GrammarSoft ApS

World of VISL -> Engelsk på HTX i faglig samspil med kommunikation/IT og teknologihistorie  Visual Interactive Syntax Learning  
 
 

Engelsk på HTX i faglig samspil med kommunikation/IT og teknologihistorie

Den industrielle revolution
- et tværfagligt inspirationskursus for lærere på HTX

Formål

Kurset har som formål at ruste deltagerne til at fungere som igangsættere og inspiratorer i forbindelse med tværfaglige projektforløb på HTX mellem fagene engelsk, it/kommunikation og teknologihistorie.

Målgruppe

Undervisere på HTX i fagene engelsk, it/kommunikation og teknologihistorie. Forløbet er særligt velegnet til lærere, der skal i gang med - eller har lyst til at gå i gang med - et tværfagligt projektforløb, fx som optakt til en studietur til London eller Nordengland. Det anbefales, at man tilmelder flere fra samme skole, helst repræsentanter fra alle tre fag.

Kursusform

Workshops kombineret med korte oplæg. På kurset og mellem kursusgangene udarbejder deltagerne selv undervisningsmateriale og skitser til projektforløb, som gøres tilgængelige for deltagerne på VISL's hjemmeside.

Indhold

Hovedemnet for kurset vil være "Den industrielle revolution". Med udgangspunkt i udvalgte, autentiske websites fra britiske museer arbejder deltagerne med ideer og skitser til undervisningsforløb, der integrerer de tre fag i et projektforløb.

Kursisterne vil selv formulere sætninger på engelsk med relevante, faglige vendinger, som efterfølgende vil blive analyseret på ISK' IT-Center, så disse sætninger kan anvendes til forskellige former for analyse ved hjælp af VISL systemet. Desuden vil sætningerne blive indtalt af "native speakers", også som en hjælp til underviserne i teknologihistorie og kommunikation/IT. Desuden gives der eksempler på relevant litteratur, der kan indgå i det tværfaglige forløb.

Teknologihistoriedelen tager udgangspunkt i websites fra britiske museer, og der udarbejdes øvelser og spørgsmål til informationen på udvalgte sites. Disse lægger op til både problembaseret refleksion hos eleverne og til træning af faktuel viden.

I it og kommunikation arbejder deltagerne med kommunikationsplanlægningen af et website med titlen "det virtuelle museum". Hovedfokus vil være på faglige og didaktiske overvejelser i forbindelse med planlægningen, og kun i mindre grad på det konkrete kommunikationsprodukt. Fokusområder er: - vurdering af udvalgte, britiske museers websites (forundersøgelse) - faglig formidling: skriv til nettet, inklusive den engelske dimension - usability (brugervenlighed, funktionalitet) - kildevurdering

Yderligere oplysninger: Anette Wulff (tlf. 65 50 33 62) <wulff@language.sdu.dk>

Course Materials
 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version