GrammarSoft ApS

World of VISL -> URKAS  Visual Interactive Syntax Learning  
 
 
start URKAS-Sprogspiralen

URKAS Sprogspiralen


Sprogets byggeklodser

Sentence Lab


Edutainment / Games

Grammy

    URKAS ("Udvikling af reform-relateret kursusmateriale til Almen Sprogforståelse") administreres af Institut for Sprog og Kommunikation ved Syddansk Universitet og har fået støtte af Undervisningsministeriet. Projektparterne inkluderer, ud over ISK selv, Amtscentrene for Undervisning på Fyn og i København, samt flere gymnasier, herunder Fåborg Gymnasium og Vestjysk Gymnasium og HF-kursus Tarm. Mål: Projektet har som mål at
  • udvikle internet-baseret kursusmateriale til forløbet i Almen Sprogforståelse.
  • udvikle kursusforløb for ressourcepersoner på landets gymnasier om anvendelse af materialet.
  • at integrere og tilgængeliggøre eksisterende VISL-moduler til brug i faget Almen Sprogforståelse.

Kursusforløb: Målet med kurset er at uddanne et antal ressourcepersoner på hvert af landets gymnasier, som kan sikre implementeringen af forløbet i "Almen sprogforståelse" på egen skole. På kurset opnår deltagerne et pædagogisk og fagligt kompetenceløft, der sætter dem i stand til ikke blot at varetage undervisningen i "Almen sprogforståelse", men også at fungere som sparringspartner for kollegaer på en række områder. Kursusformen veksler mellem teoretiske oplæg, præsentation af undervisningsmaterialer samt øvelser. Deltagerne får lejlighed til selv at arbejde med og afprøve materialerne, som er tilgængelige elektronisk for både deltagere og deltagernes skoler:

Kursusmateriale: Indholdsmæssigt dækker kursusmaterialet de hovedområder, der er skitseret i ministeriets rammebeskrivelse for "Almen Sprogforståelse", herunder: Det grammatiske område, sproghistorie, sociolingvistik og læringsstrategier. Materialet integrerer disse i et sammenhængende internetbaseret kursusmateriale, der danner udgangspunkt for kursusforløbet.

Sprogbogen (Hans Arndt)


 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version