nybyggarna.
S82) Tiden läkte såren på många olika sätt.
S83) Om jag skulle säga upp min tjänst för att vara hemma med Henrik så skulle vi ha råd till det.
S84) Vi sökte dagisplats redan när jag bara hade varit på väg i tre månader.
S85) Herman var ett år då han började på dagis.
S86) Han blir glad när han ser mig.
S87) Här i Väst lär vi oss aldrig hur vi ska bearbeta ångest eller vrede.
S88) Han var i Norge för att tala om sin organisation, The Art of Living.
S89) Efter kursen anmälde jag mig till audition.
S90) Varje dag använder hon en halvtimme på andningsövningar och meditation och menar att det hjälper henne att fasthålla livsglädjen och ron.
S91) Efteråt kommer det ofta en egendomlig frid över mig.
S92) Det är en medfödd egenskap som kan vidareutvecklas och stärkas.
S93) Faktum är att en del av oss fick skriva uttalanden till våra egna politiker.
S94) I dag har läkarna det juridiska ansvaret för sjukhusens patienter.
S95) När psykiatrin ska spara pengar skär man ned på de anställdas kursbudget.
S96) Skulle allmänheten ha accepterat att hjärtkliniken stod utan apparatur till att avläsa hjärtaktiviteten?
S97) Detta kräver att sjukhuspersonalen själv är med om att bestämma organisationsform inom de avstuckna ramarna.
S98) Om måndagen öppnade de en fredsskola för studenter från hela världen.
S99) Studenterna tar hellre initiativ till ett gräsrotsengagement.
S100) Tanken är att de ska förmedla kunskapen vidare till medstudenter, professorer och lokalsamfund när de kommer hem, förklarar Kosic.
S101) Jurastudenten vet vad han talar om.
S102) Det kom en liten Luciafröken på besök.
S103) Den italienske boxaren dödförklarades natten till måndag efter att han hade kollapsat och fallit i koma under en match i lördags.
S104) Bergs problem upptäcktes av hans landslagskamrater.
S105) Den multinationella styrkan ska enligt planen ledas av kanadensiska officerare.
S106) Man konstaterade en kraftig hjärnskakning.
S107) När det regnar i centrum snöar det hos oss.
 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version