GrammarSoft ApS

-> Grammy story  Visual Interactive Syntax Learning  
 
 
Grammy Home Start Grammy

Grammy - Et grammatisk eventyr

 • 1. Ordklasser: Om at samle på ord (substantiv, adjektiv, adverbium)
 • 2. Kryds, bolle og trekant: Om hvem der æder hvem(V, S, Od, Oi, artikel, pronomen, nominativ/akkusativ)
 • 3. Adverbialer: Om sted, tid og måde(præposition, A, Op, "præpositionsled")
 • 4. Prædikativer: Om at være, blive og gøre våd (Ps. Po, ental/flertal, fælleskøn/intetkøn)
 • 5. Grupper: Om flere ord på samme plads (Hovedled/kerne & dependent/adled: H/K & D, første sætningstræer)
 • 6. Paratagmer: Om sideordning (konjunkt CJT , konjunktional CO, flad vs. dyb sideordning)
 • 7. Verbalgruppen: Om hjælpeverber og diskontinuerlige led (hovedverbum Vm, hjælpeverbum Vaux, , passiv)
 • 8. Ledsætninger: Om kommaregler og sætninger i sætninger (konjunktion, konjunktional SUB)
 • 9. Foreløbige subjekter og infinitiver: Om at have en stedfortræder(infinitivmarkør, Sf, akkusativ med infinitiv)
 •  


  In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
  On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
  The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


  Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version