GrammarSoft ApS

About VISL -> VISL Project Member  Visual Interactive Syntax Learning  
 
About VISL
About VISL
Contact Information

Printer-friendly version

 

Bjarne le Fevre Jakobsen (Danish)


Email: bjarne@language.sdu.dk

 

homepage: http://www.lefevre.sdu.dk

 

Work Phone: (+ 45) 65 50 34 18

 

Biografi:
Cand. mag i nordisk og germansk, Odense Universitet.
Ph.d., Odense Universitet
Underviser ved Handelshøjskolen i København, Odense Universitet og Roskilde Universitets Center. Kandidatstipendiat ved Odense Universitet 1992-95 og amanuensis samme sted 1995-96. Lektor ved Odense Universitet (nu SDU - Odense) siden 1. august 1996.
Medlem af Det Humanistiske Fakultetsråd og af Initiativ- og Strategiudvalget. Formand for Undervisnings- og Udannelsesvalget.

Publikationer:
1996: Ph.d.-afhandling: En Studie i en Adverbial Rangorden - Nogle udtrykssyntaktiske, prosodiske, inholdssyntaktiske og diskurspragmatiske træk, Odense Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.
1995: Semantisk Aktionalitet i Dansk, in: Nydanske Studier og Almen Kommunikationsteori, r. 20, pp. 61-76, København: Dansklærerforeningen.
1993: Storbyliv og Storbysprog - En intertemporal og pragmatisk læsning af nogle danske storbytekster, Odense Universitetsforlag.

Publikationer:
Forsker især i teoretiske og funktionelle lingvistiske modeller til analyse af moderne dansk sprog med afsæt i Theory of Functional Grammar (TFG) (Amsterdam-skolen) og Systemic Functional Linguistic (SFL) (Sydney-skolen). Desuden applikationer heraf i form af undervisningsprogrammer under VISL-projektet.
Største igangværende projekt:
Udarbejdelse af en funktionel grammatik (FG) for moderne dansk sprog ved hjælp af det Danske National Corpus (DNC), som er under opbygning i et samarbejde mellem VISL-projektet og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab http://www.dsl.dk/hovedside.html. Målet er 100.000.000 ord.


 


Back to Directory
 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version