GrammarSoft ApS

Latvian -> Non-automatic parse  Visual Interactive Syntax Learning  
 
Latvian VISLSentence AnalysisEdutainment

Printer-friendly version

 

Pre-analyzed Latvian sentences

Browse the sentences by clicking on the icon below:
LV0-LV100

Enter search string:

Search-typeMatch-type
Text search Find single sentence
Pattern search Find all matching sentences
Visualization: Notational convention: GYM-settings

In the box above, you can type in either a whole sentence from the pre-analyzed set, or a unique string from the sentence, or the relevant identifying code found at the left of each sentence. Alternatively, you can click on the icon to the left of each sentence, if there is one.

LATVIAN SENTENCES

Authored by: Gatis Dilāns

Note: You may have to switch to UNICODE symbols.
PC: Menu/View/Encoding/More/Unicode (UTF-8).

A greeting

LV0. Sveiks, mani sauc Gatis. (Hi, I am called Gatis.)

Simple intransitive constructions (S + P)

LV1. Es protu rakstīt. (I can write.)
LV2. Saule riet. (The sun sets.)
LV3. Es salstu. (I am freezing.)

Simple sentences with Subject Complements (S + P + Cs)

LV4. Mēs esam studenti. (We are students.)
LV5. Tavs brālis ir čakls. (Your brother is diligent.)
LV6. Viņš ir ļoti nopietns. (He is very serious.)

Simple constructions with one Object (S + P + Od or Oi)

LV7. Viņiem ir bērni. (They have children.)
LV8. Tu neproti spēlēt tenisu. (You cannot play tennis.)
LV9. Man ir auksti. (I am cold.)
LV10. Viņi nopirka jaunu mašīnu. (They bought a new car.)

Simple constructions with two objects (S + P + Oi + Od)

LV11. Viņa iedeva viņam zīmuli. (She gave him a pencil.)
LV12. Uldim ir labs rokraksts. (Uldis has a good handwriting.)

Sentence pairs showing statements vs. yes-no questions

LV13. Žurkas ir grauzēji. (Rats are rodents.)
LV14. Vai žurkas ir grauzēji? (Are rats rodents?)
LV15. Glāzē ir ūdens. (There is water in the glass.)
LV16. Vai glāzē ir ūdens? (Is there water in the glass?)
LV17. Uz galda ir grāmata. (There is a book on the table.)
LV18. Vai uz galda ir grāmatas? (Are there books on the table?)

Simple sentences with compound units (paratagms)

LV19. Ieva un Ilze ir draudzenes. (Ieva and Ilze are (girl) friends.)
LV20. Mēs lasām avīzes un interesantus žurnālus. (We read newspapers and interesting magazines.)
LV21. Brālis raksta, bet māsa lasa. (Brother is writing but sister is reading.)
LV22. Mans tēvs ir muitnieks, bet tava māte ir skolotāja. (My father is a costumer, but your mother is a teacher.)

Miscellaneous sentences

LV23. Tas bija jauki! (That was nice!)
LV24. Viņam ļoti sāp kāja. (His foot hurts very much.)
LV25. Brauc lēnām! (Drive slowly!)
LV26. Vai tu apmeklēji ārstu? (Did you see the doctor?)
LV27. Māte cep maizi. (Mother is baking a bread.)
LV28. Meitene raksta ar pildspalvu. (A girl is writing with a pen.)
LV29. Man ir draugi. (I have friends.)
LV30. Man ir daudz draugu. (I have a lot of friends.)
LV31. Man ir daudz jālasa. (I have to read a lot.)
LV32. Viņai ir daudz jāstrādā. (She has to work a lot.)
LV33. Vai tu proti runāt dāniski? (Can you speak Danish?)
LV34. Es neprotu runāt zviedriski. (I cannot speak Swedish.)
LV35. Vai viņam ir daudz jāstrādā? (Does he have to work a lot?)
LV36. Māte ir skolotāja. (Mother is a teacher.)
LV37. Tēvs ir muitnieks. (Father is a customer.)
LV38. Brālis ir vecāks nekā māsa. (Brother is older than sister.)
LV39. Māsa nav jaunāka nekā brālis. (Sister is not younger than brother.)
LV40. Zēns ir attapīgs. (The boy is smart.)
LV41. Meitene nav pieklājīga. (The girl is not polite.)
LV42. Andris teica, ka viņam klājas labi. (Andris said that he is doing fine.)
LV43. Pilsetā ir daudz mašīnu. (There are many cars in town.)
LV44. Es daru to tāpēc, ka tas ir interesants darbs. (I do it because it is an interesting job.)
LV45. Viņi ceļ māju. (They are building a house.)
LV46. Viņas ir priecīgas. (They are glad.)
LV47. Es iešu staigāt vai palikšu mājās. (I will go out walking or stay home.)
LV48. Viņš nekad nav priecīgs. (He is never happy.)
LV49. Mēs ēdīsim un iesim staigāt. (We will eat and go walking.)
LV50. Viņai patīk lasīt. (She likes to read.)
LV51. Šodien ir skaista diena. (Today is a beautiful day.)
LV52. Vakar nelija lietus. (Yesterday it didn't rain.)
LV53. Rīt mēs dosimies uz pludmali. (Tomorrow we are going to the beach.)
LV54. Kāds ir tavs mīļākais mācību priekšmets? (Which is your favorite subject?)
LV55. Roberts vienmēr kavē. (Roberts is always late.)
LV56. Ieva palīdz mammai. (Ieva helps mom.)
LV57. Vai tu domā, ka rīt līs lietus? (Do you think it is going to rain tomorrow?)
LV58. Tev ir jāpilda mājasdarbi. (You must do your homework.)
LV59. Daudziem patīk mācīties valodas. (Many like to study languages.)
LV60. Nora prot braukt ar riteni. (Nora can ride a bicycle.)
LV61. Dzintra mīl zirgus. (Dzintra loves horses.)
LV62. Meitenes ir ļoti uzcītīgas. (The girls are very dilligent.)
LV63. Rudenī Latvija ir skaista. (Latvia is beautiful in the fall.)
LV64. Latvijas ziemas ir aukstas. (Latvian winters are cold.)
LV65. Rīga ir Latvijas galvaspilsēta. (Riga is Latvia's capital.)
LV66. Latvija ir maza valsts. (Latvia is a small country.)
LV67. Latvijā dzīvo vairāk nekā divi miljoni cilvēku. (There are more than two million people in Latvia.)
LV68. Latvija un Dānija ir mazas valstis. (Latvia and Denmark are small countries.)
LV69. Dānijas galvaspilsēta ir Kopenhāgena. (Copenhagen is Denmark's capital.)
LV70. Dānijā dzīvo vairāk nekā pieci miljoni cilvēku. (There are more than five million people in Denmark.)
LV71. Vai koncerts bija labs? (Was the concert good?)
LV72. Mēs aizmigām pirms deviņiem. (We fell asleep before nine.)
LV73. Jaunā mašīna bija labāka par veco. (The new car was better than the old one.)
LV74. Brālis ir kļuvis nopietnāks. (Brother has become more serious.)
LV75. Šī soma ir mana. (This bag is mine.)
LV76. Ābele ir ziedos. (The apple tree is in blosom.)
LV77. Šī skulptūra ir no ğipša. (The sculpture is from gipsum.)
LV78. Viņš piekrita piedāvājumam. (He accepted the offer.)
LV79. Durvis ir vaļā. (The door is open.)
LV80. Logs ir aizvērts. (The window is closed.)
LV81. Tu esi ļoti laipns. (You are very kind.)
LV82. Viņi ir diezgan neiecietīgi. (They are rather intolerant.)
LV83. Tēvs atnesa jaunās avīzes. (Father brought the latest newspapers.)
LV84. Paldies par palīdzību! (Thanks for help!)
LV85. Es biju priecīgs par jauno riteni. (I was happy about the new bike.)
LV86. Mēs nopirkām dārzeņus un augļus. (We bought vegetables and fruit.)
LV87. Bērniem ir bail no suņiem. (Children are afraid of dogs.)
LV88. Stundā ir sešdesmit minūtes. (There are sixty minutes in an hour.)
LV89. Darbu pabeigsim drīz. (We will finish the job soon.)
LV90. Viss būs kārtībā! (Everything is going to be all right!)
LV91. Šogad viņi apceļoja daudzas zemes. (This year they have travelled to many countries.)
LV92. Mēs paspējām apskatīt pilsētu un aiziet uz izstādi. (We managed to see the town and attend an exhibition.)
LV93. Tramvajs ilgi nenāca, tāpēc es nokavēju. (The tram didn't come for long, that's why I was late.)
LV94. Man nepatīk ilgu laiku sēdēt pie televizora. (I don't like to sit by the TV for a long time.)
LV95. Viņa ir sadrūmusi, jo izkrita eksāmenā. (She is depressed because she failed an exam.)
LV96. Uzdevums bija grūts. (The task was difficult.)
LV97. Vai ceļojums bija jauks? (Was the trip nice?)
LV98. Sāka iet grūti, tomēr mēs turpinājām iesākto. (It began to go hard, still we continued what was started.)
LV99. Mēs lasām, lai uzzinātu ko jaunu. (We read to know what's new.)
LV100. Ja laiks būs labs, mēs brauksim uz jūru. (If the weather is fine, we'll go to the sea.)
 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2023 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version