GrammarSoft ApS

World of VISL -> VISL Folkeskole  Visual Interactive Syntax Learning  
 
 

Folkeskole

VISL-Folke er et VISL-initiativ, der retter sig mod folkeskolerne. Grundliggende grammatiske begreber formidles igennem interaktive spil og internet-baseret undervisning, og abstrakte læringsindhold søges gjort konkret og håndgribeligt for hele tiden at trække på flere sanser og flere intelligenser. Således bruges fx. et farvekodningssystem for ordklasserne, med blålig-grønne farver for stabile, tingslige ord (navneord/substantiver og tillægsord/adjektiver), mens udsagnsordene/verberne får tildelt den aktiv-dynamiske røde farve. En væsentlig styrke ved VISL-systemet er at der bruges eet universelt grammatisk system for alle sprog og alle niveauer - eleven har altså, så at sige, aldrig "spildt" et stykke læring, idet de samme kategorier og betegnelser bruges i tilsvarende VISL-moduler for gymnasier og universitetet. Niveauforskellen ligger udelukkende i den systematiske forenkling hhv. underspecificering af begreberne, og i kompleksiteten i det sproglige materiale, der arbejdes med i en given pædagogisk-didaktisk kontekst.

Sentence Lab


Edutainment / Games


Quizzes

Grammy

 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version