GrammarSoft ApS

-> Grammy exercise solutions  Visual Interactive Syntax Learning  
 
 
Grammy Home Start Grammy

Løsningsnøgle til øvelserne

 • 2a. Nemme objekter og ét-ords-verbaler (oversigt, objektpronominer)
 • 2b. Vanskelige objekter (oversigt, middelbart objekt)
 • 3. Adverbialer (oversigt, verbalpartikler, bundne adverbialer)
 • 4. Prædikativer (oversigt, være/blive, for/til)
 • 5. Gruppestruktur (typer, kerne vs. adled, navne, sammenligninger, apposition)
 • 6. Paratagmer (oversigt, hverken/både, ellipse, flertydighed)
 • 7. Verbalgruppen (oversigt, verbalpartikler, hjælpeverber, infinitivmærke i forskellige sprog)
 • 8. Ledsætninger (typer, infinitte sætninger, sætninger uden verbum, sammenligning)
 • 9. Infinitiver og formelt subjekt (oversigt, infinitivsætninger, situativt/foreløbigt subjekt)
 •  


  In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
  On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
  The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


  Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version