GrammarSoft ApS

Danish -> Info -> Symbol set 1  Visual Interactive Syntax Learning  
 
Danish VISLSentence AnalysisEdutainmentCorporaDictionaries

Printer-friendly version

 

Dansk symbolsæt

Anvendte symboler i det danske analysekoncept

1. Funktioner (forkortes med STORE bogstaver)
2. Former (forkortet med små bogstaver)
3. Fleksionskategorier (morfologi)


1. Funktioner (forkortet med STORE bogstaver)

1.1. Tekstuelle funktioner

Som generel, underspecificeret tekstuel funktion bruger vi:

UTT 

Ytringsfunktion ("Utterance")

men dette kan opdeles i 5 mere specifikke funktioner:

Forkortelse

Funktion

Eksempler

STA

Fremsættende ytring ("Statement")

Lars har aldrig spist laks.

QUE

Spørende ytring ("Question")

Har Lars aldrig spist laks?

COM

Bydende ytring ("Command")

Spis nu!

EXC

Udråb ("Exclamation")

Uha da da!

PER

Udførende ytring ("Performative")

Hermed erklærer jeg Jer for rette ægtefolk at være.

top


1.2. Sætningsled

Vi opererer med 5 grundfunktioner: Subjekt, Prædikator, Objekt, Adverbial, Complement samt en Subordinator (som kun forekommer i bisætninger).

Tre af disse grundfunktioner kan underspecificeres:

 • Subjekt: Subjekt, Formelt Subjekt, Situativt Subjekt
 • Objekt: Direkte Objekt, Formelt Direkte Objekt, Indirekte Objekt
 • Complement: Subjektskomplement, Objektskomplement

 

Forkortelse 

Funktion 

Eksempler 

Subjekt / grundled

S uden andre subjekter

 • Peter sover.
 • Den gamle mand har købt en kasse øl.
 • At være fremmed i Danmark er ikke altid lige skægt.
 • At loven blev vedtaget forargede mig meget.

S i forbindelse med Sf

 • Det er sundt at cykle.
 • Det er ikke altid lige skægt at være fremmed i Danmark.
 • Det forargede mig meget, at loven blev vedtaget.

Sf 

Subjekt, formelt

 • Det er sundt at cykle.
 • Det er ikke altid lige skægt at være fremmed i Danmark.
 • Det forargede mig meget, at loven blev vedtaget.

Ss 

Subjekt, situativt 

 • Der lugter af røg overalt.
 • På Bornholm sner det stadig kraftigt.
 • Det gør ondt i ryggen.
 • her ryges?

P

Prædikator / Verbal / udsagnsled

 • Peter sover.
 • Svend har købt en kasse øl.
 • Hun skulle have villet skrive et brev.

Od 

Objekt, direkte / genstandsled

Od uden andre objekter

 • Jensen hader direktøren.
 • Den gamle mand har købt en kasse øl. 
 • Regeringen forsøgte at standse inflationen.
 • Jeg håber da ikke, at du stadig er sur på mig.

Od i forbindelse med Oi

 • Konen giver manden en ny bil.
 • Kollegerne sendte den unge brudgom et telegram.
 • Tyven frarøvede de gamle mennesker deres penge.

Od i forbindelse med Of

 • Jeg overlader det til dig at købe øllerne.

Of 

Objekt, direkte, formelt

 • Jeg overlader det til dig at købe øllerne.

Oi 

Objekt, indirekte / hensynsled

 • Konen giver manden en ny bil.
 • Kollegerne sendte den unge brudgom et telegram.
 • Tyven frarøvede de gamle mennesker deres penge.

A

Adverbial / biled

 • Hanne synger godt.
 • Bogen ligger på bordet.
 • Peter sover, fordi han er træt.

Cs

Subjektskomplement / Subjektsprædikativ / omsagnsled til grundled

 • Lise bliver student til sommer.
 • Peter er slagter.
 • Jeg hedder Jørgen.
 • At rejse er at leve.
 • Hovedformålet er, at der skabes bred enighed om den førte politik.

Co

Objektskomplement / Objektsprædikativ / omsagnsled til genstandsled

 • Den gamle mand har malet sin bil blå.
 • De kalder ham den nye Laudrup.

SUB

Subordinator / underordnende konjunktional

 • Man siger, at hun er rigtig sød.
top


1.3. Paratagmeled

Vi opererer med kun 2 paratagmeled: Koordinator og Konjunkt.

Forkortelse 

Funktion 

Eksempler 

CO 

Koordinator / sideordnende konjunktional 

 • Poul, Peter og Lis
 • køn men dum

CJT 

Konjunkt / sideordningsled

 • Poul, Peter og Lis
 • køn men dum
top
 


1.4. Gruppeled

Vi opererer med kun 2 gruppeled: Kerne og Dependent.

Funktionerne knytter sig til forskellige gruppeformer:

 • substantivgrupper
 • adjektivgrupper
 • adverbialgrupper
 • verbalgrupper
 • præpositionalgrupper

 

Forkortelse 

Funktion 

Eksempler 

Kerne/hoved (led) 

I en substantivgruppe

 • den gamle mand
 • en stor hund
 • Peter, det store fjols, har igen glemt nøglerne!
 • Jensen, firmaets mangeårige direktør, døde ved et biluheld i torsdags.

I en adjektiv gruppe

 • Hun er rigtig sød.

I en adverbialgruppe

 • Det er meget stærkt.

I en pronomialgruppe

 • Jeg fjols har igen glemt bilnøglerne!

I en verbalgruppe

 • Lise har drukket en øl.
 • Hun skal have villet skrive et brev.
 • Han kan sgu ikke engang huske 9-tabellen.

I en præpositionalgruppe

 • bordet
 • i Odense
 • med en rusten plade

Dependent / adled 

I en substantivgruppe

 • den gamle mand
 • en stor hund
 • den gamle mand
 • Peter, det store fjols, har igen glemt nøglerne!
 • Jens Jensen, firmaets mangeårige direktør, døde ved et biluheld i torsdags.

I en adjektivgruppe

 • Hun er rigtig sød.

I en adverbialgruppe

 • Det er meget stærkt.

I en pronomialgruppe

 • Jeg fjols har igen glemt bilnøglerne!

I en verbalgruppe

 • Lise har drukket en øl.
 • Hun skal have villet skrive et brev.
 • Hun skal have villet skrive et brev. 
 • Hun skal have villet skrive et brev.  
 • Han kan sgu ikke engang huske 9-tabellen. 

I en præpositionalgruppe

 • bordet
 • i Odense
 • med en rusten plade

SUB 

Subjunktional 

 • Man siger, at hun er rigtig sød.
top
 


2. Former (forkortet med små bogstaver)

2.1. Ordformer (= ordklasser)

Vi opererer med 11 ordklasser: substantiv, verbum, adjektiv, adverbium, præposition, konjunktion, artikel, pronomen, numerale (talord), interjektion (udråbsord), infinitivsmærke.

Forkortelse 

Ordklasse 

Eksempler 

n

substantiv / navneord

 • Peter købte cyklen.

verbum / udsagnsord

 • Peter købte en ny cykel.
 • Peter har købt en ny cykel.

adj 

adjektiv / tillægsord

 • Cyklen har et smart styr.

adv

adverbium / biord

 • Han løber hurtigt.
 • Jeg kan ikke læse.

prp

præposition / forholdsord

 • Han bor i København.
 • Hvor kommer du fra?

conj

konjunktion / bindeord

 • Peter og Lars kommer i aften.
 • Jeg vil gerne, men jeg kan ikke.

art

artikel / kendeord

 • Han købte en stol og et bord.

pron 

pronomen / stedord

 • Peter kyssede hende.
 • Den er grøn.
 • Hun tabte sin lommetørklæde.
 • Han har tabt sig.

num

numerale / talord

 • Lars har to søskende.
 • Det er din femte kop kaffe.

intj

interjektion / udråbsord

 • Av, min arm.

infm

infinitivsmærke

 • Hun er god til at synge.
 top


2.2. Gruppeformer

Der findes forskellige slags grupper (g), alt afhængig af hvilken type kerne gruppen har. Således har vi: substantivgrupper, adjektivgrupper, adverbialgrupper, pronominalgrupper, verbalgrupper, præpositionalgruppe.

Forkortelse 

Eksempler 

substantivgruppe

 • Hun har et dejligt smil.
 • Den gamle mand er glad.
 • Jeg har endnu ikke købt den bog, som vi talte om i sidste uge.

adjektivgruppe

 • De studerende er meget dygtige.

adverbialgruppe

 • Du kører ufatteligt langsomt.

pronominalgruppe

 • Jeg fjols har igen glemt bilnøglerne!

præpositionalgruppe

 • Bogen ligger på bordet.
 • Konen slår manden med en rusten plade.
 • På foranledning af Enhedslisten er der i dag forespørgsel i Folketinget.

verbalgruppe

 • Lise har drukket en øl.
 • Hun skal have villet skrive et brev.
 • Han kan sgu ikke engang huske 9-tabellen. 
 top


2.3. Sætningsformer

Vi opererer med 1 bred sætningsform, nemlig cl, som kan subkategoriseres i 5 slags underformer: hovedsætning, bisætning, infinitivsætning, participialsætning, sætning uden prædikator

Forkortelse 

Funktion 

Eksempler 

cl-m-fin

"finite main clause" / hovedsætning (hs)

 • Peter sover.
 • De studerende læser mange bøger.
 • Læser de studerende mange bøger?
 • Peter sover, og de studerende læser.
 • Peter håber, at det bliver godt vejr til sommer. Elsker hun mig, bliver jeg lykkelig.
 • Han sagde, han havde aldrig været i Prag før.

cl-sub-fin

"finite subordinate clause" / bisætning (bs)

 • Det forargede mig, at loven alligevel blev vedtaget.
 • Hvis du ikke har lyst, kan du da bare blive hjemme.
 • Peter håber, at det bliver godt vejr til sommer. Hvis hun elsker mig, så bliver jeg lykkelig. Han sagde, at han aldrig havde været i Prag før.
 • Peter sover, fordi han er træt.

cl-sub-inf

"infinitival subordinate clause" / infinitivsætning (is)

 • Jeg har sgu ikke lyst til at blive hjemme!
 • At være fremmed i Danmark er ikke altid lige sjovt.

cl-sub-pcp

"participial subordinate clause" / participialsætning (ps)

 • Godt gået!
 • Bank frarøvet 10 mill. kroner!
 • Indtagende sit måltid fik han pludselig ondt i maven.

cl-nonv

"verbless clause" / sætning uden prædikator (sup)

 • Færre mænd i børnehaverne.
 • Søren Frederiksen på landsholdet.
 top


3. Fleksionskategorier (morfologi)

3.1. Tempus

Forkortelse 

Fleksionskategori 

Eksempler 

pres 

present / præsens 

 • svømmer / køber / får

past 

past / præteritum 

 • svømmede / købte / fik

perf 

perfektum 

 • har svømmet / har købt / har fået

plusq 

plusquamperfektum 

 • havde svømmet / havde købt / havde fået

fut I 

futurum I 

 • vil svømme / vil købe / vil

fut II 

futurum II 

 • vil have svømmet / vil have købt / vil have fået
top


3.2. Modus

Forkortelse 

Fleksionskategori 

Eksempler 

ind

indikativ 

 • svømmer / køber / får

imp 

imperativ 

 • svøm / køb / få

subjn 

subjunctive / konjunktiv

 • Kongen leve!
top


3.3. Diatese

Forkortelse 

Fleksionskategori 

Eksempler 

act 

active / aktiv 

 • køber

pas I

blive-passiv 

 • bliver købt

pas II 

s-passiv 

 • købes

pas III

være-passiv 

 • er købt
top


3.4. Infinitiv

Forkortelse

Fleksionskategori

Eksempler

inf 

infinitiv

at-infinitiv 

 • Det er nyttigt at studere sprog.

nul-infinitiv

 • Jeg vil svømme.
top


3.5. Participium

Forkortelse 

Fleksionskategori 

Eksempler 

pcp1 

participium 1

 • svømmende

pcp2 

participium 2

 • svømmet
top


3.6. Genus

Forkortelse 

Fleksionskategori 

Eksempler 

com 

communis 

 • manden

neut 

neutrum 

 • huset
top


3.7. Numerus

Forkortelse 

Fleksionskategori 

Eksempler 

sg 

singularis 

 • bord / barn / cykel

pl

pluralis 

 • borde / børn / cykler
top


3.8. Kasus

Forkortelse 

Fleksionskategori 

Eksempler 

nom 

nominativ 

 • han / hun / jeg

acc

akkusativ 

 • ham / hende / mig

gen 

genitiv 

 • hans / hendes / min / mandens / dens
top


3.9. Bekendthed

Forkortelse 

Fleksionskategori 

Eksempler 

def 

definit 

 • manden / bordet

indef 

indefinit 

 • mand / bord
top


3.10. Grad

Forkortelse 

Fleksionskategori 

Eksempler 

pos 

positiv 

 • grøn / sandsynlig

comp 

komparativ 

 • grønnere / mere sandsynlig

super 

superlativ 

 • grønnest / mest sandsynlig
top


 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version