GrammarSoft ApS

-> Grammy exercises  Visual Interactive Syntax Learning  
 
  -->
Grammy Home Start Grammy

Eksempler og øvelser

 • 1. Ordklasser (liste, farver)
 • 2. Nemme objekter og ét-ords-verbaler (form vs. funktion, V, S, Od)
 • 3. Adverbialer og vanskelige objekter (A, Oi, Op, ét-objekt-per-slags-reglen)
 • 4. Prædikativer (Omsagnsled) (Ps. Po, Od-Po-relation)
 • 5. Gruppestruktur (Hovedled/kerne & dependenter, H/K, D, gruppetypiske ordklasser, modifikator vs. argument)
 • 6. Paratagmer (Sideordning) (CO, CJT, par, flad vs. dyb sideordning)
 • 7. Verbalgruppen (Vm, Vaux, Vpart, INFM, diskontinuerlige/todelte verballed)
 • 8. Ledsætninger (cl/s, finitte vs. infinitte sætninger, sætningsindledere)
 • 9. Infinitiver og formelt subjekt (Sf, Ss, situativ vs. foreløbig subjekt, 'at'-problemet)
 • For viderekomne og nysgerrige

 • 10. Hårde nødder (diskontinuerlige led, strandede præpositioner, sætningskløvning, sætningsemner, frit prædikativ, passiv, verbalpartikler, sammenligningskonstruktioner)
 •  


  In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
  On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
  The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


  Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version