GrammarSoft ApS

Danish -> Info -> Alphabetical list of primary and secondary tags currently used in corpus annotation  Visual Interactive Syntax Learning  
 
Danish VISLSentence AnalysisEdutainmentCorporaDictionaries

Printer-friendly version

 

Alphabetical list of primary and secondary tags currently used in corpus annotation with the DanPars tagger

The tag list given here is a complete alphabetical inventory of all tags used when choosing "parser with name analysis" in the "parser" menu in VISL's Danish "flat structure" section.

In the table below, PoS categories (word classes) are blue, syntactic function tags are green and preceded by '@', with arrow heads (>,<) added as dependency markers. The remaining upper case tags describe morphology/inflexion, while lower case tags in sharp parentheses (<...>) provide secondary information that may be used to create PoS subclasses (e.g. <rel>, <interr>) or added syntactic distinctions (e.g. <pass>, <aux>, <aci-subj>). Valency tags have been filtered away, while semantic tags are treated as secondary (<...>) and only partly shown (e.g. <aloc>, <adir>), with the exception of proper nouns (PROP), where the complete semantic tag list is given, in purple shades. Incidence figures are pr. 100.000 words (a sample from DSL's Corpus 90 quote corpus), as of 7th of January, 2002.

=> means: can be simplified into ...

--> means: refer to the following subcategories ...

 

Incidence Category Definition
1459 ACC accusative case (N, PERS): mig, ham, sig
7445 ADJ adjective: smuk, store, hæderlig
9376 ADV adverb: ofte <atemp>, her <aloc>, bort <adir>, hurtigt <deadj>, ikke <setop>, nogenlunde
14982 AKT active (V PR, V IMPF, V INF, V PCP2): kommer, kom, komme, kommet
4587 ART article: den, det, de, en, et
527 COM comparative degree (ADJ, ADV): ældre, mindre
1 DAT dative case (N): store energimængder går til spilde => mostly fused with preposition
9077 DEF definite (N, ADJ, ART, DET): huset, store, den, fleste
2683 DET determiner pronoun (adjectival and number-inflecting): disse <dem>, din <poss>, nogle <quant>, hvert <quant>, egen, andet, alle <quant>
435 DIR directive "case" (ADV): ud, hjem, bort
1760 GEN genitive case (N, PROP, ADJ, STA, PERS, DET): mænds, Peters, sygs, undervists, hans, nogles
21049 IDF indefinite (N, ADJ, ART, DET): huse, stor, et, flest
169 IMP imperative (V): kom!, takl!, fæstn!
2350 IMPF past tense (V): elskede, tænkte, slog
56 IN interjection: nej, vupti
1651 INDP independent pronoun (noun-like, not number-inflecting): alt <quant>, hvem <interr>, der <rel>
3424 INF infinitive (V): gå, slås, tømmes
1470 INFM infinitve marker: at
4129 KC coordinating conjunction: og, eller, men, samt, på krop såvel som ansigt
2198 KS subordinating conjunction: fordi, at, da, end <kp>, hvad=enten, hvis, mens, selvom, som=om, blot, til, før
67 LOC locative "case" (ADV): henne, ude, hjemme, borte
20509 N noun: hus, mændene, vands, tigeren
9998 NEU neuter gender (N, ADJ, ART, NUM, PERS): huset, stort, et, eet, det, dets
38064 NOM nominative case (N, PROP, ADJ, STA, PERS): vand, Peter, gamle, de ikke underviste timer
1765 NUM numeral --> <card>, <ord>: fire, fjerde
11330 P plural (N, ADJ, STA, PERS, ART, DET, NUM): huse, store, underviste, vi, I, de, nogle, fire
1108 PAS passive (V PR, V IMPF, V INF, V PCP2): købes, købtes, at kritiseres, han blev udpeget ..., alle bøgerne er solgt
312 PCP1 present participle (V): sovende, syngende
2085 PCP2 past participle (V) --> AKT, PAS, STA: man har udpeget ham, han blev udpeget, de udpegede medarbejdere
5537 PERS personal pronoun: jeg, hun, hendes, dig, man
8720 PR present tense --> AKT, PAS: kommer, tømmes
27 PREF prefix (jf. <pref>): en sammenhængende senior- og pensionspolitik, et kompliceret regne- og analysearbejde, fir- eller femdimensionalt
4588 PROP proper noun (names with upper case 1. letter) --> 6 primary semantic subcategories: <hum>, <org>, <top>, <occ>, <tit>, <name> (plus <civ>, <inst>, <mat>, <brand>, <V>, <A>, <B>, <media>, <genre>, <astro>, <disease>, <ling>, <race>)
12468 PRP preposition: i, til, under, i=stedet=for, efter, foruden, ifølge, mellem, på=grund=af, ved, ved=hjælp=af
24834 S singular (N, ADJ, STA, PERS, DET): hus, stort, undervists, du, hvert
488 STA stative past participle (V PCP2, inflecting, used in adjectival way): de udpegede medarbejdere
312 SUP superlative degree (ADJ, ADV): ældst, mindst
20815 UTR utrum gender (N, ADJ, ART, NUM, PERS): tiger, stor, en, een, den
17060 V verb --> PR, IMPF, IMP, INF, PCP1, PCP2: sælger, solgte, sælg, sælge, sælgende, solgt
2971 nD no/underspecified definiteness: afhængige P
9845 nG no/underspecified gender: gratis, dansk, alle, mere DET, akut, afhængige P, afhængige DEF
2962 nN no/underspecified number: bange, forrige, fælles, første, cm, lilla
559 1P 1. person plural (PERS): vi, os
557 1S 1. person singular (PERS): jeg, mig
8 2P 2. person plural (PERS): I, jeres
58 2S 2. person singular (PERS): du, dig
50 2S/P 2. person singular/plural (PERS): De, Dem, Deres
564 3P 3. person plural (PERS): de, dem, deres
3290 3S 3. person singular (PERS): han, hun, den, det, ham, hende, hans, hendes
481 3S/P 3. person singular/plural (PERS): sig
754 <*1> left quote at token
590 <*2> right quote at token
5 <A> animate name (PROP: animals, bacteria, insects) => <name>
62 <B> botanical name (PROP: plants, trees, flowers) => <name>
1 <DERS -else> suffix derivation 'else' (N)
2 <DERS -ing> suffix derivation 'ing' (N)
1 <DERS -ning> suffix derivation 'ning' (N)
31 <V> vehicle name (PROP: cars, ships, planes, space shuttles) => <name>
55 <aci-subj> subject of accusative cum infinitive (with @<ACC)
851 <adir> directional adverb (ADV): frem, bort, hjem, bagud, indad, ned, op, sydpå, tilbage
1958 <advl-fs> adverbial-linking to finite clause (@ADVL)
705 <advl-icl> adverbial-linking to non-finite clause (@ADVL)
1244 <aloc> locational adverb (ADV): derhjemme, midt, rundt=omkring, hvor, heri
1512 <aquant> quantifier/intensifier adverb (ADV): ganske, aldeles, lidt, kun, højst, hvor stort, helt, en=anelse, mere, direkte modbydelig, alt=for, nok=så, næsten, omtrent, ret, relativt, særdeles, uhyre
26 <astro> astronomical name (PROP: planets, starts, constellations) => <top>
1558 <atemp> temporal adverb (ADV): aldrig, da, hidtil, nu, ofte, forleden, bagefter, allerede, af=og=til
3244 <aux> auxiliary or modal verb (V)
59 <brand> brand name (PROP: wines, cosmeticals etc.) => <name>
1342 <card> cardinal number (NUM): fire, 22
951 <civ> civitas (PROP: countries, towns) => <top>
9 <common> common noun (PROP used with what ordinarily would be a noun) => <name>
1513 <compound> compound word (parts separated by '+' in the base form)
557 <dem> demonstrative pronoun (DET, INDP): disse, denne
0 <disease> disease (PROP: "Parkinson", "AIDS") => <name>
660 <exheur> slightly heuristic name type
766 <foc>  focus particle (ADV): endnu mere, selv fårene og fårehyrderne, også Randers-egnen
9 <genre> genre (PROP: subject of study, school of art, ideology) => <name>
907 <heur> heuristic name type
1811 <hum> human name (PROP: person)
67 <hyfen> hyphenated token (left part)
432 <inst> institution (PROP: buildings that act) => <top> + <org>
221 <interr> interrogative pronoun (DET, INDP)
141 <kc> conjunctional adverb (ADV: "så")
8/664 <kp> conjunctional preposition (PRP: "plus", "minus") or prepositional conjunction (KP) after filtering into PRP (@AS-case) or KS (@FS-case): mere end bøf og frikadeller
1 <mat> substance name (PROP: material, chemical formulae etc.) => <name>
144 <media> media name (PROP: newspapers, radio and television stations) => <tit> + <org>
13020 <mv> main verb (V)
0/184 <name> umbrella name category, --> fused from <mat>, <brand>, <genre>, <V>, <A>, <B>, <astro>, <disease>, <ling>, <race>
351 <num-ord> ordinal numeral (NUM): fjerde, første
76 <occ> event name (PROP: events, occasions, wars etc.)
1042 <org> organisation name (PROP: companies, organisations, groups)
24 <party> party name (PROP: political parties) => <org>
85 <pass> agent of passive (with @<ADVL): ..., rejst af beboerne på øen Naxos, ... blev nationaliseret af Pakistans leder, ...
824 <poss> possessive pronoun (DET, PERS GEN): min, hendes
12 <pref> prefix use of ordinary word (N GEN, jf. PREF): nogle loyalitets- og habilitetsproblemer, ungdoms- og fritidsklubber
1268 <quant> quantifier pronoun (DET, INDP): mange, ingenting
796 <refl> reflexive pronoun (PERS, <poss> DET): sig, sine
1594 <rel> relative pronoun (DET, INDP, ADV): hvis hund var det? ... som ingen ville kendes ved, ...partiet deraldrig blev til noget, .... året/stedet, hvor
348 <tit> title name (PROP: book and film titles, works of art) => forms <media> by combining with <org>
1712 <top> place name (PROP: natural topologicals, non-acting human topologicals) => forms <inst> by combining with <org>
4671 @<ACC direct [accusative] object (right of main verb): sønnen ville have endnu en computer
8219 @<ADVL adjunct [free] adverbial (right of finite/1. verb): I dag har det igen regnet i Spanien, .... 
179 @<DAT indirect [dative, benefactive] object (right of main verb): Har du fortalt ham om spillet?, ... ræk mig lige smøret!, ... Prisen blev tildelt en fysiker  fra ...
425 @<OA valency bound adverbial, referring to object (right of main verb): de sendte ham hjem, hun lagde tasken bordet
207 @<OC object predicative (right of main verb): hans sønner kalder man David og Goliat, ... kunderne følte sig snydt, .... de gjorde ham til en slags martyr, ... man kan betragte det som et fredstilbud
1227 @<PIV prepositional object (right of main verb ): hun tror Gud, ...han holder af marsvin, ... de må holde op med at besøge Angela, ... jeg overbeviste mig selv om, at ...
185 @<PRED adjunct [free] predicative (right of finite/1. verb): vi har alle været med til det, ... de kom trætte hjem fra arbejdet
759 @<SA valency bound adverbial, referring to subject (right of main verb): han bor hjemme, han blev sendt hjem, ... vi er ved at få et sundt forhold til ...
2952 @<SC subject predicative (right of main verb): lille Anton er syg, ... hun kaldes Mira
2762 @<SUBJ subject (right of finite/1. verb): Til gengæld havde han aldrig været i Milano
3 @>>A fronted ap-dependent: det er han ikke værd
149 @>>P fronted pp-dependent:  det kan du vædde
1449 @>A adverbial pre-adject (typically intensifier in adjectival or adverbial phrase): yderst rig
15736 @>N prenominal adject (e.g. article, determiner, modifier): store problemer, ... de syge lider
275 @>P pre-prepositional modifier (left of PRP): også i Østrig
39 @>S pre-clausal modifier (left of KS): bare fordi ..., specielt når sommeren er ...
409 @A< adverbial post-adject (right of ADJ, STA, ADV): stolt af sine børn
312 @ACC> direct [accusative] object (left of main verb): Den hund har jeg aldrig set før, ... han fik det gjort
3 @ACC>> fronted direct [accusative] object (in discontinuous [object] clause): ..., som det ville være svært at videreføre
613 @ADVL adverbial not attached to verb (typically in headlines): ikke salve på brandsår
3345 @ADVL> adjunct adverbial (left of finite/1. verb): Hvor arbejder din far?
1 @ADVL>> fronted adverbial (i discontinuous clause): Men hvor er de partier at se i dag ...
190 @APP apposition (identifying: names, definite np's, jf. @N<PRED): den nye formand, Peter Nielsen, ...

@AS-... averbal clause (" hvor muligt ", " når belejligt ", "... instrumenter, nogle specielt konstrueret ")
1 @AS-N<PRED np-predicating averbal clause: et fantastisk udvalg af instrumenter, nogle specielt konstrueret
1 @AS< clause body in averbal clause: hvor muligt, ... fantastiske instrumenter, nogle specielt konstrueret 
4132 @CO coordinator (KC, ADV): mænd og kvinder, ... enten ja eller nej, ... dels røde, dels sorte
3 @DAT> indirect [dative] oject (left of main verb): Faren gav hun igen en plade.
9 @F-<ACC formal [provisional] object: ... gjorde man det muligt at afskrive med 30% ...
252 @F-<SUBJ formal [provisional] subject (right of finite/1. verb):  Det gjorde ondt at ... 
523 @F-SUBJ> formal [provisional] subject (left of finite/1. verb): Derfor gjorde det ondt at ...
1591 @FAUX finite auxiliary or modal in verb chain
5071 @FMV finite main verb
123 @FOC> left focus marker: som kendes så godt både i USA og i Europa, også: hverken/enten ... eller, såvel ... som )
  @FS-... finite subclause (function marked on finite verb)
695 @FS-<ACC  
861 @FS-<ADVL  
6 @FS-<SA  
105 @FS-<SC  
259 @FS-<SUBJ  
1 @FS->>P  
8 @FS-A<  
261 @FS-ACC>  
452 @FS-ADVL>  
43 @FS-KOMP<  
1829 @FS-N<  
365 @FS-P<  
37 @FS-S< finite subclause functioning as "commenting" sentence apposition ("..., hvad der ikke overraskede nogen)
34 @FS-STA finite "sub"-clause functioning as embedded parenthetical statement
35 @FS-SUBJ>  
3 @IAUX non-finite auxiliary or modal in verb chain
  @ICL-... non-finite subclause (function marked on 1./non-finite verb)
315 @ICL-<ACC  
4 @ICL-<ADVL  
63 @ICL-<OA  
2 @ICL-<PRED  
70 @ICL-<SC  
161 @ICL-<SUBJ  
1 @ICL->AUX "left" argument of auxiliary/modal: Synge kunne han også.
18 @ICL-A<  
4 @ICL-A<< non-finite subclause functioning as argument of pre-nominal attribute on the far left of an np-head ("en vanskelig mand at forstå " = "en man vanskelig at forstå ")
1 @ICL-ACC>  
6 @ICL-ADVL>  
3350 @ICL-AUX< non-finite verb/subclause functioning as "right" argument of auxiliary/modal: Han kan synge ... Vi har købt en ny bil ... Han fik det gjort.
189 @ICL-N<  
5 @ICL-N<PRED  
949 @ICL-P<  
1 @ICL-PRED>  
43 @ICL-SUBJ>  
23 @IMV top level non-finite main-verb (not argument of auxiliary/modal): Ført bag lyset
1470 @INFM infinitve marker (INFM): at læse
139 @KOMP< argument of comparative (refering to COM, or <KOMP> words like som, end ): mindre avanceret end man havde troet
363 @MV< main verb-attached particle (ADV): sådan ser hans program ud
5038 @N< postnominal (modifier or argument): manden gaden , mig selv, diskussionen om fredsplanen, Frederiksen senior
131 @N<FUSE second or later part of fused nominal expression ("Nyt Uno form køkken-katalog ", waste bin category for stray nouns, also for stranded abbreviations like kl. at faulty sentence separation)
886 @N<PRED np-predicative (attributive, comma/hyphen/parenthesis-separated, jf. @APP): Peter, en øvet pianist, .... Mark Hansen ( tekst) og Betty Jensen ( ill.)
1165 @NPHR top level noun phrase (not part of clause): Kongepar til Danmark
0 @OA> object related argument adverbial (left of main verb)
0 @OC> object predicative (left of main verb): Det kalder man ikke sin mor!
11968 @P< argument of preposition: bordet, for aldrig at blive set 
1 @PIV> prepositional object (left of main verb): Om sit møde med direktøren sagde han ...
82 @PRED> free [adjunct] predicative (left of finite/1. verb): træt af at vente længere, pakkede han sin taske og ...
44 @S-<SUBJ situational subject (right of finite/1. verb): Så blev der ringet fra Paris
71 @S-SUBJ> situational subject (left of finite/1. verb): det regner
17 @SA> subject related argument adverbial (left of main verb):   I Esbjerg, hvor også hans søskende bor
136 @SC> subject predicative (left of main verb): uanset hvad deres civile erhver er
2202 @SUB subordinator (KS)
8098 @SUBJ> subject (left of finite/1. verb)
2 @SUBJ>> fronted subject (in discontinuous clause): EF-kommisionen ventes dog at fastholde ... som man mener bør undersøges  
2 @TOP syntactic topic: Og næsen , den skal holdes i bogen.

 

 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version