GrammarSoft ApS

VISL-light  Visual Interactive Syntax Learning  
 

VISL-light
Menu choices

Non-automatic Parse
Pre-analyzed sentences

Games & Quizzes

 Paintbox
 PostOffice
 Shooting Gallery
 WordFall
 SpaceRescue
 Syntris
 Labyrinth

Info
Symbol set

Printer-friendly version

  Symboloversigt for Grammy & VISL lite

A) Funktion:
 
Standard 
Skoleniveau
(VISL Lite)
Andre
niveauer
Kategori Eksempler
(ikke i 
Post office)
Verbal (V), Prædikator (P), udsagnsled Flodheste spiser ikke fisk.  
Kirsebærkage havde han altid kunnet lide
Det kunne have været værre.
(Post office) Hjælpeverbum (Vaux), også som (D) Mor ville elske det.
(Post office) Hovedverbum (Vm), også som (H, K) Mor ville elske det.
(Post office) Verbalpartikel (Vpart), også som (D), evt. som (A) Problemerne har stået i lang tid.
(Post office) Infinitivsmærke (INFM), også som  (D) Har du husket at øve klaver?
 Subjekt (S), grundled Flodhesten sover.
Hvem vil have en is?
(ikke i 
ultra-lite)
Formelt subjekt (Sf), i VISL default delt i foreløbigt subjekt (Sf) og situativt subjekt (Ss), i VISL ultra-lite begge som (S) Det (Sf) lykkedes ham at standse hesten. Der (Sf) blev solgt en del øl.
Det (Ss) sneede i flere timer. 
Der (Ss) blev kæmpet på flere fronter.
Direkte objekt (Od), Akkusativ-objekt, genstandsled Tænd lyset
Ved du om Tina kommer?
Indirekte objekt (Oi), Dativ-objekt, hensynsled Peter skylder sin kæreste en forklaring.
(ikke i 
ultra-lite)
Præpositionsobjekt (Op), middelbart objekt, emneled, i VISL ultra-lite som (A) Hvad synes du om hende?
Den historie tror jeg ikke .
Subjektsprædikativ (Ps), Subjektskomplement (Cs),omsagnsled til grundled Han er syg i dag. 
Pigen hedder Mette.
(ikke i lite) Frit subjektsprædikativ (fPs, fCs), i VISL lite som (A) om natten svømmer hun altid nøgen.
Vi er alle med på det.
Objektsprædikativ (Po), Objektskomplement (Co), omsagnsled til genstandsled De maler byen rød.
De gjorde Gorm til konge.
Adverbial (A), biordsled, i VISL extended evt. frit (fA) eller bundet (bA) til subjekt (bAs) eller objekt (bAo) Bilen kørte for stærkt.
Morten arbejder på ambassaden.
(ikke i
Post office
Kerneled (K), hovedled (H) Jeg så en stor ræv.
Der er ikke mere mælk i huset.
Hun er meget ung.
Dependenter (D), adled Det er for sent nu. Gamle Gorm sover.
Har du mødt pigen fra Venezuela?
Subordinator (SUB), underordnende konjunktional Grækerne vidste, at jorden er rund.
En spurv i hånden er bedre end ti på taget.
Koordinator (CO), sideordnende konjunktional Anne og Peter dansede.
Far spiser fisk, men ikke ål.
(ikke i
Post office)
(ikke i ultra-lite) Konjunkt (CJT), sideordningsled Bamse og Kylling legede i skoven.
Kommer han i aften eller først i morgen?
(optionel) Dummy-funktion (X), underspecificeret led på sætningsniveau (ikke brugt i Grammy) Hun burde (Vaux) tage (Vm) hjem (A) og skifte (Vm) tøj (Od).
Rip gav Rap (Oi) en is (Od) og Rup (Oi) en kiks (Od).
(ikke i
Post office)
Ytring, utterance (UTT) Det sner. Passer det? Løb! Nej da!
(ikke i lite) Udsagn, statement (STA) Chokolade er dyr i Danmark.
(ikke i lite) Spørgsmål, question (QUE) Hvor er fjernstyringen?
(ikke i lite) Ordre, command (COM) Spis brød til, Pia!
(ikke i lite) Udråb, exclamation (EXC) Sikken varme!

 

B) Form:

Verbum (v), udsagnsord, i VISL extended evt. finit verbum (v-fin),

infinitiv (v-inf), præsensparticipium (v-pcp1), perfektumsparticipium (v-pcp2)
Substantiv (s), nomen (n), navneord
        Proprium (prop), egennavn (ikke i VISL lite)
Adjektiv (adj), tillægsord
Adverbium (adv), biord
Pronomen (pron), stedord (i VISL extended 6 underkategorier)
Artikel (art), kendeord
Numerale (num), talord
Præposition (prp), forholdsord
Konjunktion (conj), bindeord, i VISL extended evt. koordinerende (conj-c),
subordinerende (conj-s) og prædicerence (conj-p)
Interjektion (intj), udråbsord
Infinitivsmærke (infm), navneformsmærke

     (led)sætning, clause (cl): "det sner", "som jeg ikke havde set før", "at cykle om vinteren", "set i bakspejlet"
     gruppe (g), syntagme: "den lille flodhest", "ville have kunnet ske", "på taget", "særdeles grim", "meget ofte"
     paratagme (par), sideordning, co-ordinated unit (cu): "Peter og Anne", "fattig men smuk", "død eller levende"

     Dummy-form (x) på sætningsniveau (optionel, ikke brugt i Grammy): "Hun burde tage hjem og skifte tøj"
Inspireret af den engelsk/romansk-internationale tradition (og latin) bruges 'c' i.st.f. 'k' i alle forkortelser.

Funktionssymbolerne i anden spalte er optionelle underkategorier, der på skoleniveau (VISL lite) kun introduceres efter behov. Verbalgruppens led bruges således i forbindelse med de ordbaserede funtkioner i Post office-spillet eller til forklaring af kommaregler, men beskrives ellers på lite niveau som almindelige kerner (hovedverbum) og adled (øvrige led). Formelle foreløbige og situative subjekter slås i VISL lite sammen til Sf, og markeres i VISL ultra-lite forenklende med et almindeligt subjekt-symbol (det var koldt, det var godt du kom). Adverbialfunktionen (A) dækker over både adverbielle adled (han dansede godt) og adverbielle argumenter (festen varede længe), herunder adverbielle prædikativer (han er hjemme), og kan desuden evt. bruges som nødkategori for sjældne, frie led på sætningsplan, som frie subjekts- og objektsprædikativer (hun svømmer nøgen, hun maler byen rød), og evt. præpositionsobjekter (Grammy holder af Ronja).

 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version