GrammarSoft ApS

Danish -> Info -> Symbol set 2 (CG)  Visual Interactive Syntax Learning  
 
Danish VISLSentence AnalysisEdutainmentCorporaDictionaries

Printer-friendly version

 
Danish VISL Categories

Grammatical symbols and abbreviations used in the Danish CG and PSG parsing schemes

Clause level arguments
Clause level adjuncts
Subordination and co-ordination
Group level constituent function
The verb group
Group forms
Clause form and parataxis
Word classes and morphological form
Utterance function

Valency: verbal - nominal - adjectival - adverbial
Semantics: verbal - nominal  - case roles - semantic prototypesMost morphological and all syntactic VISL modules for the analysis of free text input are built on the Constraint Grammar paradigm in general, and the Portuguese Palavras parser in particular. As a natural consequence of this, the tags and categories used in the individual Constraint Grammars are relatively stable across languages, facilitating grammar development and cross-language comparison. The VISL group has striven to maintain such notational compatibility in its teaching grammars, too, and has agreed on a number of corner stone conventions and symbol sets. However, inevitably, different grammar and teaching traditions, as well as different depth and scope of the individual teaching grammars, have led to some variation across languages, usually at the level of subcategories. The category and symbol set presented on this page have been developed by Eckhard Bick while building a general CG parser and syntactic tree generator for Danish. It reflects work in progress and is subject to regular updates. Still, filter programs for different or pedagogically reduced symbol sets have been fashioned, and most concepts are compatible with the ones advocated in the Danish closed corpus. Furthermore, some applications are all but symbol-independent (for instance, the word class colouring exercise in "Interactive VISL").

Conventionally, CG primary categories and tags are given in capital letters, for instance 'N NEU S' for a neuter gender noun in the singular.  Syntactic tags are function tags with a @-prefix and dependency arrows pointing towards the relevant head, for instance '@SUBJ> 'for a subject to the left of its predicator, or '@N<' for a post-nominal dependent. For teaching and constituent tree notation, VISL has adopted a slightly different convention, with capital letters for function categories and small letters for form categories. Subcategories are attached in small letters after the main category, for instance 'Od' or 'Oacc' for a direct (accusative) object, and 'v-inf' for a verb in the infinitive. Function and form categories are combined in composite symbols, e.g. 'S:np' for a subject that is a noun group. On the VISL website, you will typically meet the CG symbols in "vertical" word-for-word analysis, and the FUNCTION:form convention in graphical tree analysis. CG tags are easily converted into FUNCTION:form symbols by running a filter-program on the CG parser's output, and in the tables below, both tag types are listed, in blue and red, respectively.

Clause level arguments (valency governed)    ^TOP^

The VISL system has 5 basic clause level functions: 1 central verbal constituent, also called Predicator (P), and 4 non-verbal satellite constituents, Subject (S), Object (O), Adverbial (A)and Predicative, also called Complement (C), which is bound not only by the verb, but also by either a subject or an object constituent.

The non-verbal constituents can either be valency bound arguments or free adjuncts. In the VISL convention, the latter are marked by prefixing the letter 'f' to the capital function letter. Free constituents are mostly adverbials or predicatives: 'A', for instance, is a (valency bound) argument adverbial, 'fA' a free adjunct adverbial.

Most valency bound clause level constituent classes can be subdivided further:

Subjects:

 • real subject (Sr), which is the unmarked default, an ordinary subject, in the nominative, if pronominal
 • formal/provisional subject (Sf), which is a 'det' or 'der' filler for the subject place, later resumed by an Sr
 • situational subject (Ss), which is a formal subject without a matching Sr
Objects: (can in Danish all become subjects of passivized clauses)
 • direct or accusative object (Oacc), also Od, which is in the accusative, if pronominal, and has to occupy the second object slot if combined with an indirect (dative) object.
 • indirect or dative object (Odat), also Oi, which is in the accusative, if pronominal, and has to occupy the first object slot if combined with a direct (accusative) object
 • prepositional object (Op), which is in the accusative, if pronominal, and has the form of a prepositional phrase (pp) that cannot be substituted by a pronominal adverb - which would make it an adverbial (A).
Predicatives:
 • subject complement (Cs), which refers to and has gender/number agreement with the subject. Subject complements are valency bound by so-called copula verbs ('være', 'blive', 'hedde').  The prototypical form of predicatives is adjectival or nominal, and can be tested by substitution with 'slig'/'sådan' (adjectival) and 'det' (noun-like).
 • object complement (Co), which refers to and has gender/number agreement with an obligatory direct (accusative) object. Object complements are valency bound by verbs like 'kalde', 'vælge ngn til', 'anse ngt for', often asking for pp-form. After passivized verbs from this class, object complements will turn into subject complements (Cs).
 • subject adverbial (As) is an adverbial argument which predicates the subject. It can be regarded as a non-prototypical form of subject complement (Cs) with adverb- or pp-form, and can be form-tested by substitution with a pronominal adverb ('dér', 'dérhen', 'da', 'således', 'så længe', 'så meget'). Subject adverbials are based on the valency of certain verbs ('bo', 'vare', 'være', 'gå').
 • object adverbial (Ao) is an adverbial argument which predicates an obligatory direct (accusative) object.  It can be regarded as a non-prototypical form of object complement (Co) with adverb- or pp-form. Object adverbials are based on the valency of verbs like ('sende', 'se', 'stille', 'sætte', 'lægge').
symbol category examples 
S (= Sr)
SUBJ
subject
subjekt
grundled
Flodhesten sover.
I dag mødte han sin første flodhest.
Børnene, der kedede sig, begyndte at grave i lagkagen.
Lisa og Leander er taget i byen.
Hvem vil have en is?
Det er sundt at svømme hver dag
Sf
F-SUBJ
formal (provisional) subject
formelt (foreløbigt) subjekt
Det lykkedes ham at standse hesten.
Ligeledes er der ikke grund til at inddrage domstolene.
Hen på aftenen begyndte det at sne.
Der blev solgt en del øl.
Ss (--> Sf)
S-SUBJ
situational subject
situativ subjekt
Det sneede i flere timer.
Der blev kæmpet på flere fronter.
Oacc (Od)
ACC
direct (accusative) object 
direkte (akkusativ) objekt
genstandsled
Tænd lyset!
Min bror har købt 2 kasser øl.
Han ved ikke hvornår gæsterne kommer.
Sidste år blev vi også lovet en god sommer.
Odat (Oi)
DAT
dative object 
indirekte (dativ) objekt
hensynsled
Du kan umuligt give ham ret.
Han har lovet sin mor at drikke mindre.
Vis mig din flodhest! 
Prisen blev tildelt den norske statsminister.
Peter skylder sin kæreste en forklaring.
Op
PIV
prepositional object 
præpositionsobjekt
forholdsled
Hvad synes du om hende?
Jeg har talt med banken.
Den historie tror jeg ikke
Anne havde fået jakken af sin storesøster.
As (--> Cs)
SA
subject adverbial
subjektsadverbial
biordsled til subjekt
Han bor nu i Roskilde.
Det varede længe.
Mange af hans venner tog til udlandet.
Fangen blev set løbe ned ad gaden.
Han blev ladt i stikken.
Brevet blev sendt til ombudsmanden.
Ao (--> Co)
OA
object adverbial 
objektsadverbial
biordsled til objekt
USA sendte friske forsyninger til Golfen.
toppen af bjerget kunne man igennem kikkerten se en kirke.
For første gang så han pigen danse.
Politiet fik ham til at indrømme adskillige forseelser.
Han blev nægtet at synge.
Den nye chef fik foretagenet ret køl igen.
Cs
SC
subject complement 
subjektsprædikativ
omsagnsled til grundled
Han er syg i dag.
Hun hedder Mette.
Gorm blev valgt til konge.
I Rom havde han arbejdet som guide (fCs).
Co
OC
object complement 
objektsprædikativ
omsagnsled til genstandsled
Jeg finder hans optræden yderst kritisabel.
At have gjort det med vilje, gør det til en forbrydelse.
Har du hørt om manden de kaldte hest ?
De fleste anser denne investering som risikofyldt.
De maler byen rød.
P predicator
prædikator, verbal
udsagnsled
Flodheste spiser ikke fisk. 
Kirsebærkage havde han altid kunnet lide.
Det kunne have været værre.


Clause level adjuncts (not valency governed)    ^TOP^

These are predicatives (complements) and adverbials not valency bound by the predicator. The basic distinction between free adverbials and free (subject) predicatives is that the former (fA) have adverb- or pp- or clause-form and can be substituted by pronominal adverbs, while the latter (fC) have adjective- or participle-form and can be substituted by 'slig'/'sådan'. Another distinction is semantic - adverbials (fA) add location, direction, intensity, modality etc. to a given state of affairs, while predicatives attribute features to a subject (or object).

Agent of passive constituents are here termed passive adjuncts (fApass). They are a n optional semantic representation of the subject in the active sentence, and not valency bound like objects normally are. Statement predicatives (fCsta) and vocatives (fCvoc) are not really dependents of the predicator, and thus not clause constituents in the same way as other adjuncts, but for the sake of notational coherence, they are here accepted into the free predicative group. Likewise, some extrasentential adverbs ('sgu', 'probably') and interjections have been forced into the free adverbial group (fA).
 
symbol category examples 
fA
ADVL
adjunct adverbial 
adverbialadjunkt
frit biordsled
Von Nauenburg stod altid (1) tidligt (2) op (3).
I går (1) blev flyets sorte boks fundet dybt vand (2).
Han skar hurtigt (1) brødet over (2) med kniven (3).
Sent tirsdag aften (1) var der endnu (2) ingen nyheder.
Præsidenten regner med at sidde året ud.
fC (fCs)
PRED
adjunct predicative 
prædikativadjunkt
frit omsagnsled (til grundled)
Når det er mørkt, svømmer hun altid nøgen.
Trætte og skuffede trak de sig tilbage.
Lille Jens har bygget det selv.
fApass
[PASS]
passive adjunct 
passivadjunkt
Byen blev lagt i ruiner af fjendtlige bombefly.
MD Foods blev overtaget af svenske Arla.
fCsta
S<
statement predicative 
sætningsprædikativ
Et kuld bæverunger så dagens lys i går - noget, der ikke er set i Danmark i 1000 år.
Jorden er rund, - hvad der ikke bør overraske nogen der har set horisonten eller Jupiter-månene.
fCvoc
VOK
vocative adjunct 
vokativadjunkt
Hjælp mig, Peter
Oh Gud, hvorfor har du forladt mig?
fAtop
TOP
topic constituent
topic-konstituent
Maria, hun er sød. (subject topic)
Peter, ham kender jeg godt. (object toppic)


Subordination and coordination (function)    ^TOP^

Subordinators (SUB), like relatives and interrogatives, head finite (rarely, averbal) subclauses, the difference being, that the latter (also) have constituent functions in the subclause that they would also have in a main clause, while the subordinator function tag (SUB) is used, where no other function applies, as is the case for subordinating conjunctions. A similar "dummy" function is needed for the clause body of averbal clauses (verb-less clauses), which in Danish only can be headed by very few subordinating conjunctions ('omend'), relative adverbs ('hvor') and predicative conjunctions ('end', 'som'). Here, the symbol SUB< is used for all but the clause header, unless one decides to assign a "real" clause function ("imagining" what it would be if there were a predicator), like Cs (subject complement) for 'hvor' in 'hvor muligt, ...'.

Coordinated units (cu), or paratagmata, consist of co-ordinatord (CO) binding together 2 or more conjuncts (CJT). Co-ordinators are usually co-ordinationg conjunctions, but can also be punctuation (, / -). Conjuncts have usually matching form and function, i.e. noun groups are co-ordinated with noun groups, direct objects with direct objects etc., but - in principle - everything goes. Consider, for instance, the form mismatch in 'han er klog (adj-CJT), meget opsat på at vinde (ap-CJT), og i alvorlig pengenød (pp-CJT)', and the crossed/combined function-match in 'han købte en hund til sønnen og en kat til datteren' .
 
symbol category examples 
SUB
SUB
subordinator 
subordinator, subjunktional
Mange mente dog at jorden var rund som en pandekage.
Skønt året var århundredets varmeste, rejste alle sydpå.
En spurv i hånden er bedre end 10 på taget.
SUB<
AS<
[averbal] clause body 
sætningsstamme
(indlederkomplement)
Hvor muligt, vil brandværnet indkalde ekstramandskab.
Omend stadig uden mage, slog storken sig ned på taget. 
Line har arbejdet som guide i flere år.
CO
CO
coordinator 
koordinator, konjunktional
Vi købte 3 brød, 10 boller og 5 kager
CJT conjunct
konjunkt
En gammel men snu flodhest flygtede fra zoologisk have.
Det står ikke klart om han kommer allerede i aften eller først i morgen


Group level constituent function    ^TOP^

The VISL system uses three form levels: clause (cl) , group (g) and word form (w). The first two are complex forms with more than one constituent. Clauses have usually a verbal constituent (predicator), or - where not - at least a clause header (subordinator or relative), while groups don't.

At the group level, two main categories are distinguished, heads (H) and dependents (D), inspired by a dependency grammar perspective. Dependents can be modifiers (not valency bound) or arguments (valency bound). According to the type of heads and dependents involved, 4 structurally different group types can be distinguished:

 • nominal group (np), which allows articles as modifier dependents ('det', 'den', 'de', 'et', 'en'). This is a hypotactic group with the prototypical head being a noun. However, almost all word forms can head an np, given the right premodifier ('den gamle', 'noget stort', 'hver af dem').
 • adpositional group (ap), which subsumes the structurally similar adjective group (adjp) and adverb group (advp), and is defined by allowing intensifiers ad modifier dependents ('særdeles'). This is a hypotactic group with the typical head being an adjective, a participle or an adverb. However, other heads (even complex heads) are allowed, given the right premodifier ('meget få', 'mindst 5', 'meget mod sin vilje').
 • prepositional group (pp), which is valency-headed by a preposition. This is often categorized as a katatactic group (without a head), since neither the preposition nor its argument can replace the whole group.
 • conjunctional group (cp), which is headed by a conjunction, and modified by a premodifier. This is a very rare construction and only partially in use in the VISL-system.
 • verb group (vp), which consists of a chain of dependency-linked verbs, of which the last is the main verb (MV, Vm), and the first may be finite (tense or mode inflected). All but the last verb are called auxiliaries (AUX, Vaux). Infinitives can have an infinitive marker (INFM) in the first position, but not in others. Verb groups may be disjunct, with different kinds of adverbials in different positions in different clause types. In the case of fronted constituents in finite clauses, the verb chain is broken by the subject (in second position, after the finite verb). In a simplified analysis, the idiosyncracies of verb chain structure may be circumvented by treating its elements as clause level constituents.
As can be seen from the above definitions, group types are structurally more dependent on dependents than heads, which is why we will specify group type related subcategories for dependents, but not for heads. In this vein, DN (adnominal adject) is used in np's, DA (adverbial adject) in ap's and DP (argument of preposition) in pp's, - where necessary, with the addition of arg or mod for argument and modifier function, respectively. A special distinction is made for "loose" (often punctuation-separated) postnominal dependents: DNapp (apposition) is used for names and np's (especially definite) that semantically help define an np-head, while DNc (predicative adject) is used for attributive material and relative clauses with otherwise similar "loose" postnominal function. The difference between DNc and a clause level C is that the former is part of and right adjacent to an np, while the latter is syntactically isolated from, or to the left of the (subject) np it predicates. Vp's have their own idiosyncratic constituents, Vaux (auxiliary) and Vm (main verb), plus possibly Vpart (verb-integrated particles) and the 1-member-category of INFM (infinitive marker).

The first three, non-verbal group types can also be premodified by certain focus or operator adverbs ('især', 'endda', 'kun', 'ikke'), that are not typical of a specific group, and do not really attach to the group's head, but rather to the group as a whole, forming a kind of meta-group (np', ap', pp'). At present, this distinction is not yet integrated in the open corpus Danish VISL system.
 
symbol category examples 
H - D head <-> dependent 
kerne <-> dependent
et (1) stort (2) træ
uden penge
sent (1) søndagaften (2)
D
 

 

DN
DNmod
DNarg
>N, N<
adnominal adject 
adnominaladjekt
(H: noun or pronoun)
alle (1) hans (2) store (3) franske (4) biler (modifiers)
pigen fra Venezuela (pp-modifier)
han selv (pron-modifier)
landsstyreformand Jonathan Motzfeldt (np-modifier) 
ansøgningen om støtte til nyudgivelse (pp-argument)
de forberedte salget af huset. (pp-argument)
eksamen i dansk grammatik (pp-argument)
DNapp
APP
(adnominal) apposition 
(nominal-) apposition
Apachernes høvding, Jerônimo, kendte området bedre end nogen anden.
Johnny, din Brian, giv ham bogen tilbage!
Per, familiens sorte får, blev aldrig inviteret.
DNc
N<PRED
predicative adject 
prædikativadjekt
Mads besøgte trykkeriet, der endelig havde bogen klar.
Bruden, træt af at vente, var for længst taget hjem.
Ida, 17 år, og Rikke, 16, var med i aktivitetsdagen.
Mette Ravnholt (SF) støttede også forslaget.
Ministeren blev afsløret med snabelen i statskassen.
DA
DAmod
DAarg
>A, A<
adverbial adject 
adverbialadjekt
(H: adjective, adverb or determiner)
meget snart (modifier)
tidligt nok (modifier)
hun var jublende glad og blændende smuk (mod.)
Ivan var stærk som en bjørn. (modifier)
området var rig guld (argument)
bange for ikke at slå til (argument) 
DAcom
KOMP<
argument of comparative 
komparativkomplement
hun er smukkere end en flodhest.
ministeren forekom mindre veloplagt end dagen før.
han er lige så gammel som kæresten.
Han cyklede hurtigt at vinden rev hans hat af.
DP
DParg
DPmod
P<, >P
argument of preposition 
præpositionsargument
styrelse
mellem træerne (argument)
uden at tøve (argument)
næsten uden penge (modifier, focus marker) 
DC
>S
modifier of conjunction
konjunktionsdependent
10 dage inden han skulle rejse


The verb group (verb chain)    ^TOP^
 
symbol category examples 
Vm
[FMV (1)]
[IMV (2)]
main verb 
hovedverbum
Jeppe plejer (1) at drikke (2) en del vin.
Ingen har endnu set barnet. 
Vaux
[FAUX (1)]
[IAUX (2)]
auxiliary 
hjælpeverbum
Ingen har endnu set barnet.
Marsvinene er (1) blevet(2) fodret allerede.
Vpart
MV<
verb-integrated particle
verbalpartikel
Du kan ikke trække momsen fra.
Sommervejret bliver nok ikke ved.
INFM
INFM
infinitive marker
infinitivsmærke
Højt at flyve (1) er dybt at falde (2).
AUX< argument of auxiliary
auksiliarkomplement
Marsvinene er blevet(2) fodret (2) allerede.


Group forms    ^TOP^
 
symbol category examples 
np np
propp
pronp
noun phrase 
nominalsyntagme
nominalgruppe
(D-test: article +)
Han var en mand som en bjørn. (np)
Den gamle bedstemor sov i hængkøjen. (np)
Der er tale om noget vi ikke har prøvet før (pronp)
Hendes navn er Maria dos Santos. (propp) 
adjp adjp (ap)
detp (ap)
adpositional phrase 
adjektivsyntagme
adjektivgruppe
(D-test: særdeles +)
Træerne i haven var meget gamle. (adjp)
Det er simpelthen ikke godt nok. (adjp)
Da jeg kom, var der meget kager tilbage (detp)
advp advp (ap) adverbial phrase 
adverbiumssyntagme
adverbiumsgruppe
(D-test: særdeles +)
Internetforbindelsen kører særdeles stabilt. (advp)
At programmere i C var mere tidskrævende end jeg havde troet (advp)
vp verb phrase 
verbalsyntagme
verbalgruppe
(H: main verb [semantically] or 1. auxiliary [dependency grammar])
Det ville have været dejligt med en kold guiness.
Huset er (blevet) solgt til anden side.
Den lille pige kom løbende med sin kanin.
Han sad og sov i timen.
Hvorfor har ingen fortalt mig det? 
pp prepositional phrase 
præpositionssyntagme
(H: preposition)
Han åbnede døren til fødestuen.
Jeg har ikke noget imod udlændinge.
Hedder hun Margarete af Danmark eller af Glücksburg?
I 1997 flyttede vi til Vejle.
cp conjunction phrase 
konjunktionssyntagme
(H: conjunction)
10 dage inden han skulle rejse, købte han en ny rygsæk.


Clause forms and parataxis    ^TOP^

Clauses are complex constituents that feature at least one verb or - where not - a clause header particle (subordinating conjunction or relative). According to the type of verbal constituent - or its absence - , three clause types are distinguished:

 • finite clause (fcl), with a finite verb predicator, or a predicator verb chain headed by a finite auxiliary. Finite subclauses may or may not be introduced by a subordinator or a relative/interrogative constituent.
 • non-finite clause (icl), with a non-finite verb predicator, or a predicator verb chain headed by a non-finite auxiliary.  Infinitive clauses (unless co-ordinated) have an infinitive marker before the leading infinitive, and possibly also an adverbial constituent left of the infinitive marker (e.g. 'når du har valgt aldrig at blive fed ....').
 • averbal clauses (acl), which lacks a verbal constituent, and consists of a subordinator ('skønt', 'end') or relative adverb ('hvor') and a clause body or subordinator argument (SUB<). The latter may be assigned a more specific function (Cs, S, fA) by "reading" the clause as a regular deep structure "verbal" clause.
A special type of complex form are paratagmata (par), also called coordinated units (cu), which are neither groups nor clauses, but can contain both. Parataxis joins conjunct constituents (CJT), mediated by co-ordinators (CO), as described in the section on co-ordination and subordination. Note that CJT and CO are functions, while par is a form.
 
symbol category examples 
cl fcl
FS-
finite (sub)clause 
finit (led)sætning
Jeg tror ikke at det er sandt.
Fortæl mig hvor jeg kan få en guiness!
Det marsvin vi købte var brun med sorte pletter.
icl
ICL-
non-finite (sub)clause 
infinit (led)sætning
Der er ikke ressourcer til at betale for alle de operationer.
Mange mennesker forventes at ville se kampen.
acl
AS-
averbal (sub)clause 
averbal (led)sætning
Euro-landet er større end enhver anden valutaregion.
Om muligt, bliver det endnu dyrere til næste år.
Som virksomhedsejer kan han tillade sig alt.
par (cu) compound unit 
paratagme
Det var hans drøm at se Rom og opleve historienWord classes (morphological form)    ^TOP^
 

Inflexion potential of inflecting word classes

 
gender
number
definiteness
case
degree
person
tense, mode
diathesis
 
UTR, NEU, nG
S, P, nN
DEF, IDF, nD
NOM, GEN, ACC
COM, SUP
(POS)
1, 2, 3
PR, IMPF
IMP
AKT, PAS
noun
+*
+
+
NOM, GEN
       
proper noun
(+*)
   
NOM, GEN
       
adjective
+
+
+
NOM, GEN
+ (not all)
     
pronoun
personal
+
+
 
NOM, GEN, ACC
 
+*
   
determiner
+
+
 
NOM, GEN
+
     
independent
+*
+*            
verb
finite
           
+
+
infinitive
             
+
past participle
+
+
+
NOM, GEN
       
present participle
     
NOM, GEN
       
adverb        
+ (not all)
     

+ = inflects (word form category), +* = lexeme category
a few adverbs inflect for location and direction (LOC, DIR)
positive degree is not marked on adjectives and adverbs
nG = no gender, nN = no number, nD = no definiteness

Word class categories and examples    ^TOP^

symbol category examples 
n
N
noun 
substantiv, nomen
navneord
træerne n ("træ" NEU P DEF NOM)
menneskers n ("menneske" NEU P IDF GEN)
kærlighed n ("kærlighed" UTR S IDF NOM)
film n ("film" UTR nN IDF NOM)
svenskernes n ("svensker" UTR P DEF GEN) 
prop
PROP
proper noun 
proprium
egennavn
Napoleon=Bonaparteprop (NOM)
Danmarks prop (GEN) 
adj
ADJ
adjective
adjektiv
tillægsord
smukke adj ("smuk" nG P NOM nD)
adj ("smuk" nG S NOM DEF)

tredjes adj ("tredje" <num-ord> nG nN GEN nD)
rigere adj ("rig" COM nG nN nD NOM)
dejligst adj ("dejlig" SUP nG nN IDF NOM) 
v
V
v-fin
PR
IMPF
[VFIN]
finite verb 
finit verbum
bøjet udsagnsord
lykønsker v-fin ("lykønske" PR AKT)
spis v-fin ("spise" IMP)
sås v-fin ("se" IMPF PAS)
v-fin ("så" PR PAS)
v-inf ("så" PAS)

lykkedes v-fin ("lykkes" IMPF AKT)
v-pcp2 ("lykkes" AKT)
v-inf
INF
infinitive 
infinitiv
navneform
v-inf ("gå" AKT)
fås v-inf ("få" PAS)
v-fin ("få" PR PAS) 
pron-det ("få" <quant> nG P GEN)
v-pcp2
PCP2
past participle 
perfektum participium
datids tillægsform
undervurderet v-pcp2 (STA S IDF NOM) [attr.]
v-pcp2 (AKT) [verbal]
v-pcp2 (PAS) [verbal]

varetægtsfængsledes v-pcp2 (STA P nD)
v-pcp2 (STA S DEF)
v-fin (IMPF PAS)
v-pcp1
PCP1
present participle
præsens participium
nutids tillægsform
syngende v-pcp1 (NOM)
svømmendes v-pcp1 (GEN)
art
ART
article 
artikel
kendeord
et smukt syn art (NEU S IDF)
de første snebyger art (nG P DEF) 
pron pron-pers
PERS
personal pronoun 
personligt pronomen
personligt stedord
jeg pron-pers ("jeg" 1S NOM)
jeres pron-pers ("I" 2P GEN)
ham pron-pers ("han" <mask> UTR 3S ACC)
pron-det
DET
determiner pronoun 
adjektivisk pronomen
afhængigt stedord
din pron-det ("du" <poss> <2S> UTR S)
disse pron-det ("denne" <dem> nG P NOM)
flestes pron-det ("mange" <SUP><quant> nG P GEN)
hvilken pron-det (<interr> UTR S NOM)
pron-det (<rel> UTR S NOM)

hvis pron-det ("hvem" <rel> nG nN GEN)
pron-det ("hvem" <interr> nG nN GEN)
pron-indp
INDP
independent pronoun 
substantivisk pronomen
uafhængigt stedord
ingenting pron-indp ("ingenting" <quant> NEU S)
noget pron-indp ("noget" <quant> NEU S)
pron-det ("nogen" <quant> NEU S NOM)
adv ("noget" <aquant>)

som pron-indp ("som" <rel> nG nN)
hvem pron-indp ("hvem" <interr> nG nN)
adv
ADV
adverb 
adverbium
biord
ud adv (DIR), ude adv (LOC)
overalt adv (<aloc>), nedad adv (<adir>)
ofte adv ("ofte" <atemp>)
langsomt adv ("langsom" <deadj>) [modals]
her, dér, nu, da adv (<dei>) [pronominals, deictics]
meget, særdeles, nok, så adv (<aquant>) [intensifiers]
hvor, nåradv (<rel>) [relatives]
hvor, hvornår adv (<interr>) [interrogatives]
ikke, kun, enddaadv (<setop>) [operators]
derfor, så adv (<kc>) [conjunctionals] 
num
NUM
numeral 
numeralia
talord
to num (<card> P)
17 num (<cif> <card> P) 
andet num (<num-ord> NEU S NOM)
pron-det (<diff> NEU S NOM)
prp
PRP
preposition 
præposition
forholdsord
mod prp
i=stedet=for prp
in
IN
interjection 
interjektion
udråbsord
hej! in 
conj conj-s
KS
subordinating conjunction 
subordinerende konjunktion
underordnende bindeord
atconj-s
skønt conj-s 
conj-c
KC
coordinating conjunction 
koordinerende konjunktion
sideordnende bindeord
og conj-c
men conj-c 
conj-p
KP
predicative conjunction
prædicerende konjunktion
sammenlignende bindeord
end conj-p
som conj-p
infm
INFM
infinitive marker 
infinitivsmærke 
at infm 
pu punctuation 
tegnsætningstegn 
, pu [komma] 


Utterance function
 
symbol category examples 
UTT STA
QUE
COM
EXC
utterance 
ytring
Det gør ingenting. [statement]
Skal du hjem allerede? [question]
Vent! [command]
Stakkels mig! [exclamation] 
STA statement 
udsagn
Jorden er rund som en appelsin.
Hun elsker elefanter, både levende og af træ.
Din tur.
Kl. 7.
Tak. 
QUE question 
spørgsmål
Hvem vil have en guiness?
Har du ringet til kommunekontoret?
Hvornår? 
COM command
enunciado imperativo
ordre
Stop det!
Vil du ikke godt?
Ud! 
EXC exclamation 
udråb
Gud!
Sikken ynde!
Magen til dovenskab! 

Valency tags for verbs (Anders Hougaard, Eckhard Bick)

#_V  <PRP^v-ADV+neut> falde af på den -> <på^v-af+den>
#_V  <PRP^vap-QUAL> se skævt til ngn -> <til^vap+QUAL>
#_V  <PRP^vap-QUAL> se stort på ngt -> <på^vap+QUAL>
#_V  <PRP^vap+QUAL> sidde godt/dårligt I det -> <i^vap+QUAL>
#_V  <PRP^vdtp> slynge ngn ngt i ansigtet -> <i^vdtp>
#_V  <PRP^vp-ADV> komme ind på -> <på^vp-ind> (inkorp)
#_V  <PRP^vp> tro på -> <på^vp> (-inkorp)
#_V  <PRP^vp-ADJ> have svært ved -> <ved^vp-svært>
#_V  <PRP^vp+INF> indvilge i at -> <i^vp+INF> (-inkorp)
#_V  <PRP^vp-være+INF> lade være med at gøre ngt -> <med^vp-være+INF>
#_V  <PRP^vp+r=selv> begynde for sig selv
#_V  <PRP^vp+en=frisk> begynde på en frisk
#_V  <PRP^vp-godt> ligge godt for ng -> <for^vp-godt>
#_V  <PRP^vpossp> gøre sit til -> <til^vpossp>
#_V  <PRP^vpr> bide fra sig -> <fra^vpr>
#_V  <PRP^vpr+selv> komme til sig selv -> <til^vpr+selv>
#_V  <PRP^vrp> forhøre sig om -> <om^vrp>, forgribe sig på -> <på^vrp> (-inkorp)
#_V  <PRP^vpreci> snakke forbi hinanden -> <forbi^vpreci>
#_V  <PRP^PRP^vptp> krible i fingrene efter ngt -> <efter^i^vptp>
#_V  <PRP^vtkp+fuld> have munden fuld af slik -> <af^vtkp+fuld>
#_V  <PRP^vtp> advare ngn mod ngt -> <mod^vtp>, advare ngn om ngt <om^vtp> (-inkorp)
#_V  <PRP^vtp+reci> pille noget fra hinanden -> <fra^vtp+hinanden>
#_V  <PRP^vtp-det> have det med ngt -> <med^vtp-det>
#_V  <PRP^vtp-ADV> bore ngt ind i ngt
#_V  <PRP^vtp+INF> afholde ngn fra at -> <fra^vtp+INF> (-inkorp)
#_V  <PRP^vtp> bane vej for -> <for^vtp>
#_V  <PRP^vtpr> bide ngt i sig -> <i^vtpr>
#_V  <PRP^vtp+r=selv> beholde noget for sig selv -> <for^vtp+r=selv>
#_V  <PRP^vtp-hovedet> bide hovedet af nogen <af^vtp-hovedet>
#_V  <PRP^PRP^vptp> unvandre fra DK til Canada -> <til^fra^vptp>
#_v  <+PRP^PRP^vprp-ude+selv> være ude af sig selv af ngt -> <+af^af^vprp-ude+selv>
#_V  <PRP^vtp+NEUT-ADV> gøre det af med ngn -> <+med^vtp+det-af>
#_V  <PRP^vtp+NEUT> gøre det i ngt -> <+i^vtp+det>
#_V  <PRP^vtp+NEUT-ADV> gøre det ud for -> <+for^vtp+det-ud>
#_V  <PRP^vp+NEUT> hakke i det <+i^vp+det>
#_V  <PRP^vrp-ADV> gøre sig til af -> <+af^vrp-til>
#_V  <+v+INF> have at [komme/løbe...]
#_V  <va+LOC> jeg bor her -> <va^LOC> (-inkorp)
#_V  <va+DIR> sendt til havs, gå hjem, komme ud -> <va^DIR> (-inkorp)
#_V  <va+QUANT> koste meget, veje tungt, vokse hurtigt -> <va-QUANT> (-inkorp)
#_V  <va+TEMP> vare længe -> <va-TEMP> (-inkorp)
#_V  <va+INST> rejse med tog
#_V  <va+DIST> gå over broen, løbe til ålborg, svømme derover -> <va+DIST> (-inkorp)
#_V  <vek+ADJ> slippe fri/løs
#_V  <vdt> aftvinge ngn ngt -> <vdt>
#_V  <+PRP^vdtp+N+ADJ> tude ngn ørenen fulde af -> <af^vdtp+ørene+fulde>
#_V  <vdt+INF> behage ngn at gøre ngt
#_V  <vi-ADV> ringe på, stå på -> <vi-på> (inkorp)
#_V  <vi-ADV+INF> komme op at slås -> <vi-op+INF>
#_V  <ve> ergative verber, VæRE-perfektum, er ankommet  -> <ve>
#_V  <vi> at ryge, løbe, græde -> <vi>
#_V  <vk> være glad, blive sur -> <vk>
#_V  <PRP^vkp> have godt af ngt <+af^vkp+godt>
#_V  <af^vtkp+fuld> have munden fuld af slik
#_V  <vtk+NEUT+ADJ> have det godt -> <vtk+det+ADJ>
#_V  <vtk+N> benævne ngn ngt -> <vtk+N> (tager kun navneord)
#_V  <vtk+ADJ> gøre ngn glad -> <vtk+ADJ> (tager kun adjektiver)
#_V  <vra+LOC> befinde sig her
#_V  <vra+DIR> knibe sig ud
#_V  <vra+QUAL> befinde sig godt
#_V  <vreci> supplere hinanden
#_V  <vr+DIR> grave sig op/gennem ngt/ud osv.
#_V  <vr+INF> forvisse sig at -> <vr+INF>
#_V  <vrk> erkende sig skyldig -> <vrk>
#_V  <vrt> vedkende sig ngt, modsætte sig ngt, pådrage sig ngt -> <vrt>
#_V  <vrt-ADV> sætte sig ngt for -> <vrt-for>
#_V  <vrt+byde> lade sig ngt byde
#_V  <vrt+N> bane sig vej -> <vrt+vej> (-inkorp)
#_V  <vt> monotrasitive verber
#_V  <vt-som=om> lade som om ngt aldrig er sket -> <vt-som=om>
#_V  <vi+ADJ> huske fejl -> <vt+fejl>
#_V  <vt+INF> have ngt at gøre med ngn/ngt
#_V  <vt+NEUT> jeg har det! -> <vt+det>
#_V  <vt+PCP1> have ngt/ngn liggende/boende ...
#_V  <vta+DIR> beordre ngn hjem, kaste ngt op, sende ngt væk -> <vta+DIR>
#_V  <vta+LOC> putte ngn i seng, sætte noget til side, stille ngt i skabet
#_V  <vta+QUANT> forhøje ngt med ngt (substitution test "meget/med ngt")
#_V  <vta+QUANT+mig=vel> bevar mig vel
#_V  <vt-ADV> bakke ngt op
#_V  <vt+INF> akkusativ m. infinitiv, befale ngn at -> <vt+INF>
#_V  <PRP^vtp+INF> beordre ngn til at -> <til^vtp+INF>
#_V  <x> infinitivstyrenede hjælpeverber (uden "at"), burde/kunne/måtte/skulle/ville komme
#_V  <x+PCP1> komme løbende -> <x+PCP1>
#_V  <x+PCP2> blive hængt/snydt -> <x+PCP2>
#_V  <Fv> foreløbigt subjekt
#_V  <Sv> situativt subjekt

Verbal semantics: Process-types: (Halliday, 1998, implemented by Anders Hougaard)

Material process <ma>

Noget der gøres, noget der sker
Roller: Actor, Goal
Hvad jeg gjorde var ... el. Hvad der skete var ...

Mental process <ment>

Noget der sanses, ses, føles, tænkes
- Roller: Senser, phenomenon
- *Hvad jeg gjorde var at acceptere forslaget
- two-way process: 'jeg nyder det' -> 'det gør mig glad'
- altid en person eller noget der personoficeret der er Senser

Relational process <relat>

- En relation etableres imellem to seperate 'enheder'
- Roller: Attribution: Carrier og Attribute; identification: identified/token og identifier/value

Existential process <exist>

Verbal process <verb>

Behavioural process <behave>

Adjectival valency (Anders Hougaard, Eckhard Bick)

<+PRP>, for instance rig <+på>,  glad <+for>, tilfreds <+med>

Adjectival syntactic classes and semantics (Anders Hougaard)

<postmod>, postmodificerende (angives kun hvis adjektivet kun kan være postmodificerende <mod3>)
<præmod>, præmodificerende (default, angives ikke)
<pred>, predicative: Manden er alene - *Den alene mand
<att>, attributive: Alskens ting og sager fra gamle dage - *Ting og sager er alskens.
<predet> Jeg er træt af al den snak
<jj>, ad-adjectival, adjectives that modify other adjectives

Modificational zone (ref. Carl Bache & Niels Davidsen-Nielsen)

<mod1>, zone 1 (specificational): hendes egen smukke franske officer, bestemte alvorlige organiske sygdomme
<mod2>, zone2 (descriptional): hendes egen smukke franske officer, bestemte alvorlige organiske sygdomm
<mod3>, zone3 (classificational): hendes egen smukke franske officer, bestemte alvorlige organiske sygdomme

all adjectives in '-isk' are <mod3>,
all <mod3> adjectives become <mod2> when degree inflected: den meget franske officer
when appearing after indefinit pronouns, adjectives are postmodifying <mod3>
<-mod>, no mod-zone: en allerhelvedes karl, en allerhelvedes stor karl (intensifier?)

Special extras:

<prefix>, e.g. blanko
<suffix>, e.g. minded
<C>, creative, e.g. mejerigtig

Domains and domain fillers

(implemented, documentation upcoming)

Nominal valency

<+PRP>, e.g. spørgsmål <+om>, besked <+fra>, forsøg <+på>, krig <+mod>, vrede <+over>, bidrag <+til>, mulighed <+for>
<PRP+>, e.g. vildrede <i+>
<+num>, e.g. bind 1
<num+>, e.g. cm, kilogram, krone, procent
<+n>, takes proper noun complement, e.g. restaurant, projekt, sang, internetbutik
<title>, e.g. fru, hr., dr.phil.

Nominal semantics

Case roles (a la Fillmore)

Semantic prototypes (partially redefined PALAVRAS categories, L. Hegelund 2001 and E. Bick 2001-2009)

Below we list the semantic prototypes used in the DanGram parsing system, in alphabetic order. Each tag is followed by a short definition and examples in Danish. Additional definition and exemplification - as developed within the project timeframe -  can be found by clicking the tag in question. For an explanation of the information provided, please see here. Though the categories were independently developed already in 1996, they are very similar in number and type to the ones introduced by the European SIMPLE project (e.g. Italian) and in the DanNet project (2008-2009).

For a short recount of the seminal semantic prototype project in 2001, please see the Semantic Prototype Project Description. For a type-ordered overview, please compare also the semantic prototype overview of DanGram's Portuguese sister project PALAVRAS.

Tag category

Definition

Examples

A

Animal 

flodhest,jagtbytte, padde, lykkedyr, omstrejfer, udyr

AA

Animal group

bisværm, forspand, fuglevildt, hjord, hundekobbel

AB

Bacterium, microorganism

amøbe, bakterie, herpesvirus, listeria, mikrobe, salmonella, værtsorganisme

ac

Abstract, countable

 

ac-cat  

Abstract category

adjektiv, aorist, betingelsesbiord, c-mol, durskala, hiat, konnotation, tautologi

ac-sign

Abstract sign

altnøgle, blanktegn, cedille, dos-prompt, kendingsbogstav, my, snabel-a, svastika, tøveprik, versal

act

Act 

 

act-c

Act, countable

 

act-m

Act, mass 

 

act-s

Speech act

opfordring, bebrejdelse

act-talk

Speech, talk activity

diskussion, drøftelse, elevsamtale, interview, småskænderi

Adom

Domesticated animal, pet

angoraged, avlshoppe, droschehest, førerhund

Aent

Insect

borebille, humlebi, målerlarve  

Aich

Fish, water animal

brændegople, musling, sæl, torsk  

am

Abstract, mass

amount

Amount

favnfuld, hoben, humpel, håndfuld, klat, kopfuld, maskinfuld, nip, portion

Amyth

Mythical animal

drage, fantasidyr, midgårdsorm  

an

Anatomy

hjerteregion, håndled, kønsåbning, mellemfod

anbot

Plant anatomy

bægerblad, frøkappe, grankogle, limeskal, mynteblad, selleritop

anent

Insect anatomy

brod, dækvinge, flueben, thorax, vinge

anfeat

Anatomy: physical, discrete features

braknæse, dievorte, fingeraftryk, filipens, gedeskæg, hudlap, hestehale

anich

Fish (water animal) anatomy

bufinne, gatfinne, gælle, hvaltand, muslingeskal, sildeben

anmov

Anatomy: moveable parts

anorg

Anatomy: organs and muscles

bitestikel, blindtarm, bruskvæv, bugspytkirtel, lillehjerne

anorn

Bird (air animal) anatomy

fjerdragt, hønsetarm, kråse, ravnenæb

anost

Bones

falanks, fodrodsben, hofteled, kranievæg, kæbeben, menneskeknogle

anzo

Animal (earth) anatomy

mellemmave, slangehoved, snabel, sneglehus, æselryg

Aorn

Bird

brevdue, duefalk, fjerkræ, grønspætte, gøgeunge

Azo

Animal (earth animal)

beagle, brontosaurus, egern, gnaver, husmus

B

Plant

dyndurt, engelskgræs, foderplante, giftplante, græs

BB

Plant group, location defined by plantation

fyrreskov, jordbærbed, jungle, mangrove, rækkehushave, spinatbed, tajga

Bbush

Bush

egekrat, gyvel, merian, slåenbush  

Bflo

Flower

gøgelijle, julerose, lotus, okseøje, orkideplante

Btree

Tree

balsatræ, bjergfyr, palme  

build

Building, structure

fjeldhytte, fyrtårn, hacienda, iglo, laptelt, lavbro, længe, shelterdæk, triumfbue

cc

Physical object

cc-fire

Fire object

blus, gasflamme, ildsøjle, lynbrand, mordbrand, ligbål, svejseflamme

cc-h

Artifact

cc-org

Organic object

avne, birkebark, blad, fyrrekogle, spindelvæv, torn, æg

cc-round

Little round object

bautasten, danekræ, flintesten, gren, jade, juvel, lapis, smykkesten, tigerøje

cc-stick

Long thin object

bambusstav, blomsterpind, bøgebrænde, drivtømmer, rafte, spån, trækævle, ønskekvist

clo-?

Accessories

amulet, briller, hattenål, korkbælte, manchetknap, sølvsmykke

cloA

Animal clothing

loppehalsbånd, sadel, seletøj, skaberak, valrap

cloH

Human clothing

flyverhjelm, gasmaske, harnisk, herrelingeri, jumper, kittel, kvindetøj, lærredsbukser

cm

Natural substance: unshaped mass entity

cm-h

Human-made substance

cm-liq

Liquid substance

afløbsvand, badevand, bugspyt, cellesaft, citrussaft, fortynder, fødevand, harpiksolie, nektar, mælkesyre, plasma

cm-liq-h

Liquid, human-made substance

blegevand, brændselsolie, eddikelage, epoxymaling, finsprit, fyringsolie, hårshampoo, lotion, lud, normalbenzin, politur

col

Color

almuefarve, baggrundsfarve, brunhed, gylden, kohl, laksefarve, purpur, skarlagen, sepia, signalfarve, sort, turkis

con

Container

flyttekasse, grøntsagsskuffe, indkøbstaske, junge, kagetallerken, kop

conv

Convention

akkordaftale, arbejdsregel, asylret, byggeskik, formailia, registerlovgivning, skik, sprognorm, sædvane, tradition, ægtepagt

cur 

Currency

rand, real, rupee, unse, yen, zloty, øre

dance

Dance

borddans, charleston, gigue, gogo, nøgendans, polka, polonæse, sjæler

dir 

Direction

bagbord, færdselsretning, nord, sydsydvest, venstre, øst

domain 

Domain 

børnepsykiatri, drømmeforskning, edb-teknik, ejderpolitik, eskimologi, fagvidenskab, folkemedicin

drink

Drink

gudedrik, kildevand, mælk, næringsvæske, opkvikker, tevand

drink-c

Drink: countable

drik, forfriskelse, forfriskning

drink-c-h

Drink: countable, human-made

hjertestyrkning, hybenkradser, kaffetår, opstrammer, mælkeprodukt

drink-h

Drink: human-made

coca-cola, elskovsdrik, espresso, heksebryg, kaffefløde, maltøl

drink-m

Drink: mass

drikke, komælk, modermælk, råmælk

drink-m-h

Drink: mass, human-made

honningmælk, mjød, rævepis, sake

dur

Duration of time

event

Natural events: non-human agents

event-c

Natural events: non-human agents, countable

event-m 

Natural events, non-human agents, mass

f

Feature 

abeskønhed, alderdomstegn, anormalitet, beskedenhed, bidskhed, bindeevne, dansk-norsk, kejtethed, kvalitet, modstandskraft, pølsethed, særkende, træthed, uformuenhed, uægthed, ækelhed

food

Food, edible

lam, rosmarin, t-bone-steak, vildt

food-c

Food: countable

hasselnøddekerne, hvidløgsfed, oksebøf, råvare

food-c-h

Food: countable, human-made

bolle, chokoladekanin, frankfurter, isterning,

food-h

Food: human-made

dyreragout, gedeost, hyggemiddag, kefir

food-m

Food: mass

bacon, føde, hestekød, kogeflæsk, restemad

food-m-h 

Food: mass, human-made

atamon, grovmel, fars, havregrød, lørdagsslik

f-phys

Physical feature

antændelsestemperatur, arrethed, asfaltboble, behårethed, boligstand, flydeevne, goldhed, isagtighed, isolationsevne, jakkelomme, kjolesøm

f-phys-h

Human physical trait

kæmpeskikkelse, røntgenblik, skæggethed, smidighed, stamina, sult, trællemærke

f-psych 

Psychological feature

intuition, jeg-følelse, kækhed, martyrmine, melankolskhed, målbevidsthed, panik, realitetssans

f-right

Social property/right

aftaleret, berufsverbot, copyright, embargo, erstatningspligt, forsamlingsfrihed, fuldmagt, parkeringsforbud, selvbestemmelse, tillægsbevilling

fruit

Fruit, vegetable, nut, etc.

blomkål, hvidløg, majs, okra, selleri  

fruit-c

Fruit etc.: countable

bittermandel, kartoffel, grøntsag, ribs, foderroe  

fruit-m

Fruit etc.: mass

citrongræs, dild, kinaløg, pibeløg, spinat, yams

furn

Furniture

foldevæg, hundekurv, linnedskab, marokkopude, reol, solarium

game

Play, game

kortspil, mausel, mikado, stangtennis, strippoker, yatzy

geom Geometrical form

cirkelbue, fraktal, heksagon, kegleform, oval, pentaeder, siksaklinie, syvkant, udsnit, vinkelben

group

Group

nøglebundt, perlerække, produktgruppe, regelsæt, skudsalve, stjernehob, tandempar

H 

Human being, person

Hfam

Family member, relative   

grandkusine, mor, plejeforælder, slægt, ægtefælle, ætling  

HH

Human group

eksekutivkomite, fløjparti, fredskorps, hjælpetjeneste, idrætsklub, kokainmafia

Hideo

Follower or performer of ideology, religion, arts etc.

kommunist, kubist, moralist, muslim, mystiker, purist

Hmyth

Mythical, fictional person

haltefanden, julemand, krigsgud, mosekone, spøgelse, supermand

Hnat

Person with specific geografic, political, ethnic, national, etc. features

buskmand, chicano, EF-borger, fynbo, halvjøde, indlænding, hjemmetysker, jydetamp

Hprof

Professional

inst

Institution: topological place as well as (potential) human agent

aftenhøjskole, andelsmejeri, billedgalleri, borgmesterkontor, departement, dansebule, folketing, forvaltning, jernbane, kammerråd, klinik, musikforretning, politi, radiostation, socialforsorg

ism

Movement of thought

rundbuestil, senmodernisme, shiisme, trosretning, voodoo, zen, økologi

L

Location 

Lcover

Cover location

Lh

Human-made location

ling

Language

hindi, kaudervælsk, nynorsk, rigsdansk, tonesprog, tegnsprog

Lmyth

Mythical location

lykkeland, parnas, perleport, underverden

Lpath

Path location

Lpic

Picture location

Lstar

Star location

Lsurf

Surface location

Ltip

Tip location

Ltop

Topological location

Ltrap

Trap location

Lwater

Water location

badested, fjord, geyser, indsø, mergelgrav, reservoir

mat

Natural material

korkeg, kvartsit, lambswool, læder, mahogni, naturmateriale

mat-h

Artifactual (human-made) material

drivtømmer, fleece, glasfiber, guldlame, karduspapir, krystalglas

meta

Meta term: transparent

sammenrend, strejf, særversion, type, udpluk, undergruppe, væld

mon

Monetary term

mon-c

Monetary term: countable

fedterøvstillæg, erstatningssum, fragtrate, giroindbetaling, lærerlønning, luftpostfrimærke

mon-m

Monetary term: mass

arbejdsløn, bibliotekspenge, fædrenearv, kontanthjælp, læsegæld, porto

occ

Occasion

opening

Opening, object with opening

p

Cognitive act

anelse, association, associering, erindringsglimt, fornemmelse

part

Part of whole

per

Period of/in time

percep

Perception

percep-l

Perception: can be heard

percep-o

Perception: can be smelled

odør, parfume, roll-on, stinkbombe, velduft

percep-t

Perception: can be felt

kildren, krablen, sitren, spjæt, spasme, sting, ve, ømhed

percep-taste

Perception: can be tasted

smagsoplevelse, smagsprøve, syrlighed, sødmefuldhed, sødme

percep-w

Perception: can be seen

aftendæmring, efterårsmørke, flammeskær, gadebelysning, glimt, hallunication

repr

Representation: graphics and other symbols

sem

Semiotic artifact

sem-c

Cognitive fact: result of cognitive/mental process

historieteori, indbildning, jordspekulation, livsanskuelse, livsløgn, mødeplan, revurdering, påfund

sem-l

Semiotic: something to listen to

sem-r

Semiotic: something to read

sem-s

Speech product

sem-w

Semiotic: something to watch

sick

Disease

sick-c

Disease: countable

alkoholsygdom, blist, brandbyld, fobi, HIV-infektion, hjernetumor, hvepsestik

sick-m

Disease: mass

aids, bronkitis, hjertebanken, kræft, migræne

sit

Situation

fejde, krise, opgør, oprør, opstand, strejke, strid

sport

Sport

dressurridning, fægtning, højdespring, military, spring

temp 

Temporal term

tool

Tool

tool-cut

Tool for cutting

hugvåben, kokkekniv, krumsabel, savklinge, skæreblad, spid

tool-mus

Musical instrument

alpehorn, basun, cello, elbas, flygel, kastagnet, klokkespil, lirekasse

tool-sail

Tool for sailing

tool-shoot

Tool for shooting

langbue, luftværnskanon, maskinpistol, skræmmevåben, slynge, snaphane, vandpistol

tool-tie

Tool for binding

ankertov, gavebånd, hampreb, hundesnor, høstbindingsgarn

unit

Unit of measurement

vehicle 

befordringsmiddel, benzinsluger, ekspres

Vair

Airborne vehicle

fragtfly, raket, ufo

Vground

Ground vehicle

fodervogn, hyrevogn, løbehjul, plæneklipper

VV

Group of vehicles

flotille, flåde, armada

Vwater

Water vehicle

bilfærge, enerkajak, ubåd

wea

Weather

wea-c

Weather: countable

wea-m

Weather: mass

wea-rain

Weather: precipitation

wea-wind

Weather: wind

 

Adverbial valency and subtypes (Eckhard Bick)

<+PRP>, for instance forud <+for>, nord <+for>
<rel> , relative adverb, e.g. som, hvorved, hvorpå
<interr>, interrogative adverb, e.g. hvornår, hvordan
<aloc>, location-adverb, e.g. hjemme, her, overalt
<adir>, direction-adverb, e.g. hjem, derhen, frem, tilbage, udadtil
<atemp>, temporal adverb, e.g. nogensinde, altid, i=dag, nu
<aquant>, intensifier adverb, e.g. meget, særdeles, nogenlunde
<meta>, meta (commenting/modulating) adverb, e.g. måske, muligvis, næppe, simpelthen, sandelig
<setop>, set operator adverb, e.g. kun, også, ikke
<kc>, conjunctional adverb, e.g. så, derfor
 

 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version