GrammarSoft ApS

World of VISL  Visual Interactive Syntax Learning  
 
 

SE!

Endelig et kursus, der henvender sig udelukkende til engelsklærere på HHX og HTX

Kursus

i Skriftlig Engelsk på HHX og HTX

Nye skriftlige eksamensopgaver for HHX og HTX!

Hvordan griber vi undervisningen an, så eleverne bliver godt rustede til at klare disse opgaver?

Som noget nyt fokuserer den ene af delopgaverne til eksamen i skriftlig engelsk på grammatik og sproglig bevidsthed. Her prøves eleverne i viden om sprogets opbygning og om grammatisk terminologi. Kurset vil tage udgangspunkt i de nye opgavetyper og vil især give ideer til, hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så eleverne får et grundlæggende kendskab til det engelske sprogs opbygning.

Deltagerne vil blive guidet gennem et integreret grammatikforløb baseret på VISL-metoden (www.edu.visl.dk) med udgangspunkt i eksempler fra tekniske og handelsfaglige tekster. Der vil også blive givet forslag til konkrete internetbaserede undervisningsforløb og henvist til idémateriale med henblik på integration af IT i undervisningen.

Et yderligere element i det konkrete undervisningsforløb vil være inddragelse af dansk grammatik som basis for undervisningen i engelsk grammatik ud fra den betragtning, at der bygges på kendt stof, der på visse områder kan overføres til et for eleverne ukendt stofområde.

Yderligere oplysninger: Anette Wulff (tlf. 65 50 33 62) mail: wulff@language.sdu.dk

Course materials
 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version