GrammarSoft ApS

World of VISL -> World of VISL  Visual Interactive Syntax Learning  
 
 


Sentence Lab

 • symboloversigt (ordklasser, sætningsled)
 • Cafeteria (VISL Category labelling principles)
 • How-to (guided tour)
 • VISLGYM kursusmateriale (med hands-on)
 • VISL-artikel (GYMSPROG-konference)


 • Grammy (Tværsprogligt introduktionskursus)

  Sentence Lab, sætningslaboratoriet, er den centrale og teknisk-pædagogisk mest righoldige del af VISL-systemet. Brugeren kan vælge mellem et stort tal pædagogisk tilrettelagte sætningssamlinger (såkaldte korpora), og interaktivt arbejde med grafiske sætningstræer på flere niveauer og med en terminologi der er eens og gennemsigtig på tværs af undervisningssprogene. Til skolebrug anbefales lite-niveauet, evt. default for viderekomne. En anden pædagogisk forenkling er den såkaldte minor-indstilling, der løbende tilpasser kategoriinventaret til kompleksiteten af den konkrete sætning.

  Sætningsanalysen vises som såkaldte java-træer, hvor hvert sætningsled repræsenteres som en såkaldt knude med form- og funktionsangivelse (fx. Od:pron for et direkte objekt, der er et pronomen). Træerne kan manipuleres på 3 måder:

 • inspektion: Det analyserede træ vises i sin helhed, eller lagvis top-down ved at klikke på knudesymbolet for et givent sætningsled.
 • træbygning: Ordene samles med musen (drag-&-drop), ved at trække afhængige led på hovedledet (fx. 'den' og 'lille' på kernen 'pige', i den lille pige). Alternativ kan man samle et moderled ved at klikke på alle dets datterled og benytte combine node-kommandoen.
 • opmærkning (labels): Ord og led i den færdigbyggede sætning markeres for ordklasse, ledfunktion (kryds-og-bolle) m.m., ved at hente forkortelser eller symboler fra kategoribjælken øverst i vinduet.

  I evaluerings-modus holder programmet regnskab med brugerens fejlprocent, samt prøver at give hjælpekommentarer forklaringer, når brugeren laver fejl ved træbygning eller -opmærkning.

 •  


  In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
  On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
  The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


  Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version