GrammarSoft ApS

-> Grammy comments  Visual Interactive Syntax Learning  
 
  -->
Grammy Home Start Grammy

Uddybende kommentarer

 • 1. Ordklasser (oversigt, proprier, pronominer, end/som)
 • 2. Nemme objekter og ét-ords-verbaler (oversigt, objektpronominer)
 • 3. Adverbialer og vanskelige objekter (oversigt, verbalpartikler, bundne adverbialer, middelbart objekt)
 • 4. Prædikativer (oversigt, være/blive, for/til)
 • 5. Gruppestruktur (typer, kerne vs. adled, navne, sammenligninger, apposition)
 • 6. Paratagmer (oversigt, hverken/både, ellipse, flertydighed)
 • 7. Verbalgruppen (oversigt, verbalpartikler, hjælpeverber, infinitivmærke i forskellige sprog)
 • 8. Ledsætninger (typer, infinitte sætninger, sætninger uden verbum, sammenligning)
 • 9. Infinitiver og formelt subjekt (oversigt, infinitivsætninger, situativt/foreløbigt subjekt)
 • Specielle problemer i et tværfagligt perspektiv

 • Verbalet (flad eller som gruppe? infinitivmærke vs. præposition/konjunktion)
 • Samskrivning (som_om, wasn't, zum, aux/du, levantarse)
 • Participialsætninger (absolutte og attributive)
 • Diskontinuerlige konstruktioner (præpositionsgrupper, sammenligning, ne...pas, sætningsknuder, hverken...eller, delte sætninger)
 • Symboler og kategorinavne (farver, forkortelser, lite vs. default m.m.)
 •  


  In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
  On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
  The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


  Copyright 1996-2024 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version