GrammarSoft ApS

VISL-light -> Pre-analyzed sentences  Visual Interactive Syntax Learning  
 

VISL-light
Menu choices

Non-automatic Parse
Pre-analyzed sentences

Games & Quizzes

 Paintbox
 PostOffice
 Shooting Gallery
 WordFall
 SpaceRescue
 Syntris
 Labyrinth

Info
Symbol set

Printer-friendly version

 

Pre-analyzed sentences, international VISL-light

Browse the corpus (Danish, English, German, French and Spanish)
Enter search string (to get a random sentence, use DA, EN, DE, FR, ES or ALL):

Visualization: Notational convention:

For at vælge en bestemt sætning på et givent sprog, kan du nøjes med at skrive en kode der består af tre dele, for hhv. sprog, øvelse og løbenummer - fx vælger koden EN3c den tredje (c) engelske sætning (EN) fra øvelse 3, og FR4g vælger sætning g) fra den franske del af øvelse 4.

Du kan også læse sætningerne først, og så vælge dem individuelt, i sætningsoversigten.

Sprogkoderne er: DA - dansk, EN - engelsk, DE - tysk, FR - fransk, ES - spansk
Øvelserne er: 1 - nemme objekter, 2 - vanskelige objekter, 3 - adverbialer, 4 - prædikativer, 5 - gruppestruktur, 6 - paratagmer, 7 - verbalgrupper, 8 - ledsætninger, 9 - infinitiver og formelt subjekt, X - hårde nøder (ikke fransk)
Løbenumrene er fra a) til h), for hver øvelse.

En illustreret introduktionsfortælling (til førstegangsbrugere), nærmere forklaringer og eksempler til øvelserne (til almindelige brugere), samt kommentarer (til lærerne) findes i web-versionen af introduktionsbogen "Grammy i Klostermølleskoven".

 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version