GrammarSoft ApS

Spanish -> Info -> guide.html  Visual Interactive Syntax Learning  
 
Spanish VISLSentence AnalysisEdutainmentCorpora

Printer-friendly version

 
Guided tour: VISL-værktøjer til syntaktisk analyse af spanske sætninger

Øvelse 1: Symbolsættet

Øvelse 2: Sætningskorpus

Øvelse 3: Åbn et trædiagram

Øvelse 4: Fold trædiagrammet ud

Øvelse 5: Ekstra funktioner

Øvelse 6: Opbyg et trædiagram

Øvelse 7: Gruppering af syntagmer

Øvelse 8: Se-konstruktioner

Øvelse 9: Store trædiagrammer

Øvelse 10: Tilbage til start

Udskrivning af trædiagrammer

 

 

Øvelse 1:

Du er nu på den spanske VISL-side hvor der er forskellige valgmuligheder for analyser samt oversigter over analyserede sætninger og anvendte symboler. Vi begynder med symbolsættet, som er oversigten over de anvendte forkortelser. 

 • Klik én gang på "Info" i menuen i den blå kasse til venstre, og derefter på "Symbol set (Pre-analyzed)". Nu kommer det spanske symbolsæt frem.

 Disse sider giver en liste med eksempler over de anvendte symboler og den anvendte terminologi i det spanske analysekoncept. (Hvis du vil udskrive symbolsættet (det kan være rart at have ved hånden når man forbereder sig til timerne i syntaktisk analyse) skal du klikke på "Printer-friendly version" nederst i menuen til venstre INDEN du klikker på printerikonet. Klik på "tilbage"-ikonet i internetbrowserens værktøjslinie (øverst til venstre) for at komme tilbage til VISL). 

 • Før musen over til rulleskakten i højre side. Klik og hold nede. Rul derefter ned til bunden af siderne. Hold pauser undervejs og se på de enkelte punkter: "Ytringsfunktioner", "Funktioner på sætningsniveau", de enkelte syntagmers opbygning, osv.

Du kan også hoppe rundt på siden ved hjælp af de understregede links.

  Gå til toppen

 

Øvelse 2: 

 • Klik på "Overview" øverst i menuen til venstre.

Du er nu tilbage på den spanske VISL-hjemmeside. Vi skal nu i gang med det, VISL egentlig handler om, nemlig sætningsanalyse.

 • Klik på linket "Non-automatic parse".

Når siden med overskriften "Pre-analyzed Spanish sentences" kommer frem, klikker du på linket "Browse the sentences".

Nu kommer siden med det spanske sætningskorpus frem. (Brug rulleskakten til højre for at køre længere ned på siden).

Det spanske sætningskorpus er inddelt i en række øvelser, hvor sætningerne er opdelt således, at de afspejler en progression (svarende til undervisningen).

 • Rul ned ad siden og se hvordan sætningerne er grupperet.

Samtlige sætninger er analyseret manuelt.

 Gå til toppen

 

Øvelse 3:

 • Vælg eksempelvis øvelse 1 ved at klikke på linket eller rulle ned til øvelse 1 under skemaet.

Nu dukker sætningerne i øvelse 1 op. Vi vælger nu at arbejde videre med sætning 4 "La casa parece destruida." For at få en analyse frem er der tre muligheder: 

a) Skriv "øv" og tallet for øvelsen og sætningen adskilt af punktum (f.eks. øv1.4) i vinduet over sætningskorpuset.

b) Skriv et eller flere markante ord (i sammenhæng) fra den sætning man vil se, ind i vinduet (f.eks. for sætning 4: destruida).

c) Klip og indsæt et eller flere markante ord ved at markere dem med musen. Tryk Ctrl + C (ved Macintosh-maskiner er det æbletasten + C). Stil musen i det hvide vindue og tryk så Ctrl + V. (ved Macintosh-maskiner er det æbletasten + V). Ordet kopieres nu ind i vinduet (som ved de fleste tekstbehandlingsprogrammer!). Kopier ikke to linier ad gangen! Man kan også gå i den øverste menulinie og vælge Edit og herefter "Copy", placer derefter musen i det hvide vindue og gå atter til Edit og vælg "Paste". (Den sidste fremgangsmåde kan i øvrigt bruges overalt uanset i hvilken hjemmeside man befinder sig). 

Fremgangsmåde a) er dog langt den nemmeste.

 • Indtast derfor nu øv1.4 i vinduet. Tryk på returtasten (eller Klik på "Go"-knappen), og trædiagrammet dukker frem efter nogle sekunder.

Første gang kan der gå lidt tid (op til et par minutter på en ældre maskine), da et hjælpeprogram ved navn "applet" først skal indlæses. Så vær tålmodig. Du kan checke om der sker noget ved at holde øje med den nederste bjælke, hvor det på et tidspunkt står: "applet starter" (eller noget lignende).

Fortvivl ikke, hvis du får at vide, at "The requested string is not in the set of the pre-analyzed sentences". Systemet er meget følsomt over for både stavemåde og brug af mellemrum (som man nemt kan komme til at kopiere med), så prøv igen - evt. ved at udvælge et andet markant ord. Men anvender man øvelses- og sætningsnummer slipper man for mange af disse problemer.

 Efter et stykke tid, hvor systemet meddeler, at Java starter og herefter "applet", fremkommer der et trædiagram som dette (svarende til sætning 1.4):

 

 Trædiagrammet er designet således, at Funktion angives foroven (grøn farve og store bogstaver), herunder følger Form (blå farve og små bogstaver), og teksten befinder sig i de lyserøde felter, når træet har foldet sig ud. Der opereres konsekvent med en skelnen mellem form og funktion (det gør samtlige sprog tilknyttet VISL).

 Gå til toppen

 

Øvelse 4:

 • Fold trædiagrammet ud ved at klikke på knappen "Expand tree" til venstre.

Her er det en god idé at have analyseret sætningen på forhånd, da man herved kan få bekræftet om analysen var korrekt. Nu kommer alle niveauer i analysen frem:

 • Gå med musen hen til trædiagrammet og check hvad forkortelserne betyder ved at holde pilen over en grøn/blå kasse.

Forkortelserne vil blive forklaret over trædiagrammet - igen med grøn skrift for funktion og blå for form. Samtidig bliver den del af sætningen der svarer til den overordnede "kasse" fremhævet.

Man kan også gå gradvist frem:

 • Fold trædiagrammet sammen igen ved at klikke på "Collapse tree". Klik en gang på den øverste to-farvede kasse.

Herefter fremkommer kun det næste analyseniveau, dvs. i dette tilfælde de primære sætningsled. Igen bør du have gættet de forskellige ledfunktioner forinden. Således fortsætter man til man når ned til det laveste analysetrin. Når der ikke er flere analysetrin (= kasser), vil farven på ordene (= ordniveauet ) blive rød, og så nytter det ikke at klikke mere da man så er færdig.

Man kan også gå tilbage ved simpelthen at klikke på en kasse ovenover, så folder træet sig sammen igen skridt for skridt. Prøv at udforske mulighederne lidt.

Gå til toppen

 

Øvelse 5:

Øverst til venstre i trædiagramvinduet er der en række rullemenuer. Nogle er irrelevante i forbindelse med sætningsanalyse, mens andre er meget nyttige. Vi vil se på menuerne Display, Extras og Tools.

 • Gå ind i menuen "Extras" og klik på "Morphological information". Hold nu musen hen over trædiagrammets verbal og se hvordan verbets morfologiske specifikationer bliver forklaret over trædiagrammet ved siden af informationerne om funktion og form.
 • Gå nu ind i menuen "Display".

Som standard er VISL indstillet til at vise funktion over form, men man kan også vælge andre visninger.

 • Klik på "Function left of form".

Læg nu mærke til, at kasserne ikke længere står under hinanden, men ved siden af hinanden adskilt ved et kolon (denne funktion kan være praktisk ved meget lange sætninger, da der så kan være 'mere' på skærmen). 

 • Gå tilbage til "Display" og vælg "Function only".

Når du nu prøver dig frem ved at klikke på de enkelte kasser (begynd altid ovenfra) fokuseres der kun på funktionerne; formen kan så komme i anden runde.

(F.eks. ved at vælge "Form only" under "Display").

 Gå til toppen

 

Øvelse 6:

Det interaktive samspil mellem VISL-værktøjerne og dig kan naturligvis foregå ved, at du allerede har analyseret sætningen eller dele af den og bliver bekræftet eller afkræftet ved at klikke dig ind på analysen som ovenfor beskrevet.

En anden mulighed er følgende: 

 • Klik på "Collapse tree". Herefter fremkommer grundstrukturen igen. (hvis du tidligere har ændret træstrukteren, således at formkassen står ved siden af funktionskassen, så sørg for igen at sætte funktion over form - se øvelse 7).

 

 • Gå derefter op i "Tools" og klik på "Build tree". Skærmen viser sætningen øverst, men alle felter med funktion/form er blanke. Hold musen over kasserne og se, at funktion og form siger "Ingen" over trædiagrammet.

 

 • Før nu musen op til det felt der er over "La". Klik én enkelt gang.

Feltet indrammes nu og forbliver indrammet. Nu kan man træne sine evner til at finde funktion/form. 

 • Gå op i den grønne bjælke med forkortelserne for funktion. Prøv om du kan finde funktionen "DET" (determinativ). Man kan rulle til højre og venstre ved hjælp af pilene til højre og venstre for bjælken. Når du har fundet den klikker du på knappen "DET". Herefter indsættes "DET" automatisk i kassen.

 

 • Indram den samme kasse igen. Gå nu op i den blå bjælke for at finde den rigtige ordklasse og vælg her "art-b" (bestemt artikel). Nu dukker det tilsvarende symbol, "art-b", op i kassen. Gætter man forkert sker der ikke noget.

VIGTIGT: For at kunne indramme en kasse skal der ud for "Mode" i den grå menu til venstre stå "select". Du kan skifte mellem "select" og "label" ved hjælp af den lille rullemenu. Når du klikker i funktion/form-bjælkerne skifter den selv til "label", men den skifter ikke selv tilbage til "select" næste gang du prøver at markere en kasse. Man kan kun navngive indrammede kasser, og kun én kasse af gangen.

Gå til toppen

 

Øvelse 7:

Man kan naturligvis også gruppere ordene. Vi ved f.eks. at "La" og "casa" danner et syntagme. 

 • Klik i feltet over "La" og også i feltet over "casa". Begge skal være indrammede. Klik derefter på knappen "Combine Nodes" helt til venstre for at markere, at de to kasser hører sammen.

Nu dukker en ny knude op (nemlig et substantivsyntagme). 

 • Klik på den nye knude så den indrammes og find herefter "S" (subjekt) og "sbs" (substantivsyntagme) ved at klikke på de tilsvarende knapper i de blå/grønne bjælker.

Hvis man fortsætter på denne måde kan man efterhånden udfylde hele træet. 

 • Luk vinduet for at vende tilbage til siden hvor man indtaster øvelsesnummer, og systemet meddeler dig, at du nu kan prøve en ny sætning. Klik på knappen "Reset" for at rense feltet.

 Gå til toppen

 

Øvelse 8: 

 • Klik på "Browse the sentences" og vælg øvelse 10. Vi vælger sætning 8, så i vinduet skal der blot indtastes øv10.8 og derefter på retur.

Nu dukker grundniveauet af et trædiagram op. 

 • Vælg nu "Expand tree". Læg mærke til hvorledes se-konstruktionen "se vendían" noteres i dette system. Flyt musen hen over de andre kasser og sammenlign med oplysningerne i bjælkerne.

Luk til sidst dette trædiagram for at vende tilbage.

 Gå til toppen

 

Øvelse 9:

 

 • Tryk igen på "Browse the sentences" og vælg nu den gruppe der hedder "Tidligere eksamenssætninger" (gruppe nr. 9). Du kommer nu til øvelse 22. Vælg den første sætning ved at indtaste øv22.1 i det hvide vindue og tast retur (eller klik på "Go"). Når analysebilledet kommer frem klikkes i "Expand tree".

Hele analysen kan ikke være på skærmen samtidig. 

 • Prøv i den grå bjælke nederst at køre frem og tilbage, evt. ved at klikke på de grå pile til højre og venstre for den. Læg mærke til de detaljerede strukturtræer. Gå tilbage ved at lukke trædiagram-vinduet.

 Gå til toppen

 

Øvelse 10:

 

 • Tryk igen på "Browse the sentences". Vælg nu frit et par af de sætninger, du vil arbejde med. Der er over 250 stk. at vælge imellem.

 

HUSK:

Denne vejledning omfatter kun analyse af trædiagrammer, men VISL er meget mere end det. Programmet kan også lave automatisk morfologisk analyse af ord/sætninger; der er et "spil", hvor man kan træne sin evne til at genkende ordklasser (Paintbox Game); der er et stort korpus af avis-tekster og endelig er der links til andre hjemmesider vedr. sprog. Prøv dig frem og se også på hvad de andre sprog har at tilbyde.

Der sker hele tiden forbedringer i systemet og der er ingen grund til at blive nervøs, hvis skærmbilledet måske ser en anelse anderledes ud end sidste gang, man forlod det. Det er blot en del af VISL.

Gå til toppen


 

Udskrivning af trædiagrammer fra VISL

 

I VISL er der ikke indbygget en funktion til udskrivning af trædiagrammer, så hvis du skal have en udskrift er du nødt til at overføre skærmbilledet til et billedbehandlingsprogram. (F. eks. Microsoft Photo Editor, som beskrives her). 

 • Når du har åbnet det trædiagram, du vil udskrive, trykker du på tasten "Print Screen" i tastaturets øverste højre side. Hele skærmbilledet bliver nu gemt i computerens "Udklipsholder".

 

 • Herefter skal du åbne Microsoft Photoeditor (enten via Start-menuen i skærmens nederste venstre hjørne eller ved at minimere de åbne vinduer og klikke på ikonet på skrivebordet).

 

 • I Microsoft Photoeditor vælger du menuen "Rediger" og klikker på "Indsæt som nyt billede". Nu får du et billede af hele skærmen, som den så ud, da du trykkede på "Print Screen". Det kan du printe ud som det er (klik på printer-ikonet), eller du kan vælge at klippe selve trædiagrammet ud, så det kun er det, der kommer på din udskrift. I så fald skal du vælge ikonet "Marker": og trække en ramme rundt om selve trædiagrammet. Når hele trædiagrammet er inde i rammen vælger du ikonet "Klip": Nu forsvinder trædiagrammet fra skærmen. Så vælger du igen "Rediger" og "Indsæt som nyt billede", og du får nu et mere overskueligt billede, der kun indeholder det trædiagram du klippede ud.

Alternativt kan du, efter at have markeret trædiagrammet, vælge punktet "Beskær" under menuen "Billede". Det giver samme resultat som "Klip" + "Indsæt som nyt billede". 

 • Klik på printer-ikonet: og du får en flot udskrift af det valgte trædiagram.

 

De fleste billedbehandlingsprogrammer fungerer mere eller mindre på samme måde. Nogle gange er man dog nødt til at åbne et nyt, tomt billede for at kunne sætte noget ind. Men prøv dig frem.

 

Gå til toppen

 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version